ČTENÍ NA JARO – NA VĚTRNÉ HŮRCE

Na Větrné hůrce

autor: Emily Brontë

 1. KAPITOLA

  Slečna Lintonová bloudila parkem a zahradou, pořád
  zamlklá a skoro pořád uslzená. Její bratr se uzavřel mezi
  knihami, do kterých se ani nepodíval – řekla bych, že se
  trápil nejasnou touhou, aby Kateřina projevila lítost nad
  svým jednáním a přišla ho dobrovolně odprosit a usmířit
  se . ona zas vytrvale hladověla a nejspíš si myslela,
  že se Edgarovi steskem po ní svírá při každém jídle hrdlo
  a jen hrdost ho zdržuje, aby nespěchal vrhnout se jí k nohám.

  Já si hleděla své práce a bylo mi jasné, že z celého
  Drozdova má jen jediný tvor všech pět pohromadě, a to
  jsem já. Nesnažila jsem se utěšovat slečnu nebo nějak
  domlouvat své paní, nedala jsem valně ani na to, že se pán
  souží a vzdychá – toužil slyšet o své choti aspoň zmínku,
  když tak dlouho nezaslechl její hlas. Schválně jsem je
  nechala, ať si dělají, co umějí – však oni se umoudří?
  Trvalo jim to; jen co je pravda, ale nakonec jsem se přece
  jen zaradovala, že snad začínají přicházet k rozumu aspoň to
  tak ze začátku vypadalo.

  Třetí den totiž paní Lintonová odemkla dveře, a protože
  už spotřebovala všechnu vodu v karafě i ve džbánu, řekla
  si o čerstvou a o trochu odvaru z ovesných vloček, že prý
  je jí na umření. To měl být asi nepřímý vzkaz pro
  Edgara. Já tomu ani za mák nevěřila, nechala jsem si to
  pro sebe a donesla jí nemaštěnou topinku s čajem.
  S chutí se do toho pustila, pak se svalila na podušku,
  začala zatínat pěsti a naříkat.

  „Umřu, nikdo mě nepolituje, proč jsem vůbec jedla?“

  Pak za dlouhou chvíli bylo slyšet, jak šeptá:

  „A zrovna neumřu – to tak, ještě by měl radost.
  On mě nemiluje. Ani by mne nepostrádal.

  „Máte nějaké přání, prosím?“ ptala jsem se a navenek
  jsem pořád zachovávala klid. Přes všechen její utrápený
  vzhled a podivné, přepjaté chování.

  „Co dělá ten necita?“ povídala a odhrnula husté pocuchané
  vlasy z vyhublého obličeje. „Má spavou nemoc
  nebo umřel?“

  „Nic takového,“ odpověděla jsem, „jestli mluvíte o panu
  Lintonovi. Má se celkem dobře, jen se mi zdá, že čte víc než je
  zdrávo. Ustavičně leží v knihách, když nemá jinou společnost.“
  Nemluvila bych takhle, kdybych tušila, jak to
  s ní doopravdy je. Já měla pořád za to, že svou nemoc
  značně přehání.

  „Leží v knihách!“ vykřikla celá divá. „A já tady umírám! Já
  tu napůl v hrobě! Propánaboha, copak neví, že
  mě to strhlo?“ Vytřeštila oči na svůj obraz v zrcadle na
  protější zdi. „Tohle to je Kateřina Lintonová! A on
  myslí, že se jen tak zlobím. Snad že to hraju! Nemůže
  mu vysvětlit, že je to pro mne věc života a smrti? Nelly,
  jestli už není pozdě, uvidíte, co udělám -jen co se dozvím,
  jak si to vlastně představuje! Rozhodnu se mezi dvěma
  možnostmi: buď se rovnou umořím hladem – jenže
  to by ho nevytrestalo, on má srdce jako kámen. A nebo
  se seberu a odejdu z kraje. Řekněte mi o něm pravdu!
  Rozmyslete si to! Vážně na tom nemá nejmenší zájem,
  abych žila?“

  „Ale mladá paní,“ povídám, „pán přece nemá tušení,
  jak si to berete do hlavy. A určitě ho ani nenapadlo,
  že byste se chtěla mořit hladem.“

  „Že ne? Tak mu povězte, že ano!“ odsekla mi. „předložte mu
  to! Řekněte mu to, jak vy to vidíte – řekněte,
  vy určitě věříte, že to udělám!“

  „No ale nezapomeňte, paní Lintonová, že jste dnes trochu
  pojedla, a docela s chutí! Uvidíte, jak vám zítra bude líp!“

  „Kdybych jen věděla, že ho to zabije,“ skočila mi
  do řeči, „na místě se usmrtím. Tři děsné noci jsem ani oko
  nezamhouřila – a ta hrůza, Nelly – viděla jsem přízraky!
  Ale tak se mi zdá, že je vám to jedno. To je zvláštní, myslela
  jsem, že vy jste tu všichni na sebe zlí a protivní, jenom mne
  musí mít každý rád! A stačí chvilka – všichni kolem jsou
  nepřátelé! Oni, ti zdejší! To mi nevymluvíte. Hrozně těžko
  by se umíralo, vidět kolem sebe ty ledové tváře! Isabela,
  vyděšená a znechucená, bojí se přijít. Bylo by to nepříjemné,
  vidět Kateřinu zesnout! A Edgar stojí slavnostně
  u lůžka a čeká, kdy už bude konec, pak vznese děkovnou
  modlitbu k nebi za návrat klidu a míru do domu – a vrátí
  se ke svým knihám! Co si potřebuje číst v knihách, když
  já tu umírám? Nemá špetku slitování?“

  Nemohla snést představu, kterou jsem jí nasadila do
  hlavy, že se pan Linton nenechá vyrušit z filozofického
  klidu. Házela sebou, až si vystupňovala horečné blouznění
  do nepříčetnosti. Natrhla zuby polštář, pak se posadila celá
  rozpálená a chtěla, abych na ní otevřela okno. Měli
  jsme tu vrcholnou zimu, od severozápadu silně foukalo,
  tak jsem jí to vymlouvala.

  Hrozně mě znepokojilo, jak se jí rychle měnil výraz v obličeji
  a střídala nálada, vzpomněla jsem si na předešlou nemoc
  a lékařův příkaz, aby se jí neodporovalo.
  Ještě před chvilkou se vztekala, teď zase ani nepostřehla
  mou neposlušnost. Opřela se o loket a s dětinským
  potěšením vybírala peříčka z trhlin, které nadělala v
  polštáři, a řadila si je na pokrývce podle jejich
  původu. Mysl se jí zatoulala už zase jinam.

  „Tohle je z krůty,“ šeptala si pro sebe, „a tohle z divoké
  kachny, a tohle je holubí. Aha, mám v polštáři holubí
  peří, tak proto jsem nemohla umřít! Nesmím zapomenout
  shodit je na zem, než si zas lehnu. A tohle je z bahenní
  slípky, a tohle – poznala bych je mezi tisíci – to je z čejky.
  Krásný pták – vždycky nad námi poletoval, když jsme se
  procházeli u slatin. Asi spěchal domů k hnízdečku. Tušil,
  že je déšť na spadnutí, mraky se hnaly už po kopcích. Tohle
  peříčko museli sebrat na vřesovisku, protože ptáčka
  nestřelili. Našli v zimě jeho hnízdo plné malých kostřiček.
  Heathcliff nad ním nalíčil osidla a staří se báli přiblížit.
  Vynutila jsem pak z něho slib, že už nikdy nezastřelí čejku,
  a on poslechl. Ale, mám jich tu víc! Nelly, že mi střílel
  moje Čejky! Že jsou na peří stopy krve! To se musí zjistit.“

  „Nehrajte si jako dítě,“ zahubovala jsem na ní, vyškubla
  jí polštář a obrátila ho trhlinami dospod, protože z něj
  tahala peří, co jí ruce stačily. „Ležte a spěte, vždyť
  blábolíte! Pěkně jste to tu zřídila! Létá tu peří jako sněhu.
  Začala jsem pírka posbírávat.

  „Tak vás vidím, Nelly, jako starou babici,“ hovořila dál,
  jakoby ve snu. „Máte bělavé vlasy a ramena už shrbená.“
  Moje postel je řada trpaslíků pod Penistonskou skálou a vy tu
  sbíráte jejich kouzelné šípy, abyste nám uřkla dobytek.
  Jenže se tváříte, jako by to byly útržky vlny, protože se na
  vás dívám. K takovým koncům to s vámi dojde za padesát
  let. Já vím, že teď ještě ne! Já neblábolím, jen si nemyslete!
  To bych doopravdy věřila, že jste scvrklá čarodějka a já že
  jsem skutečně pod Penistonskou skálou. Ale teď
  ne, já vím, že je večer, že jsme tady a na stole hoří
  dvě svíčky a ty se odrážejí na černé truhle.“

  „Jaká černá truhla? Kdepak je?“ ptala jsem se.

  „U stěny je, jako vždycky,“ odpověděla. „Ale něco je na
  ní divného – je v ní vidět obličej!“

  „Žádná truhla tu není, nikdy v tomhle pokoji nebyla.
  Sedla jsem si zas a poodhrnula záclonu, abych mohla na
  Kateřinu lépe vidět.

  „Vy ten obličej nevidíte?“ ptala se a upřeně hleděla
  do zrcadla.

  Marné řeči, nemohla jsem jí to vysvětlit, že se dívá
  na vlastní obraz v zrcadle, tak jsem vstala a zakryla je
  šátkem.

  „Schovává se tam pořád!“ nedala pokoj. „A teď se hýbe.“
  „Čí to asi je? Snad nevykoukne, až mě tu necháte samotnou?
  Nelly, tady straší. Bojím se tu sama.“

  Vzala jsem jí za ruku a chlácholila jí, protože jí roztřásly
  křečovité záchvaty a pořád jen zírala na to zrcadlo.
  „Nikdo tam není,“ domlouvala jsem jí. „To jste, paní
  Lintonová, vy sama! Přece se poznáte?“

  „Já sama?“ vyhrkla. „A hodiny zrovna bijí půlnoc!
  Tak je to přece pravda! Hrůza!“

  Zaťala prsty do pokrývky a přetáhla si jí přes oči. Chtěla
  jsem se vyplížit ze dveří, abych přivolala jejího manžela,
  ale ječivý výkřik mě přivolal zpět – šátek sklouzl ze
  zrcadla.

  „No tak, copak je to?“ křikla jsem na ní. „Že se nestydíte,
  bát se! Probuďte se, paní Lintonová ! To je přece zrcadlo
  a vidíte v něm sebe – a vedle vás jsem já!“

  Celá rozechvělá a popletená se mne držela jako
  klíště, ale zděšení jí pozvolna vymizelo z obličeje. Bledost
  vystřídal ruměnec zahanbení.

  „Ach, a já myslela, že jsem doma,“ povzdychla si.
  Zdálo se mi, že ležím ve své komůrce na Větrné hůrce.
  Zatmělo se mi v hlavě, že jsem tak slabá, a nevědomky
  jsem vykřikla. Nikomu nic neříkejte, ale zůstaňte u mne!
  bojím se usnout, straší mne sny!“

  „Pořádný spánek by vás postavil na nohy,“ odpověděla
  jsem jí, „a snad si z té nevolnosti vezmete ponaučení,
  abyste se víckrát nemořila hladem.“

  „Kdybych jen byla ve vlastní posteli v našem starém
  Domě!“ naříkala a spínala ruce. „Vítr tam šumí v borovicích
  za okny. Chci pocítit jeho dech na sobě. Fičí sem
  rovnou ze slatin – ať se ho aspoň nadýchnu!“

  Abych jí ukonejšila, pootevřela jsem na okamžik okno.
  Studený poryv zasvištěl dovnitř. Přibouchla jsem okno
  a vrátila se ke Kateřině. Ležela teď tichounce, s tváří
  celou mokrou od slz. Tělesné zhroucení jí vyčerpalo úplně
  i na duchu, a naše prudká Kateřina byla zesláblá jako
  dítě po záchvatu pláče.

  Náhle trochu oživla a zeptala se: „Jak už je to dlouho,
  co se tu zavírám?“

  Od pondělka večer,“ odpověděla jsem, „a teď je noc ze
  čtvrtka, vlastně už pátek ráno.“

  „Cože, ani týden ne?“ zvolala. „Jen tak kratičce?“

  „To je až dost dlouho, žít jen o studené vodě a zlosti!“
  poznamenala jsem.

  „No, mně se to zdálo věčnost,“ spustila pochybovačně.
  Určitě to bude déle! Vzpomínám, jak jsme po té hádce
  byli v salónku, Edgar byl tak protivně nesnesitelný, a já
  celá zoufalá jsem utekla sem. Sotva jsem zasunula závoru,
  zatmělo se mi před očima a skácela jsem se na podlahu.
  Určitě jsem věděla, že dostanu záchvat nebo se zblázním,
  jestli mě Edgar nepřestane trápit, ale jemu se to nedalo
  vysvětlit. Jazyk už mě neposlouchal, mozek taky ne, a Edgar
  snad neměl ponětí, jak je mi bídně. Zbývalo mi jen tolik
  sebevlády, abych utekla a nemusela slyšet jeho hlas. Než
  se mi zas vrátil zrak i sluch, začalo se rozednívat, a
  poslyšte, Nelly, co mě napadlo a vracelo se pořád a pořád,
  až jsem se bála, že mi přeskočilo. Jak tu ležím – hlavou u nohy
  stolu – a jenom slabě zrakem rozeznávám okno jako světlejší
  obdélník, myslela jsem, že to vyhlížím ze své
  postele doma v dubovém přístěnku, a bylo mi teskno,
  u srdce. Měla jsem velký žal, ale nemohla jsem si už v tom
  probuzení vzpomenout jaký! Přemítám a soužím se, co by
  to jen mohlo být, ale věřte nevěřte, posledních sedm let
  života mi úplně vypadlo z paměti. Na nic jsem si nemohla
  vzpomenout -jako by to nebylo! Byla jsem malá holčička,
  tatínka mi zrovna pochovali, a ten můj smutek byl z toho, 
  že mi Hindley zakázal stýkat se s Heathcliffem. Poprvé 
  mě uložili spát samotnou, a když jsem procitla z pozdní 
  dřímoty po proplakané noci, zdvihla jsem ruku a chtěla
  odstrčit přepážku – a místo ní jsem nahmátla desku
  stolu. Sáhla jsem dolů a dotkla se koberce. Tu se mi vrátila
  paměť! Nedávná úzkost se propadla do šíleného zoufalství.

  Neumím ani povědět, proč jsem byla tak děsně nešťastná.
  jistě to způsobila přechodná nepříčetnost, jiný důvod
  by to stěží vysvětlil. Ale když si představíte, že se cítím
  jako dvanáctiletá – a najednou shledám, že jsem odloučena od
  Větrné hůrky a všech dětských zvyklostí a od Heathcliffa,
  který mi byl nade všecko na světě, a rázem se proměním v paní
  Lintonovou, vládkyni na Drozdově a manželku cizího člověka –
  na věčné časy vypuzenou, vyštvanou z místa, kde byl můj jediný
  domov! To vám dá slabou představu propasti, v které jsem se svíjela.
  Vrťte si hlavou, Nelly, jak chcete, vy taky jste pomáhala přivést mě z míry.
  Měla jste Edgarovi domluvit! Ano, měla, aby mě nerozčiloval.
  Ach, celá hořím! Musím na vzduch! Kdybych
  se tak mohla vrátit do dětství – divočit, být otužilá, volná –
  smát se bolestem a křivdám – a ne nad nimi zuřit!
  Proč jsem se tak změnila? Proč se mi zpění krev do šíleného
  varu pro pár slovíček? Jistě bych se zotavila, kdybych si
  mohla vyběhnout do kopců na vřesoviště! Otevřete okno
  dokořán – vzepřete je, ať zas nezaklapne! Rychle!
  hněte sebou!“

  „To tak, abyste kvůli mně umřela na zápal plic!“

  „Nepřejete mi život, tak to je!“ řekla zarputile. „Ale
  já ještě nejsem bezvládná! Otevřu si sama.“

  Vyklouzla z postele, a než jsem jí mohla zadržet, vrávoravě
  přeběhla pokojem, rozevřela okno a vyklonila se ven.

  Mrazivý vzduch jí fičel kolem ramenou jako svištění
  nože, ale ona nedbala. Prosila jsem jí, aby toho nechala,
  a pak jsem jí zkoušela násilím odvléci. Ale brzy jsem
  poznala, že její síla v tom blouznivém stavu je větší než
  moje – byl to opravdový záchvat blouznění, o tom už
  nebylo pochyby podle toho, co mluvila a dělala! Měsíc
  nesvítil a všechno pod námi bylo zatopeno temnou mlhou.

  Ani světélko nezablikalo z žádného domu široko daleko,
  a světla z Větrné hůrky nebylo už vůbec možné od nás
  zahlédnout, ale ona přece tvrdila, že je tam vidí se třpytit.

  „Hleďte,“ křičela vzrušeně, „to je můj pokoj, jak tam
  svítí svíčka, – větve ji teď zastínily. Tu druhou svíčku
  má v komůrce Josef. Ten ale bdí pozdě do noci, že? Čeká,
  až se vrátím domů, aby po mně zamkl vrátka. To si ještě
  počká! Cesta je zlá a s těžkým srdcem se nejde dobře a musíme
  jít kolem gimmertonského kostela. Kolikrát
  jsme tam spolu vzdorovali duchům -jeden druhého jsme
  pokoušeli, kdo se nebude bát jít na hřbitov a zavolat na
  mrtvé, aby se zjevili! Jakpak, Heathcliffe, kdybych se teď
  s tebou vsadila, šel bys? Jestli ano, půjdu s tebou. Nechci
  tam ležet samotná. A kdyby mě pohřbili na sáhy hluboko
  a navršili nade mnou zříceniny kostela, neudrží mě tam,
  dokud nebudeš se mnou. Bez tebe nikdy!“

  Odmlčela se a pak řekla s významným úsměvem: „On
  si to rozvažuje – radši prý mám přijít za ním! No dobře,
  ale pak mě veď jinou cestou, abych nemusela na hřbitov!
  Nemáš naspěch? Jen to nech na mně. Víš, žes vždycky
  chodil za mnou!“

  Uznala jsem, že bych jí marně vymlouvala ty blouznivé
  představy, a hmatala jsem kolem sebe, abych přes ní
  přehodila něco teplého a nemusela ji při tom pouštět
  z objetí – neodvažovala jsem se nechat jí volně stát u
  otevřeného okna. Tu jsem k svému zděšení uslyšela cvaknout
  kliku a vešel pan Linton. Teprve teď odcházel spát a cestou z
  knihovny zaslechl naše hlasy. Zvědavost nebo obava
  ho přivedly, aby se podíval, co se v tak pozdní hodinu děje.

  „Prosím vás, pane,“ zavolala jsem na něj a přerušila
  tak výkřik, který mu unikl ze rtů leknutím z toho výjevu
  a mrazivého ovzduší pokoje, „ubohá paní je nemocná
  a vůbec na mne nedá. Nestačím jí sama uklidnit. Pojďte,
  prosím, a přemluvte jí, aby si šla lehnout! Už se na ní
  nehněvejte – nedá si poradit, musí být po jejím!“

  „Kateřina je nemocná?“ vyhrkl a pospíšil k nám.
  „Zavřete okno, Elleno ! Co se to -„

  Nedořekl. Vytřeštěný obličej paní Lintonové ho tak
  vyděsil, že oněměl a jen zíral střídavě na ní a na mne ve
  strnulém úžasu.

  „Ona se tu trápila,“ vysvětlovala jsem, „skoro nic nejedla,
  ale nestěžovala si. Nikoho z nás nepouštěla dovnitř,
  až teprve dnes večer – tak jsme vám nemohli hlásit, jak
  jí je. Sami jsme to nevěděli, ale nic to nebude!“

  Tušila sem, že moje vysvětlení zní uboze. Pán se zamračil.
  „Říkáte, že to nic nebude, Elleno !“ pravil ostře.
  „Ještě mi podrobněji zodpovíte, proč jste mi všechno
  tajila.“

  A vzal svou paní do náručí a úzkostlivě si jí prohlížel.
  Zprvu se tvářila, že ho nepoznává – jako by byl jejímu
  pomatenému zraku neviditelný. Ale to blouznění nebylo
  trvalé. Odtrhla zrak od výhledu do noční tmy, ponenáhlu
  soustředila pozornost k němu a uvědomila si, kdo jí to drží.

  „Ale ale, ty jsi přišel, Lintone?“ řekla, ihned oživena
  zlostí. „Ty se mi tu ustavičně pleteš, když je tě nejmíň
  zapotřebí, ale když tu máš být, jsi pryč! To zas bude plno
  Nářků, už tě slyším předem! Ale tím si mě neudržíš, odejdu ti domů.
  Tam do té úzké skrýše, do místa odpočinku, které mě čeká,
  než přejde jaro. Víš, kde to je – ne mezi Lintonovými
  pod kostelní klenbou, ale pod širým nebem,
  u kamenného pomníčku. A ty si můžeš vybrat,
  chceš-li k nim nebo ke mně!“

  „Kateřino, co to mluvíš?“ polekal se pán. „Ty už vůbec
  nemyslíš na mne? Miluješ snad toho lotra Heathcliffa?“

  „Mlč!“ vykřikla paní Lintonová. „Už ani slovo! Ještě
  jednou řekni to jméno, a rázem udělám všemu konec,
  skočím z okna! Teď mě držíš, ale k ničemu ti to není.
  Než na mne sáhneš podruhé, moje duše se bude vznášet
  nad vysočinou. Nechci tě už, Edgare – to už je za mnou.
  Vrať se ke svým knížkám! Dobře, že v nich máš útěchu u mne jí
  Nenajdeš!“

  „Ona jen blouzní, pane,“ promluvila jsem do toho.
  „Celý večer mluví beze smyslu. Ale když jí necháme
  v klidu a budeme jí pěkně ošetřovat, zas jí to přejde.
  Napříště si musíme dát pozor, abychom jí nerozčilovali.“

  „Nechte si svoje rady!“ odsekl pan Linton. „Znáte
  povahu mé paní, a ještě jste mě proti ní popouzela.
  A cože jste mě ani neupozornila, jak se jí vede poslední
  tři dny? Nemáte trochu citu! Podívejte se na ní – ani několik
  měsíců nemoci by jí nemohlo takhle změnit!“

  Začala jsem se bránit, protože to už přestávalo všechno,
  dát si vyhubovat za cizí vzteklost a umíněnost!

  „Já přece věděla, že paní Lintonová je prudká a pánovitá,“
  bručela jsem, „ale kdo mohl tušit, že chcete její zlobu ještě
  podporovat? Nevěděla jsem, že mám přimhouřit oko nad
  panem Heathcliffem, abych se jí zalíbila. Jako věrná služebnice
  jsem konala povinnost a všechno vám pověděla – a takové
  odměny se dočkám za věrnou službu! Ale příště si dám
  pozor na ústa. Shánějte si zprávy sám!“

  „Příště, až začnete donášet, paní Deanová, poletíte ze
  služby,“ řekl.

  „Aha, tak vy byste radši o ničem nic nevěděl, viďte,
  pane Lintone?“ bránila jsem se. „Heathcliff má vaše
  svolení, aby se chodil dvořit vaší paničce a navštěvoval jí,
  jak jen vytáhnete paty z domu, a štval jí proti vám!“

  Kateřina byla sice pomatená, ale dovedla nám hbitě skočit do
  hovoru.
  „Aha, tak Nelly je ta zrádkyně!“ rozkřikla se divoce.
  „Nelly je má tajná nepřítelkyně! Vy čarodějnice! Tak vy
  přece sbíráte kouzelné šípy, abyste nám ublížila! Pusť
  mě, já jí dám, až bude skučet a prosit o smilování!“

  Šílená zuřivost jí vyšlehla z očí. Zoufale se chtěla vyrvat
  Lintonovi z náručí. Nehodlala jsem čekat, až se jí to podaří,
  a prchla jsem z pokoje. Rozhodla jsem se na vlastní odpovědnost
  přivolat lékařskou pomoc.

  Když jsem procházela zahradou k silnici a šla podle
  místa, kde je ve zdi hák na přivazování koní, spatřila
  jsem, že tam sebou nepravidelně škube cosi bílého – docela
  jinak, než kdyby se to houpalo větrem.

  Ač jsem měla naspěch, zastavila jsem se, abych to vyšetřila.
  Už proto, aby se mi později nezahnízdila v mysli představa,
  že jsem viděla zjevení z onoho světa. Velké bylo moje překvapení
  a zmatek, když jsem poznala „spíše hmatem nežli zrakem“, že
  to visí na kapesníku Fifinka, lovecká fenka slečny Isabely.

  Byla skoro v posledním tažení. Rychle jsem chudinku
  odvázala a zdvihla jí přes zeď do zahrady.

  Vždyť jsem jí večer viděla běžet za slečnou do ložnice.
  jak se jen mohla dostat sem ven a který zlomyslný člověk
  jí mohl tohle udělat? Když jsem odvazovala uzel od háku,
  zdálo se mi, že jsem opětovně zaslechla dupot koňských
  kopyt, cválajících v značné vzdálenosti. Ale tolik starostí
  mi vířilo v hlavě, že jsem si to sotva uvědomila, ačkoliv to
  byly nezvyklé zvuky v těch místech – a ve dvě hodiny
  v noci!

  Pan Kenneth naštěstí právě vycházel z domu na návštěvu k
  nemocnému ve vsi, když jsem zabočila do jeho ulice,
  a moje líčení nemoci paní Lintonové ho přimělo, aby
  hned šel se mnou. Byl to prostý, neomalený člověk a netajil
  se přesvědčením, že Kateřina druhý podobný záchvat
  nepřežije, ledaže by se víc řídila jeho příkazy než doposud.

  „Paní Deanová,“ řekl mi, „mám takový dojem, že to
  není z nějaké obyčejné příčiny. Co se to děje u vás na
  Drozdově? Divné věci tu slýcháme. Statné děvče, plné života,
  se nerozstůně pro nic za nic. Vůbec by neměla stonat, takoví
  lidé, když pak dostanou horečku nebo něco podobného, těžko se
  z toho dostávají. Jak jí to začalo?“

  „Pán vám to poví,“ odpověděla jsem, „ale vy dobře
  víte, jakou mají Earnshawové vzteklou povahu, a paní
  Lintonová, ta je všechny strčí do kapsy! Řeknu vám jen
  tolik, že to začalo hádkou. Z velkého rozčilení dostala
  takový záchvat – aspoň to tak sama vykládá, protože
  když jí to popadlo, utekla a zamkla se v pokoji. Od té
  doby nic nechtěla jíst a teď chvílemi třeští a chvílemi je
  jako omámená. Lidi kolem sebe poznává, ale hlavu má
  plnou všelijakých divných výmyslů a šálení.“

  „Pan Linton bude truchlit?“ podotkl Kenneth tázavě.

  „Truchlit? Ten by se žalem zbláznil, kdyby se něco
  stalo. Nepoplašte ho zbytečně!“

  „Varoval jsem ho, aby byl opatrný,“ řekl lékař, „a teď
  musí nést následky, že nedal na moje výstrahy. Nepřátelil
  se poslední dobou s tím Heathcliffem?“

  „Heathcliff často chodil do Drozdova,“ odpověděla
  jsem, „ale spíše proto, že ho paní zná už od dětství, ne že
  by pán stál o jeho společnost. Od nynějška si může uspořit
  námahu dalších návštěv, vyšlo totiž najevo, že si drze
  myslí na slečnu Liantonio. Myslím, že ho už víckrát
  u nás nepřijmou.“

  „A slečně Lintonové je lhostejný?“ dotazoval se lékař.

  „Mně se slečna nesvěřuje,“ odpověděla jsem zkrátka,
  protože mě netěšilo o tom mluvit.

  „To věřím, ona je tajnůstkářka,“ řekl a zavrtěl hlavou.
  „Nechává si všechno pro sebe. Ale nemá kouska rozumu.
  Slyšel jsem zaručenou zprávu, že včera večer – však to
  byl krásný večer – chodila s Heathcliffem přes dvě hodiny
  v parku za domem a on do ní mluvil, aby se už nevracela,
  ale uprchla s ním na koni. A ještě něco jsem slyšel od
  svého zpravodaje – Heathcliff se nedal jinak odbýt
  a slečna mu musela dát čestné slovo, že přichystá všechno
  k útěku na nejbližší další schůzku. Kdy to má být, není
  známo, ale měla byste upozornit pana Lintona, aby dobře
  hlídal.“

  Ta zpráva ve mně vzbudila novou hrůzu. Předběhla
  jsem Kennetha a většinu cesty domů jsem utíkala. Psík
  stále ještě kňučel v zahradě. Otevřela jsem mu vrátka,
  ale místo aby se rozběhl k domovním dveřím, pobíhal
  sem tam a čenichal v trávě. Utekl by na silnici, ale já
  ho chytila a odnesla dovnitř. Vystoupila jsem nahoru
  a nahlédla do Isabelina pokoje. Moje podezření se potvrdilo –
  byl prázdný. Kdybych přišla o několik hodin
  dříve, snad by jí před tím neuváženým krokem zastavila
  nemoc paní Lintonové. Ale co se teď dalo dělat?
  Snad by je mohl ještě někdo dohonit, kdyby okamžitě
  vyrazil. Ale já to být nemohla, a bála jsem se vzbouřit
  lidi a způsobit poplach v celé domácnosti. Nejhorší bylo,
  jak to ohlásit pánovi. Vždyť byl celý rozrušený už jednou
  pohromou a neměl sílu snést ještě nový zármutek. Co se
  dalo jiného počít než držet jazyk za zuby a nechat
  to všechno být, ať se děje co děje?

  Zatím se dostavil Kenneth a já se násilně přinutila do klidnějšího
  výrazu a šla ho ohlásit. Kateřina ležela v neklidném spánku
  manželovi se podařilo zkonejšit její třeštění. Teď se skláněl
  nad jejím polštářem a sledoval každé hnutí a změnu v jejích
  bolestně stažených rysech.

  Lékař prohlédl nemocnou a utěšil pána, že všechno dobře
  dopadne, zachováme-li kolem ní naprostý a nerušený klid.

  Mně pak naznačil, že není taková obava ze
  smrti, jako spíše z trvalého zatemnění rozumu.

  Tu noc jsem oko nezamhouřila, a pan Linton rovněž
  ne. Ani jsme si nešli lehnout a ostatní služebnictvo bylo
  vzhůru dávno před obvyklou hodinou, chodilo domem po
  špičkách a šeptalo si spolu, když jeden druhého potkal při
  práci. Všichni byli na nohou, jen slečna Isabela ne, a začali
  si o ní vyměňovat poznámky, jaký má tvrdý spánek. Její
  bratr se též poptával, zdali vstala. Nemohl se jí dočkat a
  mrzelo ho, že jí tak málo záleží na nemocné švagrové.

  Třásla jsem se strachem, aby mě pro ní neposlal, ale zůstala jsem
  ušetřena trapné úlohy, abych přišla první se zprávou
  o jejím útěku. Jedna ze služebných, bezmyšlenkovitá dívka,
  kterou poslali časně ráno pro něco do Gimmertonu, se vrátila uštvaná,
  s otevřenými ústy a vyběhla nahoru do pokoje s pokřikem:

  „Jejda, jejda! To jsou věci! Pane, pane, naše slečna.“

  „Nedělej kravál!“ okřikla jsem jí spěšně, dopálena jejími
  hlučnými způsoby.

  „Mluvte tišeji, Mary! Co se děje?“ ptal se pan Linton.
  „Stalo se něco slečně?“

  „Je pryč, je pryč! Ten Heathcliff ji unesl!“ lapalo děvče
  po dechu.

  „To není pravda!“ zvolal Linton a vyskočil v rozrušení.
  „To není možné, co jste si to vzpomněla? Paní Deanová,
  jděte jí vyhledat! To je neuvěřitelné – nemožnost !“

  Odvedl služebnou za dveře a znovu jí vyslýchal, odkud
  má tu zprávu.

  „Teď jsem na silnici potkala hocha, co od nás vozí mlíko,“
  koktala, „a ten se mne ptá, jestli je u nás na Drozdově
  poprask. Já myslela, že to má být jako kvůli tomu, že paní
  stůně, tak povídám, že jo! A on povídá: „No, a kdo jel za
  nima?` Já na něj vyvalila oči, tak on viděl, že nic nevím,
  a vyložil mi, že nějaký pán s dámou se zastavili u kovárny dvě
  míle za Gimmertonem, něco po půlnoci, a dali přibít
  jednomu koni podkovu. No a kovářovic holka byla zvědavá, kdo
  to je, tak vstala a šla se na ně podívat. Poznala je oba.
  Viděla, jak ten mužský – to byl jasně Heathcliff;
  dal tátovi do ruky zlaťák za práci. Dáma měla do obličeje kapuci,
  ale chtěla se napít vody, a jak pila, kapuce jí spadla a holka jí dobře viděla.
  Pak jeli dál od vesnice, Heathcliff držel oboje otěže a uháněli
  tryskem, jak to jen po rozblácené silnici šlo. Holka
  tátovi nic neřekla, ale ráno to roznášela po celém
  Gimmertonu.“

  Běžela jsem se podívat, jen tak na oko, do Isabelina
  pokoje a potvrdila, co říkala služebná. Pan Linton se
  znovu posadil k lůžku a po mém návratu jen zvedl hlavu
  a vyčetl pravdu z mého sklíčeného výrazu. Sklopil zas oči
  bez jediného příkazu, ba bez jediného slůvka.

  „Nedá se něco dělat – pronásledovat je a přivést je
  zpátky?“ zeptala jsem se. „Co si máme počít?“

  „Opustila nás, protože sama chtěla,“ odpověděl pán.
  „Měla plnou volnost, odejít, kamkoliv se jí zlíbí. Nemluvte
  mi již o ní! Napříště je mi sestrou jen podle jména! Ne
  že bych se jí zřekl, ale ona se zřekla mne.“

  Víc se o tom nemluvilo. Nepoptával se po ní, nevyslovil
  její jméno, jedině mi poručil, abych za ní poslala všechno,
  co bylo v domě jejího, do nového příbytku, až se dovím, kde
  to je.

  přeložila Nikola Bílá

Meisterkoch Knihy

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.