Příliš dlouhé vyřizování příspěvku na péči? Prý si za to mohou samotní žadatelé

Naše čtenáře zajímalo, proč jejich šetření žádosti o příspěvek na péči trvá na úřadě práce řadu měsíců, proč posuzování nemůže úřad urychlit a zda pro to vůbec něco dělá? Zjištěné údaje jsme aktualizovali o informace, od kterého data bude příspěvek vyplácen…

Má Úřad práce nějaké lhůty, po které musí o příspěvku na péči rozhodnout? Mluvčí ÚP Kateřina Beránková říká, že o žádosti musí být rozhodnuto do sto pěti dní. Nezapomíná však dodat, že jednotlivé posudkové orgány si mohou požádat o prodloužení lhůty až o třicet dní.

Podle ní se celé posuzování dělí na dvě části. První je tzv. sociální šetření, které provádí přímo sociální pracovníci Úřadu práce v místě bydliště žadatele – to může trvat až šedesát dní a je povinné. V případě odmítnutí šetření žadatel automaticky ztrácí nárok na příspěvek na péči.

Druhou částí je posuzování lékařskou posudkovou službou okresní správy sociálního zabezpečení. Ta by měla rozhodnout do čtyřiceti pěti dní, může ale požádat o prodloužení lhůty.

Následně Úřad práce oznamuje žadateli rozhodnutí, se kterým se seznámí a případně se může odvolat. V takovém případě se musí připravit na prodloužení v řádu měsíců.

Za prodlužování si mohou žadatelé sami

Ptali jsme se, jak je tedy možné, že se stávají případy, kdy o příspěvku není rozhodnuto do zmiňovaných sto pěti dní.

„Do lhůty úřadu práce se nezapočítává doba, kdy je řízení přerušeno z důvodu posuzování zdravotního stavu (LPS), nebo pokud je řízení přerušeno, např. z důvodu hospitalizace žadatele před provedením sociálního šetření nebo po dobu, kdy je třeba opatřit doplňující informace nezbytné pro rozhodování. Obdobnou dávkou je příspěvek na mobilitu a i zde jde o stejné lhůty,“ vysvětluje Beránková. A dodává, že průtahy jsou ve většině případů způsobeny hlavně špatnou komunikací žadatele s úřady a nebo průtahy u ošetřujících lékařů, kteří dodávají lékařské podklady.

Beránková také sdělila, že v současné době neevidují případy, kdy by lhůty ze strany ÚP nebyly dodrženy. Docházelo k tomu prý v době, kdy vešla v platnost sociální reforma Jaromíra Drábka, protože byl nedostatek pracovníků, kteří by mohli provádět sociální šetření.

Od jakého data vám bude příspěvek vyplácen?

Je důležité si vyjasnit, že celé martýrium při posuzování nároku na příspěvek na péči mnohdy sice může trvat několik měsíců, dobrou zprávou ale je, že po nabytí právní moci vám bude příspěvek vyplácen od data podání žádosti. V praxi to znamená, že i když úřady váš případ posuzovaly například čtyři měsíce, nepřijdete o peníze, protože vám budou doplaceny.

Mluvčí ÚP Kateřina Beránková také vysvětluje, jak se řeší případ nového posouzení a vyplácení příspěvku po dobu řízení: „PnP je do nového stanovení stupně závislosti vyplácen v dosavadní výši, jeho výplata není přerušena. ÚP v dostatečném časovém předstihu zahájí řízení z moci úřední ve věci nového posouzení a stanovení stupně závislosti (Žadatel pro tento úkon nemusí na ÚP chodit, ÚP toto řízení vede sám). Zvýší-li se stupeň závislosti např. z II. na III. bude žadateli rozdíl doplacen. Sníží-li se stupeň závislosti např. z III. na II. žadatel rozdíl v již vyplaceném příspěvku ÚP nevrací.“

Fakta z ÚP o příspěvku na péči:
Příspěvek na péči se poskytuje za splnění zákonem stanovených podmínek osobám, které se dlouhodobě nacházejí v nepříznivém zdravotním stavu a je omezena jejich schopnost zvládat základní životní potřeby jsou závislé na pomoci jiné osoby.

Úřad práce vyplácí měsíčně cca 310 tis. příspěvků na péči v celkovém objemu, který přesahuje 1 500 000 tis. Kč.

Jiří Marek
invArena

(Visited 33 times, 1 visits today)

7 komentářů

 1. Zdravím , žádost na péči pro druha podaná ke konci srpna 2018. Je leden a stále nic ,trávu opravdu neumíme jíst , opravdu dobrý systém zabezpečení.Kamáradce to dali 4 měsíce po smrti její maminky.

 2. Pěkný den.
  Zajímala by mě situace, kdy se žádá příspěvek na péči, není ani po více než 8 měsících vyřízen, protože v mezičase se zdravotní stav velice zhoršil a žádalo se o přezkum znovu a nakonec žadatel zemře dřív než vydají rozhodnutí. Z úřadu práce přišel v mezičase pouze dopis, že se za zdržení z provozních důvodů omlouvají. Je i po úmrtí příspěvek vyplacen, aby byl použit třeba na doplacení charitních služeb, pohřbu nebo hrobu? Děkuji

 3. Podala jsem žádost na zvýšení příspěvku na péči 19.4.2017 v Pelhřimově, posudek od obvodního lékaře byl velmi rychle, do měsíce bylo provedeno šetření sociálních pracovnic.Pak přišlo oznámení o přerušení řízení.Po půl roce 25.10.2017 jsem se informovala, není stále ještě posudek z OSSZ. Prý tam mají moc práce a nestíhají…
  Podle článku z úřadu práce je lhůta dávno překročena. Co mám dále dělat? Charitu a benzín platit musím…

 4. Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů).

  Délka odvolacího řízení by neměla překročit 60 dnů (úřad práce a ministerstvo) + 60 dnů (pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV). Pokud posudková komise MPSV nemůže ze závažných provozních důvodů dodržet lhůtu 60 dnů, sdělí tyto důvody ministerstvu a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 90 dnů).

  V případě nedodržení lhůt lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Nevede-li uplatnění podnětu k přijetí opatření proti nečinnosti ke zjednání nápravy, lze se obrátit na veřejného ochránce práv nebo podat žalobu na nečinnost ke krajskému soudu podle místa bydliště žalobce.

 5. podali jsme si žádost o zvýšení péče o osobu blízkou 12.1 2017 a do dnešního dne jsme nic neobdrželi to je 13.7.2017 děkuji za odpověď

 6. Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat zda je možné aby ÚP řešil mé zvýšení příspěvku na péči podáno dne 15.5.2015 a do dnešního dne se nic neděje, co mám pro to udělat ?

  • jsme na tom obdobně moje žádost byla podána 9. a také stále nemám vyjádření ze začátku šlo vše rychle nás ošetřující lékař vše zpracoval rychle ale teď dlouhou dobu nic zajimalo by me zda se dá někde informovat o průběhu šetření

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.