Úřad práce poradí, jaké povolání můžete vykonávat

Každý, kdo má těžší zdravotní postižení, může požádat Úřad práce o odborně posouzení, jaká práce by mohla pro něj být vhodná z pohledu jeho hendikepu. Odborná komise pak v posudku vyjmenuje pracovní činnosti, které je nezaměstnaný schopen vykonávat. To může být užitečné i pro potenciální zaměstnavatele.

Přibližně každý desátý občan se potýká se zdravotním postižením, které mu v různé míře komplikuje vstup nebo dlouhodobé udržení se na pracovním trhu. Tito lidé mají právo požádat Úřad práce ČR o pomoc při překonání zdravotní bariéry, o tzv. „pracovní rehabilitaci“.

V rámci této pomoci si lidé mohou nechat posoudit pracovní potenciál, a to ergodiagnostickým vyšetřením. Vyšetření dělají specializovaná zdravotnická zařízení, která spolu s Úřadem práce vypracují doporučení pro pracovní uplatnění, tzv. pozitivní pracovní rekomandaci.

Zájemce tak získá podrobnou informaci o tom, co s ohledem na svůj zdravotní stav dělat může, nikoliv pouze to, co nesmí.

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu a ministerstva práce a sociálních věcí během dvou let v Česku vznikne dalších sedm nových ergodiagnostických pracovišť. Díky nim se lidé dozví, jaké zaměstnání je pro ně vhodné, včetně doporučené délky pracovní doby.

V současné době existuje jen něco málo přes šest ergodiagnostických pracovišť. Více informací najdete na www.pracovnirehabilitace.cz.

Co je to ergodiagnostika?

Ergodiagnostika je diagnostika psychosensomotorických funkcí k možnosti zaměstnání. Provádí ji individuální interprofesionální rehabilitační tým ve složení lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog eventuálně protetik. Tým určuje obecné funkční schopnosti k práci a facilitující prostředky, pomůcky které jsou nezbytné k zařazení do zaměstnání. Před ukončením ergodiagnostiky se tvoří závěrečná zpráva na základě rehabilitační konference všech členů týmu. Závěrečná práce se poskytuje i Úřadu práce ČR, který v návaznosti na tyto závěry sestavuje v součinnosti se žadatelem o pracovní rehabilitaci individuální plán pracovní rehabilitace.

Cílem projektu, na který byly získány peníze z EU, je vytvoření systému regionální spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace v kraji Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském.

invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.