Krajská knihovna v Liberci vydala další zvukovou knihu. Načetly ji děti

ilustrační foto: photoXpress

V rámci dlouhodobého projektu Děti čtou nevidomým dětem se Krajské vědecké knihovně povedlo vydat již 21. zvukovou knihu.

„Oceňuji práci knihovníků v Krajské vědecké knihovně, kteří neustále hledají, jak rozšířit služby pro různé cílové skupiny. Výjimečné místo v této snaze má nabídka pro hendikepované. Audioknihy jsou skvělým příkladem této snahy,“ oceňuje práci Krajské vědecké knihovny Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Medailon Emilky Horové od Nadi Revilákové načetly děti ze základních a středních škol z Liberce a Frýdlantska, které byly vybrané na základě konkurzu, jenž proběhl začátkem listopadu. O konkurz je tradičně velký zájem, pro letošní knihu se ho zúčastnila stovka dětí, z nichž jsme pro natáčení vybrali 17 dětí a studentů. Knihu jsme nahráli pod taktovkou režisérky Elišky Bejčkové během dvou dnů.

„Letos poprvé jsme kromě zvukové knihy na CD vydali i tištěnou verzi pro nevidomé v Braillově písmu. Děti, pro které je kniha určena, tak budou mít možnost si ji nejen poslechnout, ale také číst hmatem,“ doplňuje ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Děkujeme všem, kteří tento projekt finančně podporují a fandí mu. V letošním roce nás krom Ministerstva kultury ČR podpořilo v našem úsilí i statutární město Liberec a Nadace Leontinka. Velké díky patří také učitelům, kteří děti motivují a pomáhají jim s přípravou na konkurz. A v neposlední řadě moc děkujeme všem dětem, bez kterých by to vůbec nešlo.

Slavnostní křest zvukové knihy se uskuteční dne 14. února v obřadní síni liberecké radnice za účasti náměstka primátora statutárního města Liberec, autorky knihy a všech, kteří se na vzniku zvukové knihy podíleli.

Více o letošní knize i celém projektu najdete na webových stránkách knihovny www.kvkli.cz v článku Děti čtou nevidomým dětem.

Kateřina Šidlofová, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Liberecký deník

https://liberecky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.