Soudí se kvůli odebranému průkazu ZTP/P

Pořad ČT Černé ovce se zabýval případem odebrání průkazky ZTP/P, která zjednodušuje život postiženým lidem. Mnozí postižení lidé sice vypadají jako dospělí, ale mentálně jsou na úrovni dětí. Paní Buiová z Píště u Ostravy je opatrovnicí své sestry Boženy. Ta po narození prodělala dětskou mozkovou obrnu a po ní zůstala fyzicky i mentálně postižená. Dnes je jí 40 let. 

V pracovní dny pobývá Božena v chráněném bydlení v Ostravě, kde ji zdejší pracovnice pomáhají s denními povinnostmi. Další záležitosti jako například kontroly u lékaře řeší paní Buiová, která musí svoji sestru všude doprovázet. 

Jana BUIOVÁ, sestra Boženy 
Beru příspěvek na péči, druhý stupeň, no a má plný invalidní důchod třetího stupně.  Vlastnila i průkazku ZTP+P, kterou jí v roce 2014 vzali. 

redaktorka 
V roce 2006 ještě Okresní správa sociálního zabezpečení v Ostravě říkala, že tu průkazku ZTP/P potřebuje. A v roce 2014 změnili názor, že už nepotřebuje. 

Jana BUIOVÁ,
Že už nepotřebuje, že se mi sestra zázrakem uzdravila. 

redaktorka 
Už 6 let bojuje paní Buiová za svoji sestru. Snaží se prokázat, že se zdravotní stav sestry nezměnil a že potřebuje průkaz osoby se zdravotním postižením. A to konkrétně průkaz ZTP/P, který vydává Úřad práce. 

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce České republiky 
Tento typ průkazu se přiznává lidem, kteří jsou skutečně úplně závislí na pomoci jiné osoby, to znamená, že potřebují pro vyřízení svých záležitostí doprovod. 

redaktorka 
A právě doprovod sestra paní Buiové potřebuje. 

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce České republiky 
Tím stěžejním podkladem pro přiznání či nepřiznání průkazu a vystavení jeho kategorie se odvíjí od posouzení zdravotního stavu žadatele. To posouzení zdravotního stavu žadatele vykonává lékařská posudková služba příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. 

redaktorka 
Přestože tedy tyto průkazy vydává Úřad práce, rozhodují o nich lékařské posudkové komise. A zatímco tato komise Boženě v roce 2006 průkazku přiznala, dnes má jiný názor. Prý už není tolik postižená. 

Jana BUIOVÁ, sestra Boženy 
Boženka je jako pětileté dítě. Musím jí pomoct s výběrem oblečení, jo. 

redaktorka 
Proč? 

Jana BUIOVÁ,
No, tak protože jí je jako jedno, jestli je venku zima nebo teplo, ona třeba v létě si je schopná obléct zimní bundu a jít ven jako, jo. Zvládne si vyčistit zuby, učesat se, já jí připravím snídani, ona se nají, no a jde si hrát karty. 

redaktorka 
Sestra paní Buiové není soběstačná. Podle lékařů potřebuje doprovod a dohled. Proto se paní Buiová proti rozhodnutí posudkové komise odvolala k Ministerstvu práce a sociálních věcí. 

Jana BUIOVÁ, sestra Boženy 
Jsme požadovali, aby sestru viděl posudkový lékař. No, tak si nás předvolali k posudkové komisi. 

redaktorka 
Ministerstvo. 

Jana BUIOVÁ,  
Ano. No a tam jsme se vlastně dostavili, jo, a posudkový lékař přímo mi řekl, že sestra, když umí číst a psát, takže průkazZTP+P nepotřebuje. A chodit umí. 

redaktorka 
Božena se opravdu naučila číst a psát a číslice ji fascinují natolik, že je dokonce ráda opisuje. Nejčastěji opisuje jízdní řády anebo sportovní výsledky. A to si opíšeš vždycky všechny zápasy? 

Božena PĚKNÍKOVÁ, sestra Jany Buiové 
Ne všechny, jenom první, druhej a třetí. 

redaktorka 
A to píšeš jenom fotbal? 

Božena PĚKNÍKOVÁ,  
I hokej píšu, tenis, volejbal. 

redaktorka 
Že umí Božena číst a psát, ale neznamená, že by si dokázala sama poradit. Navíc má psychické problémy s halucinacemi. Může jít sama ven? 

Jana BUIOVÁ,  
Ne. Vždycky musí mít doprovod. 

redaktorka 
A proč nemůže jít sama ven? 

Jana BUIOVÁ,
Protože se bojí. Bojí se, no a v rámci té své diagnózy, kdy slyší hlasy, tak jako bych se ji ani neodvážila pustit sama ven. 

redaktorka 
Autobusem jsi jela někdy sama? Ne. A proč ne? 

Božena PĚKNÍKOVÁ,  
Se bojím. 

redaktorka 
Bojíš se. Paní Buiová neuspěla ani u Ministerstva práce a sociálních věcí, a tak se rozhodla úředníky zažalovat u soudu. To bylo v roce 2017. Soud dal tehdy zapravdu úřadům a paní Buiová prohrála. Svůj boj ale nevzdala a požádala o průkazkuZTP/P znovu. 

Jana BUIOVÁ,  
Měla jsem tam nějaké nové lékařské zprávy, jo, tak jsem je tam doložila, no, tak samozřejmě, že mi to zase zamítli. 

redaktorka 
Paní Buiová opět nepochodila ani na ministerstvu, a tak podala další žalobu a tentokrát u soudu uspěla. Krajský soud v Ostravě v závěru svého rozsudku konstatoval, cituji: 

Posudek posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ani po jeho doplnění nesplňuje atributy úplnosti a přesvědčivosti. 

redaktorka 
A dále ještě dodává, že posudková komise řádně nezjistila zdravotní stav paní Boženy. Po šesti letech boje s úřady se paní Buiová zaradovala, že vyhrála, a čekala, že ji bude někdo kontaktovat. 

Petr MIKYSEK, advokát 
Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí soudem vlastně věc vrací zase do správního řízení, a tím pádem vlastně začnou běžet klasické lhůty správního řádu. To znamená základní lhůta je 30 dnů na vyřízení věci, v obzvlášť složitých věcech je to až 90 dnů. 

redaktorka 
Ve stanovených lhůtách se ale paní Buiové nikdo neozval. 

Jana BUIOVÁ,  
Rozsudek mi byl doručen začátkem ledna a od té doby se nic neděje. 

redaktorka 
V průběhu natáčení reportáže, což bylo asi půl roku od rozsudku, nakonec paní Buiová zprávu od Ministerstva práce a sociálních věcí dostala. Proč tak pozdě, na to nám ministerstvo písemně odpovědělo, že délka odvolacího řízení je ovlivněna kapacitními možnostmi lékařské posudkové služby. Nicméně reakce ministerstva na prohraný soud byla jiná, než paní Buiová očekávala. 

Jana BUIOVÁ,
Já už jsem měla radost, že přišlo vyjádření, že mi vrací průkazZTP+P, tak jsem s radostí to otevřela, a jak jsem to četla, že opět budou posuzovat zdravotní stav bez naší účasti ze spisové dokumentace, tak jsem se tomu musela smát. 

, redaktorka 
V rozsudku Krajského soudu v Ostravě se uvádí, cituji: 

citace: Krajský soud v Ostravě 
Požadavky na úplnost a přesvědčivost posudku nebyly v daném případě ze strany posudkové komise naplněny, a to ohledně hodnocení schopnosti orientace paní Boženy. 

, redaktorka 
Jak chce nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí zhodnotit schopnosti orientace paní Boženy bez její přítomnosti? 

Petr MIKYSEK, advokát 
Jestliže vlastně jaksi má být rozhodováno opět bez účasti té vlastně posuzované, tak to vlastně nesplňuje parametry a požadavky toho, co vlastně řekl soud, že má správní orgán učinit. 

, redaktorka 
Napsali jsme Ministerstvu práce a sociálních věcí, jak chce posoudit schopnost orientace bez osobní účasti a tedy zjistit, jestli Božena potřebuje doprovod, nebo ne. Nikdo nám neodpověděl, ale několik dní nato se komise ozvala přímo paní Buiové. 

Jana BUIOVÁ,
Ministerstvo práce a sociálních věcí mi volalo s tím, že se mám hned na druhý den dostavit k posudkové komisi, aniž by mi posílali předvolání, tak jsem se ptala, proč je to tak narychlo, a tak říkali, že paní doktorka chce prostě sestru vidět. 

, redaktorka 
Paní Buiová tedy očekávala, že její sestra bude vyšetřena. To se ale spletla. Podle paní Buiové nejenže nebyla vyšetřena, a nebyly tudíž zjišťovány ani její schopnosti orientace, ale nikdo se jí dokonce na nic ani nezeptal. Přestože paní Buiová lékařské komisi předložila novou zprávu od psychiatra, kde se píše, že se zdravotní stav Boženy zhoršil a že doprovod potřebuje. Komise jí pouze sdělila, že svůj názor nezměnila a že průkazku ZTP/P neschválila. 

Jana BUIOVÁ,
Co vám mám na to říct? Já se musím smát jako. To je výsměch, tady toto. 

Petr MIKYSEK, advokát 
Smyslem vlastně osobního projednání za účasti toho posuzovaného je něco na tom konkrétním místě u toho posuzovaného zjistit. Proto vlastně by tam měl být pozván. 

, redaktorka 
Nebyl dotazovány vůbec na nic. Byl jim řečen pouze závěr. To znamená, proč tam teda jeli? 

Kateřina JIRKOVÁ, náměstkyně pro řízení Sekce podpory rodiny, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Já to nerozporuji, že nemusela být spokojená, to prostě se může stát, bohužel, ale potom je to o tom, aby ta klientka uplatnila ty prostředky práva, které má k tomu, aby tady došlo k nápravě, pokud tedy ta náprava má být zjednána. 

, redaktorka 
Bohužel odpověď na to, proč si komise sestru paní Buiové předvolala a k žádnému vyšetření nedošlo, jsme se nedozvěděli. Paní Buiová podala proti vyjádření komise námitky, o kterých do uzávěrky naší reportáže ještě nebylo rozhodnuto. Sama ale očekává, že jí přijde zamítavé rozhodnutí. 

Kateřina JIRKOVÁ, náměstkyně, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Pokud klientka potom nebude souhlasit s rozhodnutím, může podat návrh na přezkum toho rozhodnutí k ministerstvu. 

, redaktorka 
Anebo může paní Buiová podat další žalobu. Soud bohužel nemůže rozhodovat o nároku na průkaz jako takovém. Může jen opět zrušit rozhodnutí ministerstva. Případ sestry paní Buiové není ojedinělý. Už jsme se tomuto tématu v našem pořadu věnovali. Posudkové komise odebírají průkazy ZTP/P a důvodem často je, že mentálně postižený člověk není pro komisi dostatečně postižený. Mohou mít komise k odebrání těchto průkazů nějaký důvod? Když je průkaz ZTP/P někomu odebrán, ušetří tím stát na něčem? 

Kateřina BERÁNKOVÁ, Úřad práce České republiky 
Na základě toho, že člověk vlastní průkaz osoby se zdravotním postižením, skutečně stát nevyplácí automaticky jakoukoliv částku nebo jakýkoliv příspěvek, ale naopak toto může usnadnit život tomu klientovi, který jej vlastní. 

, redaktorka 
Státu by to tedy mělo být jedno. Průkazka je usnadnění života. 

Kateřina BERÁNKOVÁ, Úřad práce České republiky 
Ať už je to vyhrazené místo k sezení, ať už to jsou přednosti v rámci odbavování na úřadech nebo slevy na jízdném v rámci městské hromadné dopravy nebo vnitrostátní dopravy. 

, redaktorka 
Proč posudkové komise místo usnadnění života život lidem naopak komplikují? Možná se to v některé z našich dalších reportáží dozvíme. A co na to paní Buiová? 

Jana BUIOVÁ,
Podám znovu dovolání, odvolání. Budu bojovat dál, no. 


Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.