Další mimořádné příspěvky nabízí VZP. Do konce července

Klientům VZP ČR se nabízí možnosti získat mimořádné finanční příspěvky na různé preventivní aktivity. Bezpříspěvkoví dárci krve mohou získat až 500 Kč, rodiče mohou dostat dalších až 1 000 Kč na děti např. na letní tábor. 

 

Jedná se o časově omezenou akci, která s platností do 31. 7. 2013 výrazně rozšiřuje programy Zdravý život a Zdravá rodina.

Až 500 Kč nabízí VZP bezpříspěvkovým dárcům krve a kostní dřeně na wellness pobyty, masáže, permanentky (nebo alespoň 3 zakoupené vstupenky) na pohybové aktivity typu posilovna, pilates, zumba, cvičení proti bolestem zad, plavání apod., nebo na relaxační, ozdravné aktivity typu solná jeskyně, sauna, kryoterapie, případně na kurzy zaměřené na zdravý životní styl apod. Podmínkou je, aby od 1. 1. 2013 darovali kostní dřeň nebo alespoň jednou krev.

 

Až 1 000 Kč obnáší mimořádné rozšíření programu Zdravá rodina. Rodiče mají na výběr jednu z pěti variant, na co čerpat tento příspěvek.

– Pro děti do 15 let je možno si nechat částku do výše 1 000 Kč proplatit na základě dokladu o zaplacení pohybových aktivit (například sportovní hry, aerobic, cvičení rodičů s dětmi, moderní tanec, rytmika, jóga),

– nebo prázdninových letních táborů, táborů s pohybovými aktivitami a letních příměstských táborů pro školáky.

Rodiče miminek narozených od letošního 1. ledna mohou příspěvek využít na:

– zakoupený monitoring dechu,

– nebo na pomůcky ke kojení,

– nebo na digitální chůvu.

 

V rámci programu Zdravá rodina mohou rodiče získat pro své dítě do věku 15 let pojištěné u VZP až 500 Kč na základě předložení platebních dokladů o zaplacení následujících aktivit. Finanční příspěvek mohou využít buď na:

  – zakoupenou vakcínu (na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a nezařazené do voucherových programů, hradí se pouze očkovací látka, nikoli aplikace),

– nebo na rovnátka (fixní ortodontické aparátky, tzv. FOA),

– nebo na kurz plavání (kurzy pořádané mateřskou nebo základní školou, kurzy na plavecký výcvik, permanentky do bazénu, jednotlivé vstupenky tzv. zlevněné (pro děti) v počtu min. 5 předložených najednou).

Základní podmínky

Příspěvek je určen dítěti ve věku 0-14 let včetně, pokud je v den podání Žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně. Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).

 

OTÁZKA TÝDNE:

 Je nutné mít pro získání mimořádných příspěvků v rámci programu Zdravý život do konce července nasbíraný příslušný počet bodů?

ODPOVĚĎ:

Mimořádné příspěvky, které mohou dospělí klienti VZP čerpat v rámci akce Zdravý život bonus 2013 do konce července, jsou poskytovány jen na základě předložených platebních dokladů a pouze do jejich výše, maximálně však ve výši 1 500 Kč. Body mít nasbírané nemusíte, na rozdíl od běžného režimu programu Zdravý život, kde je podmínkou pro získání příspěvku nasbírat příslušný počet bodů v kurzu 1 bod = 0,50 Kč.

Platební doklady musí být vystaveny za aktivity stanovené pro získání mimořádného příspěvku, tedy za preventivní onkologická vyšetření vyžádaná klientem (mamografie nebo ultrasonografie prsou, vyšetření na okultní krvácení do stolice nebo diagnostika kožních znamének), dentální hygienu a vyšetření štítné žlázy u těhotných nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 

Na kterémkoli klientském pracovišti VZP se můžete seznámit nejen s přesnými podmínkami pro získání těchto mimořádných časově omezených příspěvků, ale ještě s dalšími výhodami, které letos VZP svým klientům poskytuje.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.