Romské firmy chtějí lepší vstup na trh veřejných zakázek

ilustrační foto: Photoxpress

ČRo

Jak se ministerstvu práce a sociálních věcí daří zajišťovat vyšší zaměstnanost Romů a Romek, podporuje ministerstvo práce společensky odpovědné za zadávání veřejných zakázek, které by pomohlo sociálnímu podnikání a zapojování Romů do ekonomického života? Těmto a dalším otázkám se věnovala veřejná debata Romea TV, tentokrát s Marianem Jurečkou, ministrem práce a sociálních věcí.

mluvčí 3,
——————–
V mé případě mohlo odcházet ten otevřený trh práce, já to beru jako podnět, já jenom vždycky ty řešení,
protože většinou pak ty lidi zůstávají zase na Úřadu práce, že jo.

mluvčí 2,
——————–
Říká koordinátorka rekvalifikačních kurzů spolku ROM Praha Julie Kousalová. A pokračuje Martin Bajger z ústecké společnosti Bajger, s. r. o. Dal jste příklad u těch firem, že třeba výstavba mostu a tak jako romské firmy problém, my se prezentujeme jako romská firma, máme kvalifikovaný romský personál tím, že máme autorizovaný techniky, máme stavbyvedoucí jsou, zároveň zaměstnáváme cca 80 % romáků, děláme stavby typu pozemní stavitelství nebo dopravní stavby, vím, že jste zmiňoval tady asociace, který dělají udržovací práce a myslím si, že by bylo dobrý vytvořit i seznam romských firem, který prostě jsou soustředěný na kvalifikovanou práci, ať to jsou různý řemesla, instalatérství, tesaři, truhláři, zedníci, klempíři, jo, jsou to všechno firmy, který třeba v našem okolí jsou apůsoběj jedinej problém, který je, že prostě ty firmy nejsou dokonalý v tom, aby zpracovali zadávací dokumentaci.Martin Bajger prezentoval ministru práce Marianu Jurečkovi negativa, na která naráží. Na setkání zazněly reakce romských podnikatelů, že je problém dostat se k veřejným zakázkám? Oslovily Jurečku, aby romským firmám byla dána větší šance k veřejným zakázkám.

mluvčí 6,
——————–
Tak mít tady kapacitu, kterou bychom třeba dokázali zafinancovat, právě pomohla vlastně v rámci přípravy na větší investiční dokumentace pro tu zakázku pro vícero firem, aby mohli takovou kapacitu sdíleně využívat, aby si šáhne právě na ty lepší zakázky.

mluvčí 7,
——————–
Pokavaď chceme nějakou kvalifikovanou stavbu, tak většinou to jsou ne roský firmy, který zaměstnávají romský firmy jako subdodávky, existuje zde ale i spoustu romských firem, který jsou schopni tu stavbu si zaštítit sami.

mluvčí 2,
——————–
Firma biger, s. r. o. realizovala v Ústí nad Labem zakázku jako generální zhotovitel, kdy provedla úpravu interiéru městských lázní.

mluvčí 7,
——————–
Dali jsme možnost dát subdodávkám romským dílčí práce, ať je to bourání, pomocný práce, ať je to vzduchotechnika, ať je to elektrika, ať je to instalatérství.

mluvčí 2,
——————–
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka si je vědom pozice některých romských firem, které mají problém získat veřejnou zakázku.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Přiznám se, nepřekvapilo mě vlastně vůbec nic, já vlastně se zástupci různých a romských asociací i zástupci romských podnikatelů komunikuji už od ledna 2014, když jsem byl ještě resortním ministrem zemědělství, když jsme tenkrát vytvořili vlastně systém a spolupráci, kdy na podnicích Povodí, Lesy České republiky tyto firmy měly prostor získávat regulérně zakázky, mnoho z nich se tam velmi aktivně zapojovalo, takže o této problematice vím, ale zároveň také vím, že zdaleka ne všechny resorty k tomu takto v minulosti přistupovaly nebo přistupují, kdy se staví třeba některé zbytečné administrativně byrokratické překážky, které potom ty firmy nejsou schopni splnit a vlastně nemají šanci se potom o tu zakázku ucházet.

mluvčí 8,
——————–
Můžeme meziresortně, to je právě to, o čem jsem hovořila, že by bylo dobré se potkat právě nejenom s asociacemi, ale s romskými podnikateli, OSVČ a dát vlastně jako prostor těm resortům jako říci, co nabízejí, protože tady nejde o to, aby jako tady byly speciální zakázky jenom pro Romy nebo podobně, můžou ty firmy podporovat, samozřejmě, že si vyberou evropskou firmu nebo firmu, která dlouhodobě zaměstnává Romy, ale vlastně jako potřeby podpořit, aby to bylo v takový míře, aby to opravdu nebyly jenom tři firmy v České republice, ale aby to bylo v každém kraji, protože opravdu tý práce je hodně.

mluvčí 2,
——————–
Dodává Lucie Fuková, vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Přes 20 let se romskému tématu vzdělávání, zaměstnávání věnuje i Jan Husák, ředitel zahraniční a humanitární sekce společnosti romodrom.

mluvčí 9,
——————–
Jsou, určitě se jako zvýšil počet vlastně vzdělaných Romů, jsou na pozicích, na kterých dříve nebyly viděny. Já řeknu příklad. V Ústí nad Labem byly časy, kdy jsem neviděl žádného Roma v nemocnici a dnes vidím Romy, kteří v nemocnici pracují. A máme tu vlastně roviny na, řekněme, i vysokých pozicích, pozicích ředitelů různých společností a podobně, viz třeba Martin Mata a jiní a což vlastně v dřívějších dobách nebylo takřka vidě, to je pozitivní, že je vidět, že Romové jako pokud mají zpět nějaké, tak vlastně zjišťujeme, že oni sami, pokud se nepomůžou k té cestě a spoléhat se případně na to, že jim v tomhle pomů pomůže někdo jiný, tak je to bohužel bláhový předpoklad. Tady se ukazuje, že pokud nechtějí být zaměstnání a pokud tomu věnují čas a své úsilí, tak dosahujou určitých chyb. Ty výsledky mohl být samozřejmě lepší a tady počítám vlastně s nějakou odchodu těch zásadních rezortů, a tak si myslím, že člověk posunu vlastně k nějakýmu posunu vlastně doch.

Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí /KDU-ČSL/
——————–
Já myslím, že jsme si tady řekli, jak budu ty věci postupně dělat. Jednak z hlediska odstavení bariér pro získávání zakázek. Otázka podpory, to setní, podíváme. Za mě asi nejsložitější pro mě tady slibovat, jako že zajistíme na jiných rezortech zastoupení, ať už poradit tým, nebo na nějaké úrovni, ale uvidíme kolegy na vládní úrovni, to určitě budu tlumočit. Já bych klidně to viděl jako rozumnou rukavici, tak se budeme potkat třeba tady někdy na podzim. A pojďme si říct. Z věcí, které tady s proběhly, co se daří, co se v případě nedaří.

mluvčí 2,
——————–
Dodal v závěru debaty Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí. Debata Romea TV s ministrem Jurečkou byla součástí série debat, které pořádá Romea ve spolupráci s organizací romodrom, s představiteli vlády, politiky, odborníky a aktivisty, kteří se zabývají tématikou romské menšiny v České republice, cílem těchto debat je zvýšit informovanost a dialog mezi romskou komunitou a státní správou, a tak přispět k lepší integraci a spolupráci Romů v české společnosti připravili Iveta Demeterová a Dušan bagaj.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.