Práce při pobírání ID III. stupně a sociální pomoc

Dotaz:

Dobrý den, pobírám ID pro invaliditu III. stupně z důvodu psychického onemocnění. Zažila jsem ze strany potencionálních zaměstnavatelů diskriminaci.

Ráda bych se na Vás obrátila s dotazem. Mohla bych pracovat na HPP (hlavní pracovní poměr), DPČ (dohoda o pracovní činnosti) nebo DPP (dohoda o provedení práce)? Mám nízký důchod a s obtížemi s ním vystačím (8407 Kč). Na jaké dávky mám nárok? Kde hledat uplatnění? Popřípadě mi poraďte sociálně právní poradnu, kam bych se mohla obrátit.

Dne 15.1. jsem se dohodla na ukončení pracovního poměru. Nemám právnické vzdělaná, tudíž nevím, zda byl poměr ukončen správně.

Odpověď:

Právní úprava Vás neomezuje v rozsahu pracovního úvazku. Současně s tím stávající právní úprava Vás neomezuje ani ve výši finančních prostředků, které si můžete jako příjemce invalidního důchodu přivydělat. Protože však pobíráte invalidní důchod III. stupně (ztráta pracovní schopnosti minimálně o 70 %), doporučuji Vám, abyste si našla zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek (tj. 3 až 4 hodiny denně). Pokud byste pracovala na plný úvazek, mohl by v budoucnu nastat problém. Při přezkumu ID by mohl být snížen stupeň invalidity.

Můžete být zaměstnána na HPP, DPP nebo DPČ. Je ovšem potřeba zvážit, jaká forma pro Vás bude výhodnější. Například u DPP je příjem do 10000 Kč osvobozen od platby zdravotního a sociálního pojištění. Příjemce invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, může též uplatnit nárok na slevu na dani z příjmu fyzických osob pro ID III. stupně. Tyto otázky však bude nutné konzultovat s případným zaměstnavatelem, u kterého byste pracovala. Záležet bude také na rozsahu pracovního úvazku a na výši příjmu za vykonanou práci.

Pro osoby s nízkými příjmy jsou určeny zejména tyto sociální dávky: Příspěvek na bydlení ze systému dávek státní sociální podpory, Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. O výše uvedené sociální dávky se žádá na krajské pobočce ÚP v místě Vašeho bydliště. Při posuzování nároku na výše uvedené dávky se hodnotí příjmy žadatele a osob, které s ním žijí ve společné domácnosti. Posuzují se společné náklady vynaložené na bydlení. Speciálně u dávek v hmotné nouzi se posuzují sociální, příjmové a majetkové poměry žadatele a osob, které s ním sdílejí domácnost (tj. osoby společně posuzované).

Podrobné informace o jednotlivých dávkách naleznete na webových stránkách MPSV(www.mpscv.cz).

Pokud jde o pracovní uplatnění a odborné sociální poradenství, působí v ČR neziskové organizace, které pomáhají osobám se zdravotním postižením při hledání pracovního uplatnění na trhu práce. Současně s tím tyto organizace poskytují osobám se zdravotním postižením odborné a sociální poradenství. Konkrétně, osobám s duševním onemocněním pomáhá kupříkladu nezisková organizace Fokus, která své služby poskytuje v několika městech ČR.

Potřebovali bychom znát alespoň kraj, ve kterém bydlíte, abychom Vám mohli vyhledat a předat kontakty na místně dostupné sociální služby.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.