„Péče o domácnost“ u nezletilého při posuzování příspěvku na péči

Dotaz:

Mám zdravotně postiženou dceru, které byl přiznán příspěvek na péči v I. stupni závislosti. Posudkový lékař jí stále odmítá uznat základní životní potřebu péči o domácnost jako potřebu, se kterou potřebuje dcera pomoc jiné fyzické osoby. Dceři je 15 let. Proč tomu tak je?

Odpověď:

Zákon o sociálních službách v jednom ve svých ustanoveních uvádí, že základní životní potřeba péče o domácnost se nehodnotí při posuzování nároku na příspěvek na péči u osob do 18 let věku. Z tohoto důvodu nemůže být tato základní životní potřeba Vaší dceři uznána jako potřeba, při jejímž zvládání potřebuje dcera pomoc jiné fyzické osoby. Zákon o sociálních službách toto ustanovení obsahuje pravděpodobně proto, že osoby do 18 let věku sami nezařizují věci na úřadech, nehospodaří s penězi či jiným majetek apod. Péči o domácnost zpravidla osoby do 18 let nezajišťují.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.