Přepis z Poslanecké sněmovny k jednání o manželství pro všechny

ilustrační foto: TimWilson / Flickr.com

Poslanecká sněmovna ČR 

Jiří Kobza, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/
——————–
takové a jakékoliv sociálně inženýrské pokusy do tohoto stavu zasahovat skončí špatně. Proto se nepokoušejme zničit pilíře, na kterých západní křesťanská společnost stojí, jak zde již bylo řečeno.Je zde reálné riziko vystavit naše spoluobčany konfliktu, jejich svědomí a víry.A navíc nezapomínejme, že v různých zemích je různá sexuální orientace chápána velmi, velmi odlišně a tyto země obnáší Třetinu
Obyvatelstva planety. Černá se nestane bílou jenom proto, že to napíšeme do sbírky zákonů a já mám takový pocit, že si tak trošku zahráváme s ohněm. Roman Joch napsal velmi, velmi hezky. Lze leden, únor a březen prohlásit zákonem? Za léto? Jistě ano, i když je to popření reality. Není li ale stát a parlament schopen rozpoznat, co je to manželství, odeberme mu pravomoc o něm rozhodovat.Na debatě o redefinici manželství lze také vidět, jak ti, kdo se považují a označují za vzor tolerance, dokážou tuto toleranci popírat a nenávidět všechny, kdo mají opačný názor na tuto věc, okázale proklamují, jak jsou tolerantní, a přitom tvrdě odsuzují všechny, kdo si dovolí něco namítnout. Ťato atmosféra samozřejmě je pro nás jako konzervativní demokraty naprosto nepřijatelná. Sťat manželství, tedy svazek muže a ženy, nestvořil, jen je vždycky uznával a pomáhal mu kvůli zachování rodu národa, lidstva jako takového a výchově následníků, výchově dětí.A děti se rodí právě spojením párů opačného pohlaví. Proto stejnopohlavní svazek z principu nemůže být nikdy. Manželstvím jako takovým. Vím, že registrované partnerství jako takové může, má ještě institut dalších smluv plných mocí, posledních vůlí a podobně, kdy může každý individuální pár si narovnat ty vztahy tak, jak potřebují, tak, jak jim to vyhovuje.

Jiří Kobza, člen zahraničního výboru PS PČR /SPD/
——————–
Není proto žádný logický ani, ani faktický, ani historický precedens, jak by se toto partnerství mělo označovat jako manželství. A můžu říct, že mně píšou stovky lidí Abych toto přednesl, že manželství je skutečně svazek muže a ženy. Táta, máma, babička, dědeček, děti a registrované partnerství je prostě institut sám o sobě, který s manželstvím nemá nic společného. Proto budeme velmi pečlivě sledovat všechny pozměňovací návrhy a všechny formulace, které tady zazní, a budeme přemýšlet o tom, co z toho podpoříme a co ne? Protože si myslíme, že historický precedens, zkušenost tisíce let vývoje, který má za sebou rod Homo sapiens, stojí na páru. Muž a žena. Děkuji vám.

mluvčí 4,
——————–
Nyní tedy s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Berky.

mluvčí 5,
——————–
Prosím, máte slovo.

mluvčí 6,
——————–
Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně. Dovolím si ve faktické jen několik faktických poznámek na pana kolegu. Manželství je věc, která je tu tisíce let, ale rozhodně i právně se upravuje. Zřejmě si myslím, že nechcete říct, že tak, jak bylo manželství vnímáno za středověku, tak máme manželství vnímat i dnes. Duhu, duhu si rozhodně pro sebe nikdo neuzurpuje. Manželství jednou, nechoďte s tímto argumentem, prosím. Že reaguju celou dobu na pana kolegu, co se týká narovnání práv a povinností. Nechtějí to jenom homosexuální lidé pro sebe Součástí té iniciativy jsou heterosexuálové Že chceme práva pro sebe, ale chceme. Ten vztah byl narovnán, aby tam nedocházelo ke zbytečné diskriminaci. Netuším moc, proč. Já bych si měl některé věci upravovat plnou mocí a podobně, když někdo jiný ve stejném postavení tomu udělá automaticky tím svým svazkem. A co se týká precedentů v jiných státech, to lze, nevytváří to tam problém. Netuším, proč by to nešlo u nás.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny /TOP 09/
——————–
Nyní tedy se vracíme do rozpravy obecné a pan ministr Jurečka je dalším přihlášeným s přednostním právem, následuje s přednostním právem pan ministr Baxa a pan předseda Cogan je další přihlášený, prosím, já slovo.

mluvčí 2,
——————–
Děkuji.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové veřejnosti, my tady jsme ve druhém čtení a projednáváme novelu občanského zákoníku, které vlastně označujeme v tom běžném hovorovém prostředí a mediálním prostoru. Tématicky manželstvím pro všechny. Já tady chci teď prohovořit jako předseda jedné z koaličních stran, neměl jsem tady možnost být při projednávání v prvním čtení, tak nyní si to dovolím také říct, ten názor a ten jasný pohled za nás, za lidovce v tomto vystoupení nebude dlouhé. Budu stručně a věcný. A tedy, že manželství chápeme jednoznačně jako svazek muže a ženy, ale zároveň také jedním dechem říkáme, narovnejme práva registrovaných partnerů, jsme jako lidovci přesvědčeni, že pro dobře fungující společnost je důležitou prioritou fungující rodina, které je opřena o manželství, které je svazkem muže a ženy. I když to třeba zní ve světle mnoha problémů, který naše rodiny a vztahy čelí pro někoho někdy až idealisticky, tak je to něco, co bylo pro nás v životě důležité, když jsme byly jako děti, a je to pro nás důležité, když dnes prožíváme role rodičů.Ostatně úmluva o pravé dítěte v článku jedna odstavce jedna hovoří poměrně jasně, cituji každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost. A pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.Pro nás lidovce je proto dlouhodobě naprosto zásadní hodnota manželství, manželství, které je svazkem muže a ženy, svazkem, jehož hodnota má své nenahraditelné místo ve společnosti, protože je základním stavebním prvkem a dobrým předpokladem také i stabilní společnosti, díky kterému můžeme přirozeně dávat také nový život. Manželství má být jistota, stabilita rodiny a společnosti, ne módní trend. Je to svorník společnosti, který drží pohromadě. I proto jsme jako lidovci navrhli podporu a ochranu manželství jako svazku muže a ženy do ústavy, a to již v červnu roku 2018. Předkladatelem byl tehdy Marek Výborný a skupina poslanců. Úprava je to stručná a jasná. Rodina rodičovství a manželství je svazek muže a ženy jsou pod ochranou Zákona.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Považujeme to za důležitou zvláště v době, kdy jsou často hodnoty, na kterých stojí naše vyspělá společnost, po staletí relativizovány, někdy i znevažovány a také i z pohledu ochrany společnosti a systémů erudovány.Současně také řešíme i další zásadní témata ve společnosti, jako je demografický boj, stabilita rodin, mezigenerační solidarita, porodnost či důchodová reforma, u kterých jsou některé z těchto složitých problémů i důsledkem oslabování role rodiny a manželství a společnosti. Nicméně chci to podtrhnout. Nicméně pokud jde o současnou debatu, nyní ve druhém čtení registrované partnery a současnou úpravu právní. Jasně říkáme, že narovnat práva je potřeba. O tom se tady nemusíme přít.Naše řešení za KDU-ČSL je prosté a racionální. Jasně podporujeme manželství jako svazek muže a ženy, tedy chceme zároveň také ale narovnat práva registrovaných partnerů, o kterých se zde vede debata již několik měsíců. My lidovci, jsme k této debatě přistoupili konkrétně a zodpovědně, náš kolega poslanec Jiří Navrátil, který se jako první poslanec veřejně přihlásil ke své orientaci, inicioval a připravil konkrétní návrh, který novelizuje celou řadu zákonů tak, abychom tato práva narovnali. Je to sněmovní tisk číslo 483, je tady v Poslanecké sněmovně, bohužel se nedostalo na jeho projednání zatím ani k prvnímu čtení.Tento návrh je zde také i s podporou nás, dalších poslanců našeho klubu, tento návrh by z našeho pohledu optimálně řešit otázku narovnání práv, která vnímáme, že je třeba narovnat. Za nás lidovce to tak nabízíme jasně pomyslnou podanou ruku a návrh dobrého řešení.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Rád, kdybychom společně mohli schválit a ukázat tak lidem, že se i v těchto někdy složitých emočních tématech dokážeme dohodnout. Ten náš přístup je přístupem věcným, racionálním, mimo jiné také s ohledem na složení sil v Poslanecké sněmovně, kde si troufám říci, že tento náš postup a přístup odpovídá i tomu, co reálně také může v Poslanecké sněmovně získat nakonec většinovou podporu.My z pohledu úprav, které teď ve druhém čtení jednotlivé pozměňovací návrhy přinášejí, se za nás kloníme k té úpravě, kterou přináší pozměňující návrh poslanců raháze Pavla Bělobrádka, kolegyně ožanové. Ale víme, že jsou tady také ostatní návrhy, které budou načteny ve druhém čtení a jsme připraveni logicky o nich vést debatu a rozhodovat také následně ve třetím čtení. Já chci závěrem poděkovat za dosavadní kultivovanou, věcnou, pozornou, naslouchající debatu. Myslím, že v tomto ohledu je ta atmosféra jiná, než byla tady zrušená nejenom v minulých volebních obdobích, co jsme tady zažívali, ale také třeba i v loňském roce. Děkuji moc za pozornost a prosím, abychom ji tuto debatu takto věcně udrželi i nadále.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny /TOP 09/
——————–
Děkuji. Na vystoupení pana ministra chce nejdříve s faktickou poznámkou reagovat. Paní poslankyně Válková.

mluvčí 4,
——————–
Prosím, máte, máte slovo.

Helena Válková, členka sněmovního ústavně-právního výboru /ANO/
——————–
Děkuji, pane ministře, to zní velmi hezky, ale ten legislativní návrh, o kterém jste hovořil, tak ten byl bohužel, nevím teď, kde pan ministr tady děkuji, ten bohužel byl poznamenán vážnými legislativními závadami, nebyl dostatečně propojený s ostatními právními předpisy a je logické, že tedy ho dneska neprojednáváme, protože jsou tam, jak jste správně zmínil, jiné návrhy, které tyto legislativní závady nevykazují. A s panem poslancem Navrátilem, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, jsem velmi ráda spolupracovala, protože souhlasím s vámi. Nejenže je odvážný, ale právě v těch oblastech, kam já třeba nedohlédnu, tak určité souvislosti vysvětlil a myslím si, že ty pozměňovací návrhy, které tady budou načteny a prosím o pozornost, i ty, které nebudou načteny, byť jste o nich byly informováni, třeba jeden můj, tak nám budou vypovídat o posunu, který česká společnost učinila. Jenom opravdu to nebylo proti panu poslanci Navrátilovi, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, to bylo proti těm nedokonalostem, který mi byl ten návrh poznamenán.

mluvčí 2,
——————–
Děkuji.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny /TOP 09/
——————–
Nyní se tedy vracíme do obecné rozpravy, poprosím pana ministra Baxu, který je přihlášen s přednostním právem, následuje pan předseda Cogan.

mluvčí 5,
——————–
Máte slovo.

Martin Baxa, ministr kultury /ODS/
——————–
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Patřím mezi poslankyně a poslance, kteří jsou navrhovateli předlohy, jež nyní projednáváme. Osobně jsem návrh podepsal proto, že vyznávám liberální pohled na manželství, podle něj podle mého pohledu je manželství v první řadě dohodou dvou lidí a stát v mém vidění světa nemá být tím, kdo by měl v tomto případě omezovat svobodu jednotlivce, svobodu vstoupit do svazku manželského s osobou, kterou si zvolí. Někomu se možná může zdát takové, v uvozovkách smluvní pojetí manželství jako zvláštní, nemusí se mu líbit, já ho ale považuji za funkční a prospěšné a říkám to koneckonců i jako člověk, který má coby dlouholetý plzeňský zastupitel za sebou už mnoho desítek obřadů, při nichž dva lidé vstoupili do svazku manželského. Nejen sdílení práv a sdílení povinností, ale i symbolický význam takového okamžiku pro partnerství dvou lidí považuji za velmi důležitý a i to mě vede k názoru, že manželství nemá být omezeno, nemá být odepřeno stejnopohlavním párům. Na druhé straně musím říct, že plně respektuji fakt, že na tuto problematiku existují odlišné názory. Rozdělená je v náhledu na manželství, společnost, toto rozdělení se pak přirozeně promítá i do Poslanecké sněmovny, jednotná ostatně není ani většina politických stran v této sněmovně zastoupených. Oba tábory mají své argumenty. Mnohé skutečnosti vidí zcela opačně. O to větší radost mám z toho, že vzájemně se respektujeme, respektujeme názory oponentů v tak složité věci. Dámy a pánové, já osobně tento návrh podpořím. Jsem přesvědčený o tom, že manželství pro všechny je správným krokem, krokem, který česká společnost potřebuje. Děkuji za pozornost.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny /TOP 09/
——————–
Nyní, než dám další slovo, ještě načtu došlé omluvy, omlouvají se pan poslanec Kubík Jan od 14. 01. Ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Mračková, Vildumetzová Jana od 14 hodin z rodinných důvodů a paní poslankyně Němečková, cvrkinjaš Zdeňka od 15 hodin. Z rodinných důvodů s přednostním právem. Nyní vystoupí pan předseda coga, následuje pan poslanec Haas, prosím, máte slovo.

mluvčí 9,
——————–
Tak vážené, kolegyně, vážení kolegové, já bych si dovolil odůvodnit pozměňovací návrh, který systému pod číslem 32 39 23 a jedná se o pozměňovací návrh, který předkládáme s společně s Ondřejem Kolářem, Jakubem Michálkem, Taťánou Malou a Helenou Válkovou, jedná se samozřejmě o teďka stávající tisk 241 a všichni víme, že cílem tohoto tisku je umožnit osobám stejného pohlaví, které spolu chtějí teda žít, uzavřít manželství.Proběhlé diskusi, které vlastně v této věci byly poměrně široké, nám ukazují, že na přijetí tzv. manželství pro všechny dle podaného návrhu patrně není dosaže dosaženo dostatečného konsenzu mezi náma poslanci, přičemž právě pojem manželství, jak už tady hodněkrát zaznělo, je jedním z těch hlavních důvodů tohoto stavu. Naopak na tom, že dosavadní institut registrovaného partnerství není co do práv dostačující a že jeho obsah by měl být rozšířen. Panuje poměrně vysoká shoda a ta shoda poměrně široká. Nakonec to tady padlo z úst i mých předřečníků, že opravdu ty práva jsou v této chvíli problém a že prostě nejsou naplněna, řekněme, i v duchu to, co bylo řečeno v duchu toho Ústavního základu, kde jsme si všichni rovni v právech i v důstojnosti.Vzhledem k tomu, že právě jednou z těch hlavních Grad proti tomu, aby bylo párům stejného pohlaví umožněno uzavírat manželství. Je právě určitá nebo představa určité exkluzivity tohoto tradičního pojmu, tak navrhujeme v tomto pozměňovacím návrhu řešení, které spočívá v zavedení trvalého svazku osob stejného pohlaví, který bude z hlediska obsahu náležitosti uzavírání shodný s manželstvím, avšak bude pro ně použito odlišné označení jako nejvhodnější se pro tyto účely její pojmenování partnerství.Které bude navazovat na dosavadní stav s tím, že bude upuštěno od slova registrované, které může mít a může být i trošku vnímáno jako trochu snižující hodnotu uzavíracího svazku, to sousloví registrované partnerství vzbuzuje i určité konotace, proto považujeme za nejvhodnější pojem pouze slovo partnerství.Pokud se jedná o legislativní konstrukci, tak základem bude nový. § 655 odstavec dva občanského zákoníku, podle kterého se partnerství bude uzavírat stejným způsobem jako manželství a právní režim manželství se na partnerství použije obdobně, tedy tam, kde právní předpisy budou hovořit o manželství manželích v dobách vdovcích, budou se příslušná odstavení vztahovat i na partnerství a partnery, respektive bývalém partnerství, na partnery se bude vztahovat, samozřejmě budou se vztahovat jak práva, tak i povinnosti obdobné právům a povinnostem manželství. To je asi v kostce ty základní věci, samozřejmě i to má nějaké drobné výjimky a já bych vám případně moc poděkoval za případnou podporu tohoto návrhu.

mluvčí 10,
——————–
Děkuji, děkuji.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně sněmovny /TOP 09/
——————–
Nyní tedy poprosím o vystoupení pana poslance háse, následuje pan poslanec síla.

mluvčí 5,
——————–
Prosím, máte slovo.

Karel Haas, poslanec /ODS/
——————–
Děkuji mnohokrát za slovo, vvážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se do obecné rozpravy přihlásil proto, abych vám představil společný pozměňovací návrh, nikoliv pouze můj, ale opravdu společný odpracovaný pozměňovací návrh velmi respektovaných kolegů a kolegyň Pavla Bělobrádka, Zuzany ožanové prostřednictvím paní předsedající představuju pozměňovací návrh evidovaný pod sněmovním dokumentem 39, 43 je nahrán systému a v listinné podobě jsem ho předal panu zpravodaji v souladu v zásadě s pravidly, která máme pro druhé čtení. Opravdu ode mě teď neuslyšíte jakékoliv mé osobní, právní nebo hodnotové soudy, ale opravdu se budu jenom věcně, dokonce kdybych se chtěl trefit do kotníku vlastního, tak řeknu suchopárně, faktograficky nebo právně představovat nosné body, nikoliv číst, ale pokusím se přeložit do lidštiny velmi věcně, srozumitelně nosné body našeho pozměňovacího návrhu, těch nosných bodů našeho pozměňovacího návrhu je šest a jsou následující pro institut svazku stejnopohlavních osob stejnopohlavních párů v tom našem návrhu používáme nebo navrhujeme použití názvu partnerství, tady si myslím, že to vypadá na poměrně velkou shodu napříč Poslaneckou sněmovnou, samozřejmě s tím, že zakotvujeme definici tohoto svazku dvou osob stejného pohlaví do občanského zákoníku vedle dosavadní definice manželství, to je první nosný bod našeho pozměňovacího návrhu, to znamená název partnerství a zakotvení, definování, definování partnerství do občanského zákoníku, druhým nosným bodem našeho pozměňovacího návrhu je narovnání naprosto všech práv a povinností stejnopohlavních párů ve svazku partnerství s dvěmi následujícími a věřím, že snad logicky odůvodnitelnými výjimkami to narovnání činíme podle mého názoru tím nejspravedlivějším možným způsobem, to znamená generální klauzulí s využitím pojmu obdobného použití právních předpisů, právních ustanovení, které se týkají manželů a manželství, k využití právě toho legislativně technického pojmu obdobně obdobného použití odkazu na čl. 41 legislativních pravidel vlády, to je pro uklidnění, že opravdu chceme, aby se ty právní předpisy, ta právní ustanovení, která by se měla podle našeho pozměňovacího návrhu obdobně používat i na partnerství, tak v souladu s legislativně pravidly vlády, to znamená totožné použití, nikoliv přiměřené, ale opravdu naprosto totožné. Ty dvě výjimky z té námi navrhované generální klauzule jsou následující, za prvé je to výjimka, kdy z logiky věci na svazek stejnopohlavních osob nelze použít ta ustanovení českého práva, která se ze své faktické povahy týkají buď pouze muže, nebo ženy, řekněme, z povahy jejich, řeknu, biologické podoby, tak to je ta jedna výjimka a druhá výjimka, protože vnímáme, že v tomto směru neexistuje v Poslanecké sněmovně, řekněme, nějaký silný jednotný názor, víme o tom, že pracuje koaliční pracovní skupina, možná já nejsem jejím členem. Možná i s přizváním kolegů z opozice, která se nějakým způsobem zabývá právy, právním postavením, právy k dětem, tak v tom našem návrhu v tuto chvilku vylučujeme aplikaci ustanovení, která se týkají společných dětí, manželů, to se týká třeba problematiky osvojení. Je to tady nutné férově říct, ta logika toho našeho návrhu je taková, že pokud tady pracuje pracovní skupina, která má tato práva upravit, tak chceme počkat, až jednání této pracovní skupiny dojdou do svého konce, pokud dojdou do svého kompromisního konce, tak ty výsledky bude nepochybně znovu potřeba propsat do té části občanského zákoníku, která upravuje rodinné právo a nepochybně pak je prostor právě v souladu s případným konsensem nalezeným na této pracovní skupině upravit práva k dětem. Třetím nosným prvkem našeho pozměňovacího návrhu je to, že úpravu partnerství stejnopohlavních párů plně přesouváme do občanského zákoníku, do toho základního českého soukromoprávního kodexu. Na to navazuje hned čtvrtý nosný bod, že v našem návrhu navrhujeme úplné zrušení zákona o registrovaném partnerství. Tady si myslím, že je naprosto legitimní. Určitě si nehraju na to, že bych se dokázal vcítit do individuálního, to je natolik niterní, že to nedokáže nikdo z nás do niterního individuálního.Pohledu s osob z LGBT komunity. Omlouvám se, že používám toto označení, opravdu to nemyslím nějak za, jenom nevím, jak to jinak vyjádřit, tak se snažíme v tom našem pozměňovacím návrhu vnímat a respektovat to, že legitimně pohled těchto osob ze dvou důvodů z důvodu, řekněme, více technicistního charakteru dosavadního zákona o registrovaném partnerství a z důvodu toho, že je podle našeho názoru legitimním požadavkem, aby práva, povinnosti osob v této zemi byla zakotvena v tom soukromoprávním kodexu, tak v návaznosti na ten nosný bod tři, to znamená opravdu nosičem pro naši úpravu je pouze občanský zákoník, tak tím nosným bodem čtyři je úplné zrušení zákona o registrovaném partnerství, předposledním, pátým bodem, nosným bodem našeho návrhu je to, že na rozdíl, a to není opravdu jakákoliv kritika, toho, jsem dala opravdu vysvětlení toho našeho pozměňovacího návrhu, na rozdíl od předkladatelů samotného sněmovního tisku 241 jsme se podívali na přechodná ustanovení. Hned. Zase se pokusím lidsky, srozumitelně zdůvodnit, proč máme v České republice za účinnosti zákona o registrovaném partnerství vzniklou celou řadu právě registrovaných partnerství vzniklých podle tohoto zákona. A domníváme se, že řeknu mlčení nad tímto stavem založení jakési, teď to řeknu já možná technicistně, dvoukolejnosti, řekněme, dosavadních registrovaných partnerství a nových partnerství podle případné nové úpravy, tak, jak dopadne jenom ti 241, není úplně správným postupem, to znamená v přechodných ustanoveních a věřím, že když to teď vyjádřím na těch lidských institutech, kterých se ta přechodná ustanovení námi navrhovaná dotýkají, tak věřím, že to bude srozumitelné a lidsky pochopitelné. Domníváme se, že je potřeba opravdu upravit takové praktické věci, jako je otázka společného bydlení, případného společného nájmu, případných dosavadních majetkových poměrů těch dosavadních registrovaných partnerů, otázka toho, jak se svazky, které vznikly podle zákona o registrovaném partnerství, případně mají rozloučit nebo rozdělit, to znamená, to jsou zcela praktické otázky, které v samotném sněmovním tisku 241 řešeny nejsou, takže pátým nosným bodem našeho návrhu jsou opravdu přechodná ustanovení, která jsme se navíc snažili konstruovat. Tak, když se do našeho pozměňovacího návrhu podíváte, seznámíte se s ním, že v zásadě jsme nabídli úpravu v tom přechodném ustanovení, která se upraví tehdy, pokud, protože žijeme ve svobodném státě, se v těch přechodných ustanoveních, navržených lhůtách, velmi rozumných lhůtách ti dosavadní registrovaní partneři nerozhodnou jinak, jinými slovy, třeba u toho společného bydlení, když to uvedu příklad, tak tím přechodným ustanení, které se týká tohoto institutu, navrhujeme, že případné společné bydlení dosavadních registrovaných partnerů bude pokračovat, pokud ve stanovené lhůtě viz přechodné ustanovení, nedojde k písemnému prohlášení jednoho z těch registrovaných partnerů vůči tomu druhému, že to společné bydlení pokračovat nemá. Jinými slovy, opravdu jsme se snažili ta přechodná ustanovení kombinovat tak, abychom nabídli pravidlo, které zajistí právní jistotu dosavadním partnerům v registrovaném partnerství i po nabytí nové právní úpravy. Plus současně tam akcentujeme jakési, velmi širokou možnost svobodné individuální diskrece těch registrovaných partnerů buď využít, nebo nevyužít dobrodiní té nové právní úpravy. Takže to je předposlední, pátý nosný bod našeho návrhu, šestým bodem toho našeho návrhu a tady možná vlastně se to hezky spojuje se slovy prostřednictvím paní předsedkyně, paní prof. Válkové, že jsme se snažili myslet, byť to vypadá jako technikálie, že pozměňovací návrhy kohokoliv z nás se nějakým způsobem promítnou i do řady souvisejících právních předpisů, to znamená, nepominuly jsme, ono to vypadá jako nudná právní materie, to říkám v uvozovkách, ale nepominuli jsme i propsání těch úprav, které navrhujeme v našem společném pozměňovacím návrhu do souvisejících právních předpisů, uvedu zase jejich příklady a myslím, že jenom na těch srozumitelných příkladech se každý z vás chytí v tom, že opravdu to propsání tam je důležité, zákon o matrikách, zákon o občanských průkazech z. ř. s. zákon o správních poplatcích atd. takže opravdu najdete v našem pozměňovacím návrhu i úpravy vyvolané v souvisejících právních předpisech? To je, prosím vás, šest nosných bodů našeho společného pozměňovacího návrhu. Já bych vás závěrem chtěl.Poprosit a předem vám poprosit o podporu, předem poděkovat za podporu. My s pokorou doufáme, věříme, ten náš pozměňovací návrh není navržen proti nikomu, snažíme se uvažovat naopak pozitivně, to znamená, snažili jsme se do toho vějíře řešení, které na jedné straně mají samotný sněmovní tisk 241 v nijak neupraveném znění, na druhé straně bychom si mohli pomyslně postavit zamítnutí, úplné zamítnutí toho sněmovního tisku, to znamená nedělat nic, tak do toho vějíře možností, které mezi těmito dvěmi krajními variantami jsou reprezentovány jednotlivými pozměňovacími návrhy ctěných kolegů a kolegyň. Tak jsme se snažili nabídnout řešení, o kterém s velkou pokorou a nemusíme to odhadnout.O kterém řeknu. Doufáme, věříme, že by se možná mohlo stát nějakým kompromisním průsečíkem, akceptovatelným, přijatelným pro, řeknu třeba velkou část kolegyň a kolegů tady v Poslanecké sněmovně, předposlední pod mého vystoupení a má úplně lidská nabídka, já myslím, že teď mluvím i za kolegyni Zuzku ožanovou prostřednictvím paní předsedající, mluvím ji zapalovat Bělobrádka, který nemůže být přítomen ze zdravotních důvodů, ale je to s ním opravdu projednané, tak nabízíme komukoliv z vás, ať jste z kterékoliv politické strany, z které části politického spektra, osobní projednání, vysvětlení jakýchkoliv bodů pozměňovacího návrhu. Já jsem šel opravdu dneska po šesti nosných bodech a rozumím tomu, že můžu existovat detailní dotazy, takže zcela vážně takto veřejně činím tu nabídku, že pokud kdokoliv budete chtít vysvětlit jakýkoliv dílčí dotaz, tak já osobně, kolegyně, kolega, jsou vám plně k dispozici. A poslední úplně závěr. Ten náš návrh jsme se snažili konzultovat, je to pozměňovací návrh poslanecký, tak nepůjdu do detailů, ale opravdu je konzultován s velmi zkušenými právními legislativci nebo právníky, legislativci z ústředních orgánů státní správy, tolik nějaké, řekněme, právní, legislativní čistotě našeho pozměňovacího návrhu. Děkuju vám mnohokrát za pozornost.

mluvčí 11,
——————–
Vážené paní poslankyně.

Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny /KDU-ČSL/
——————–
Vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Vystřídali jsme se v řízení schůze, budeme pokračovat, než udělím slovo panu poslanci Sílovi, je zde faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové.

mluvčí 11,
——————–
Prosím.

Helena Válková, členka sněmovního ústavně-právního výboru /ANO/
——————–
Děkuju, pane místopředsedo. Mě to přece jenom vyprovokovalo v tom dobrém smyslu slova, předpokládám. Za prvé naprosto souhlasím s panem poslancem házeem, když tady ohodnotil vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, jako nejlépe propracovaný legislativní návrh. Pokud jde o související právní předpisy a přechodná ustanovení, měli jste na to čas a, a je to vidět, takže když jsem si to četla, tak jsem si říkala, ano, takhle by to mělo být propsané. Jiná věc je, že ten váš vějíř vámi vlastně začíná nebo končí. V každém případě. Já jsem tenkrát trošku hodila ten míč do ringu tím, že jsem připravila návrh, kde jsem škrtla ten sporný institut možnosti osvojení pro stejnopohlavní páry, nicméně jsem řekla, že budu pokračovat dál a ráda jsem potom se připojila k návrhu, který tady prezentovala, pan poslanec Cogan.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.