Dcera vypadá zdravá, má ale těžkou vadu. Dostaneme příspěvek?

Dcera se narodila s těžkou srdeční vadou, nicméně na první pohled vypadá jako zdravé čiperné dítě. V květnu mi končí rodičovský příspěvek a ráda bych požádala o příspěvek na péči, protože lékaři dceři školku nedoporučují. Mám šanci příspěvek získat? 

Žádost o příspěvek na péči určitě zkuste podat. I při interním onemocnění je u dětí nutný dohled nad některými běžnými úkony, který zdravé děti nepotřebují.

U posuzování dětí platí obecná zásada, že při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřebu se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat dítěti se zdravotním postižením (žadateli o příspěvek), s péčí, kterou je třeba věnovat dítěti téhož věku bez postižení.

Pokud u posuzovaného dítěte z důvodu věku a jemu odpovídajícímu vývojovému stupni ještě nejsou vyvinuty schopnosti nezbytné ke zvládání životní potřeby, k nezvládnutí úkonu se nepřihlíží.

Výjimečně je možno uznat pomoc i při nezvládání základní životní potřeby, kterou nezvládá ani stejně staré dítě bez postižení, pokud je ke zvládnutí potřeba mimořádné péče, tj. péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.

U dětí do 18 let věku se dále vůbec nehodnotí zvládání životní potřeby péče o domácnost. Zákon o sociálních službách rozlišuje mezi čtyřmi stupni závislosti. Stupeň závislosti je vždy stanoven počtem životních potřeb, při nichž osoba potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc nebo dohled.

Od stanoveného stupně závislosti se samozřejmě odvíjí i výše poskytovaného příspěvku na péči, která je dále odlišně stanovena pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší. I. stupeň – maximálně 3 nezvládnuté životní potřeby – výše příspěvku 3000 Kč II. stupeň – 4 až 5 potřeb – 6000 Kč III. stupeň – 6 až 7 potřeb – 9000 Kč IV. stupeň – 8 až 9 potřeb – 12 000 Kč.

invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.