O příspěvku na péči, o zákonu o insolvenci a o psychomodulačních látkách  

 ČT 24 – Studio ČT24

V poslanecké sněmovně se SPD vyjádřila k schválení zvýšení příspěvků na péči u zdravotně postižených.

mluvčí 1,
——————–
Pan předseda připomene stanovisko hnutí příspěvků na péči.

Tomio Okamura, předseda hnutí /SPD/
——————–
Tak ještě jsme neměli příležitost na tiskové konferenci okomentovat to, co se stalo v pátek minulý týden tady v Poslanecké sněmovně, kdy asociální Fialova vládní pětikoalice hodila přes palubu zdravotně postižené občany v prvním stupni závislosti. Já k tomu dodám, že hnutí SPD bude nadále navrhovat zákony na zlepšení situace zdravotně postižených v rámci projednávání změny zákona o sociálních službách. Poslanci vládní koalice minulý týden ve sněmovně v pátek odmítli zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům závislým na péči jiných osob v prvním stupni závislosti. Tento příspěvek se přitom nezvyšovali již téměř devět let a činí u dospělých občanů pouhých 880 Kč měsíčně, přičemž inflace i ceny sociálních služeb za tu dobu vzrostly téměř o 40 %, a přitom ještě v roce 2011, než jej tehdejší Nečasova vláda významně snížila, byl tento příspěvek na úrovni 2 000 Kč měsíčně. Vládní poslanci zamítli všech pět návrhů SPD na navýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým lidem. My jsme navrhovali, aby se v prvním stupni závislosti zvýšil příspěvek na péči na 2 640 Kč měsíčně, dále jsme měli pozměňovací návrh, aby alespoň se pak navýšil poté, co nám to zamítli, na 1 080 Kč měsíčně, vláda to nechala na 880 Kč měsíčně. Za to si prostě lidi nemůžou koupit žádné sociální služby. A tady bych rád připomněl, že ti, už i ti lidé v tom prvním stupni závislosti na péči jiných osob už nemůžou vykonat. 3–4 základní životní potřeby, mezi které patří. Prostě převléct se, uložit se, vykoupat se atd. a tak další věci, takže to je opravdu neskutečně asociální a řekl bych, až hnusný přístup Fialovy vlády vůči našim zdravotně postiženým občanům, kteří nemůžou sami pomoci. V tom druhým stupni, prošel tady vládní koalici, my jsme to samozřejmě podpořili, aby se navýšil ten příspěvek pro druhý stupeň alespoň o 500 Kč, ale on v současné době do toho pátku činil, respektive činí 4 400 Kč, vlád ho navýšil na 40 900. My jsme navrhovali 6600, protože opět platí, že kdo je ve druhém stupni závislosti, tak ještě další a další základní životní činnosti nemůže sám vykonávat a potřebuje nutně někoho, kdo mu s tím prostě pomůže. Takže tohle to je opravdu neuvěřitelný chování Fialy vlády. Připomenu, že ve sněmovně již přes dva roky podá náš návrh zákona na zvýšení příspěvku na péči jak pro občany v prvním stupni závislosti, ale občané. Ale vládní koalice dlouhodobě blokuje jeho projednávání, proto budeme znovu na dnešní nejbližší schůzi sněmovny navrhovat předřazení tohoto našeho návrhu na program schůze, tak jako už to tady děláme dva roky a ten důvod je jednoduchý, protože hnutí SPD důsledně hájí práva našich zdravotně postižených občanů, takže dnes to navrhneme jako změnu programu schůze, zase to předřadit, protože není možný prostě, aby občané v prvním stupni závislosti na péči jiných osob prostě nedostali vůbec nic navíc. Děkuji.

mluvčí 1,
——————–
Pan předseda se vyjádří i k výsledku soudu z minulého týdne.

Tomio Okamura, předseda hnutí /SPD/
——————–
Tak teďka bych okomentoval ještě další událost minulého týdne, kterou jsme neměli také příležitost ještě okomentované tiskové konferenci, jelikož k tomu došlo v druhé polovině pracovního týdne, soud vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra a rozhodl, že SPD není extremistické a xenofobní a že se ministerstvo vnitra musí veřejně za tato nepravdivá nařčení omluvit, jinými slovy, a přímo konstatuji, jak to tam bylo. Podle soudu nejsme ani extremisté, ani xenofobové, ani populisté, ani nešíříme nenávist. Obvodní soud pro Prahu 7 minulý týden v plném rozsahu vyhověl žalobě hnutí SPD proti ministerstvu vnitra za to, že nás ministerstvo pod politickým vedením politické konkurence zahrnulo do zprávy ministerstva o extremismu a předsudečné nenávisti. Za druhé pololetí roku 2020 samozřejmě těch žalob máme podány i další, takže to pak přesahuje i na další období, které se týkají i této vlády. A ministerstvo vnitra totiž nepravdivě označilo SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a nepravdivě nám přisoudilo dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Podle soudu ministerstvo vnitra nedokázalo nějak obhájit, proč hnutí SPD do tohoto dokumentu zařadilo a bude se muset našemu hnutí veřejně omluvit. Na základě důkazů provedených soudem a těch důkazů tam bylo 360, které předložilo ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem, tak všech těch 360 důkazů bylo smeteno ze stolu a bylo prokázáno v plném rozsahu, zdůrazňuji, v plném rozsahu, a to je oficiální stanovisko, že hnutí SPD je demokratickým subjektem. Je tudíž nepochybné, že ministerstvo vnitra tímto svým neoprávněným postupem zcela účelově zasáhlo do svobodné soutěže politických stran a naše hnutí tímto způsobem, zásadním způsobem poškodilo, stejně tak to papouškovali provládní média, přestože jsme říkali, že je to jinak, aby SPD účelově poškodili a zvýhodnili Fialu, vládní pětikoalici. Ministerstvo vnitra nedokázalo před soudem přesvědčivě doložit, proč SPD do výroční zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti zahrnulo, jinými slovy, ještě jenom zopakuju, podle soudu nejsme ani extremisté, ani xenofobové, ani populisté, ani nesvížíme nenávist, ale jsme jediné hnutí zastoupené ve sněmovně s jasným vlasteneckým a konzervativním programem. Takže to, co jsme od začátku říkali, že ministerstvo vnitra pod politickým vedením politické konkurence zneužívá ministerstvo vnitra k politickému boji, tak to se plně potvrdilo a je to velmi špatná, smutná vizitka fungování státu pod vedením konkurenčních politických stran. Děkuji.

Tereza Řezníčková, moderátorka ČT
——————–
A po vystoupení SPD teď tisková konference Starostů a nezávislých před jednáním sněmovny.

mluvčí 10,
——————–
Tak dobrý den, já se chci ještě zdravím, my jsme za stan velice rádi, že se konečně dostane na jednání tohoto týdne.

mluvčí 10,
——————–
Zákon o insolvencích, ten bude pracovně projednán ve středu, to znamená zítra, protože dnes není přítomen ministr a je to poměrně významná, významná norma. My bysme vlastně chtěli už dříve, aby tento důležitý zákon byl projednán, to, že to prošlo prvním čtením po několika přerušeních teprve vlastně v minulých týdnech, bylo i pro nás trošku zklamáním, ale přesto jsme právě rádi, že teď už máme na řadě to druhé čtení a předpokládáme, že výbor se bude zabývat tímto zákonem na svém jednání 24. 4. Tak, aby mohlo třetí čtení proběhnout již vlastně 3. 5. V pátek na začátku května. Naším prořadým cílem je vlastně i pomocí právě oddlužení vytáhnout lidi z šedé ekonomiky a vrátit je na řádný trh práce, aby z toho právě profitovali také veřejné rozpočty a i celá společnost jako celek, a to zejména tím, že samozřejmě v takovém případě, pokud se nám podaří lidi vtáhnout zpátky na řádný trh práce, tak se to projeví poměrně významně na daňových příjmech i sociálních a zdravotních odvodech je potřeba říci, že to řešení oddlužení patří i mezi růstová opatření nervu s tím, že lidi v dluhové pasti je nyní přes 400 000. Samozřejmě, pokud by se to stáhli i na jejich rodinné příslušníky, tak už se bavíme o počtu lidí, výrazně přes milion, pokud by se podařilo například vrátit 10 000 lidí, kteří jsou vlastně v této roční pasti, do ekonomiky, tak se jedná i pro veřejné rozpočty o částku až dvě celý tři miliardy ročně, což jsou samozřejmě významné částky, které by pomohly. Mluvil jsem jenom v případě vlastně 10 000. Pak se to samozřejmě můžeme vynásobit podle toho počtu, který by se podařilo vrátit. Je potřeba zdůraznit, že máme tady vlastně s tím oddlužením určité jasné zkušenosti. Takovou jasnou zkušeností je, která se ukázala z té minulosti, že vlastně zpátky do exekucí se vrací pouze 3 % lidí, kteří projdou oddlužením. To je opravdu poměrně vynikající výsledek a ukazuje nám, že prostě, pokud už se někdo dostane tu druhou šanci, pokud někdo prostě dostane druhou šanci se dostat z té kritické situace, kdy je v dluhové pasti, tak velmi malý počet obyvatel se potom už do té dluhové pasti vrátí. Je to bohužel dáno i prostě nedostatkem finanční gramotnosti, kterou bohužel u nás máme a je samozřejmě důležité zapracovat na to i v jiné oblasti, například ve školství, takže to nám ukazuje, že se nám opravdu taková věc vyplatí. Samozřejmě je důležité, aby ten průběh toho oddlužení, on bude nyní zkrácen z pěti let na tří, ale je tam důležité, aby byl přísný a aby měl vysokou míru dohledu a důraz bude kladen zejména na poctivý přístup dlužníka tak, aby splácel adekvátní částky odpovídací jeho příjmovému potenciálu. To je vlastně vše součástí návrhu a samozřejmě soud bude přezkoumávat při tom, jakou výši povolí, jakou částku bude muset platit dlužník při oddlužení. Podle, řekněme, tady v této oblasti nového institutu, ale v případě práva známého institutu podle výživného, což by mělo teda také znamenat, že opravdu přezkoumá schopnosti, možnosti a potenciál toho dlužníka a že bude se vlastně snažit splatit věřitelům co nejvíc, my určitě zastáváme jednoznačně to, že dluhy se mají platit, ale není pro stát a společnost výhodné, pokud vlastně v té dluhové pasti je příliš velké množství lidí a všichni víme, že více než polovina těch dluhů je starších než 12 let, a to samozřejmě potom má velké dopady jak na společnost, tak na ekonomiku naší země.

mluvčí 12,
——————–
Já děkuji, poprosím Michaelu Šebelovou.

Michaela Šebelová
——————–
Dobrý den, děkuji za slovo v tomto týdnu. Já doufám, že dnes by se sněmovna měla zabývat také poslaneckým návrhem zákona, který reguluje tzv. psychomodulační látky. Je to návrh zákona, na kterém jsme spolupracovali napříč vládní koalicí, ale i společně s kolegy z hnutí ANO. Tento návrh zákona má řešit. Troufnu si říct aktuální, již neudržitelnou situaci s látkami, jež, u nichž se předpokládá tzv. psychoaktivní efekt mohou mít vliv na vznik závislostí, na naše zdraví, ale zároveň ten vliv ještě není tak zásadní, aby bylo doporučeno, že budou dány na seznam tzv. zakázaných, tedy omamných látek, ale zároveň, protože to riziko tam je, tak ani nemohou být zařazeny na seznam tzv. nových potravin. A jsou ve vakuu, kdy dochází k tomu, že jsou označeny jako uživatelský, spotřebitelský sběratelský předmět a nejsou žádným způsobem regulovány. Náš návrh zákona má umožnit regulaci tohoto trhu, má umožnit přehled, má umožnit informovanost uživatelů a především ochranu spotřebitelů, zejména tedy dětí a mladistvých, ale také i dospělých uživatelů, řešíme novou kategorizaci látek, kdy kromě látek návykových a omamných, které máme již nyní a ukázalo se v situaci, kdy vláda, byť dočasně zakázala HC, že tato, tento zákaz nefunguje, dalo by se říci, že nemá žádný smysl, neboť okamžitě došlo k dodávání na trhu na trh jiných látek, které jsou drobně upraveny. Také mají podobný psychoaktivní účinek, možná ještě nebezpečnější než ty předchozí látky. A opět nejsme schopni žádným způsobem jejich prodej regulovat, neboť na to nemáme žádné zákonné prostředky a další možnosti by bylo opět zakázat, ale tento zákaz je nefunkční, takže kromě toho, té kategorie zakázaných látek, kterou již nyní máme a je to jediná kategorie, tak vzniknout tzv. psychoaktivní látky, psychonulační látky, ale bude tam i kategorie tzv. zařazených látek a do té budou navrženy všechny nové látky, které se objeví na trhu, které nebudou ani léčivem, ani potravinou, budou mít možnost potenciálního účinku na lidské zdraví, ale nebude ještě prokázány jejich zdravotní dopad a do doby, než se prokáže míra toho rizika, tak nebude možné s nimi nakládat jiným způsobem než pro vědecké účely, nebude možné je prodávat a ty látky, které budou zařazeny na seznam těch regulovaných psychonegulačních látek, tak nebudou určeny pro spotřebu, pro prodej dětem do 18 let, nebude možné je prodávat v prodejních automatech, nebude možné je prodávat v blízkosti škol, nemocnic, například tranzitním prostoru letiště. Bude možné je prodávat pouze dospělým uživatelům v kamenných prodejnám, které k tomu budou mít potřebnou licenci. Nebude možno na tyto látky mít ani nikde reklamu, pouze v té dané prodejně, tedy budeme tím regulovat i na reklamu, nebude možná třeba reklama v televizi, na sportovních akcích, v metru, aby to nebylo žádným lákadlem. A co považují za velmi důležité, že nebude možno, aby tyto látky byly umisťovány nebo přidávány do něčeho, co je lákavé pro děti, co je, vypadá jako bonbon, cukrovinka, sušenka je určitým lákadlem, což nyní vidíme, že se běžně děje v těch automatech a opravdu dochází někdy i k vlastně nepředpokládanému klamání spotřebitele. Já doufám, že se nám podaří najít politickou shodu napříč Poslaneckou sněmovnou, že se nám podaří dokončit projednávání již tento týden v rámci druhého čtení, že budeme moci se ve zdravotnickém výboru zabývat již příští týden návrhem tohoto zákona tak, abychom jej mohli ve třetím čtení projednat 3. května. Děkuji za pozornost.

mluvčí 12,
——————–
Já také děkuji

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.