Jak alkoholik po letech ztratil invaliditu …

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) odňala O. P. plný invalidní důchod, který mu byl přiznán od roku 2004 pro onemocnění hepatopathií při pijáctví alkoholu. Pan P. podal na správu žalobu, ale neuspěl. /ilustrační foto/


Při kontrole v roce 2008 bylo zjištěno, že hodnoty jaterních testů dle vyšetření z hospitalizace na podzim 2007 se normalizovaly. Další kontrola pro posouzení dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce a jeho vlivu na pracovní schopnost byla loni. Na základě nálezů odborných lékařů byl rozsah ztráty pracovní schopnosti pana P. pro chronické onemocnění stanoven ve výši 20 %. Na základě posudku posudkového lékaře mu ČSSZ invalidní důchod od 24. září odňala.

V námitkovém řízení byl vypracován posudek o invaliditě pana P. lékařskou posudkovou službou Plzeň. Uvedl, že dané postižení nelze hodnotit žádným stupněm invalidity. Míra poklesu jeho pracovní schopnosti o 20 % byla s ohledem na schopnost využít dosažené vzdělání, zkušenosti a znalosti, schopnost pokračovat ve výdělečné činnosti nebo na schopnost rekvalifikace zvýšena na 25 %. Poté byly námitky pana P. zamítnuty.

K soudu

Pan P. podal na správu žalobu, která byla postoupena Krajskému soudu v Č. Budějovicích. Míní, že jeho zdravotní stav byl nedostatečně vyšetřen, že bylo vycházeno ze zkreslených údajů, s některými lékaři uváděnými v lékařské zprávě z Valdic se prý nikdy nesetkal. Některé nemoci začaly být intenzivněji léčeny až ve výkonu trestu v Borech.

Na žádost soudu posoudila zdravotní stav žalobce Posudková komise ministerstva práce. Ta dospěla ke shodnému závěru s lékařem okresní správy a posudkovým lékařem v námitkovém řízení, jen celkovou ztrátu pracovní schopnosti posuzovaného stanovila na 30 %.

Krajský soud po přezkoumání dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.

Vycházel především z uvedeného posudku posudkové komise, která přezkoumala zdravotní stav žalobce v řádném složení za účasti odborných lékařů internisty a ortopeda. Učinila shodné zjištění jako lékaři předtím. Již shoda těchto tří posudkových pracovišť svědčí o tom, že dopad chronického postižení žalobce do jeho pracovní způsobilosti byl určen správně.

Podle zjištění posudkové komise je zdravotní stav žalobce stabilizovaný. To je podle judikatury Nejvyššího správního soudu důvodem ke snížení stupně invalidity nebo odnětí invalidního důchodu. Posudek komise, že zdravotní stav žalobce je dlouhodobě nepříznivý, nevylučuje však jeho pracovní zařazení na fyzicky nenáročné práce a podmiňuje 30 % rozsah ztráty pracovní schopnosti, soud považuje za přesvědčivý.

Podle zákona je pojištěnec invalidní, dosahuje­li míra poklesu jeho pracovní schopnosti nejméně 35 %. Proto panu P. zanikl nárok na poskytování invalidního důchodu. Napadené rozhodnutí nebylo vydáno v rozporu se zákonem o důchodovém pojištění, řeklKSa žalobu zamítl.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.