Mobilní Hospic Sv. Jiří slaví 10 let poskytování služeb nevyléčitelně nemocným

foto: Studio Cl Art / Photl.com

„Lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími“ je vize Hospice Sv. Jiří, který letos v únoru oslaví 10. výročí poskytování svých služeb. Za tuto dobu poskytl podporu a pomoc téměř 1000 rodinám na území celého Karlovarského kraje.

Organizace Hospic Sv. Jiří vznikla již v roce 2008 jako občanské sdružení s cílem šířit myšlenky hospicové péče a podporovat vznik institucí paliativní péče na Chebsku. Sdružení se nejprve zaměřovalo na osvětovou činnost prostřednictvím pořádání konferencí, seminářů, besed a přednášek pro veřejnost i odborníky z oblasti zdravotnictví. Původní dlouhodobý záměr, jímž bylo otevření kamenného hospice se postupně změnil na poskytování paliativní péče prostřednictvím hospice mobilního. Prvními kroky tedy bylo sestavení týmu, který by umožnil poskytování paliativní péče v Chebu a okolí.

Od února 2013 začal Hospic Sv. Jiří poskytovat nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám odbornou zdravotní a psychosociální podporu v domácím prostředí. Klientům je k dispozici multidisicplinární tým ve složení lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholožka, duchovní a fyzioterapeutka.

Sociální poradenství pomáhá klientům lépe se orientovat ve svých možnostech, aby nalezli odvahu, vlastní zdroje a odbornou pomoc v řešení své situace, která nemocným nabídne možnost prožít závěr svého života se svými nejbližšími tak, že toto období budou vnímat jako smysluplnou součást svého života. Poskytujeme také poradenství pro pozůstalé a perinatální poradenství určené rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte před, při, nebo krátce po porodu.

Postupem času jsme začali poskytovat své služby i nevyléčitelně nemocným dětem s cílem umožnit jim strávit poslední chvíle v domácím prostředí. Dáváme těmto dětem a jejich rodinám možnost prožít poslední okamžiky společně doma. Základem je respekt k individualitě každého dítěte a k jeho měnícím se potřebám. Respektujeme vždy soukromí rodiny a její přání. Rodinu zaškolíme a společně projdeme krok po kroku celou péčí. Probereme jejich obavy a hledáme možná řešení.

Dále provozujeme v Chebu a Kraslicích půjčovnu pomůcek, které usnadňují péči o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí. Naše pomůcky mohou zlepšit kvalitu života také seniorům, zdravotně postiženým a lidem po úrazu.

V neposlední řadě pravidelně organizujeme svépomocné skupiny pro pečující nebo pozůstalé. Jsme si vědomi toho, jak náročné chvíle mohou prožívat lidé, kteří o někoho pečují, nebo jim někdo blízký zemřel. Myslíme také na děti, které v rodině, ve škole, nebo mezi kamarády, prožívají situaci spojenou s úmrtím blízkého člověka, svým vlastním specifickým způsobem. Jsme přesvědčeni, že jednou z možností, jak pomoci, je vytvořit prostor, ve kterém si lidé, propojeni svou zkušeností, mohou vzájemně pomáhat a podporovat se. Členové takové svépomocné skupiny pomoc dostávají a zároveň ji i poskytují.

Velice děkujeme všem našim partnerům a podporovatelům, kteří nám pomáhají naplňovat motto: „Doma je doma až do posledního okamžiku.“

Více informací naleznete na webových stránkách: www.hospiccheb.cz

Tým Hospice Sv. Jiří

Karlovarský deník

https://karlovarsky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.