Už dvakrát mi nebyl přiznán invalidní důchod. Co mám dělat?

Dotaz:
Mám roztroušenou sklerózu. Zařizoval jsem si 2x důchod a ani na podruhé jsem ho nedostal, i když doktor v Kyjově říkal, že na něj mám právo, ale doktor v Hodoníně, tam co jsem si vyřizoval, říkal že na něj právo nemám, protože my říkal, že my nic není, ale to není pravda. Je my čím dál hůř a žádné léky nepomáhají. A taky nemohu nikde sehnat práci, protože člověka s RS nikde nechtějí. Tak se ptám. Co mám teda dělat?

Odpověď:

Ve Vašem případě uděláte nejlépe, když se proti rozhodnutí ČSSZ odvoláte. To je možné vždy jen do třiceti dnů od doručení rozhodnutí.

Podrobné informace o odvolání proti rozhodnutí ČSSZ, ve kterém nebyl přiznán ID, naleznete zde:
http://www.invarena.cz/?p=27825

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a. nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b. nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c. nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Pro úplnost uvádím i procentuální míry poklesu pracovní schopnosti u RS, tak jak jsou uvedeny v příloze k vyhlášce č. 359/2009 Sb.

Demyelinizační postižení, roztroušená skleróza mozkomíšní, jiná degenerativní postižení CNS
Posudkové hledisko:

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních systémů – pyramidového, mozečkového, senzitivního, zrakového, kmenového, funkci sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost. K hodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI bez klinického korelátu a funkčního postižení nemá dopad na pracovní schopnost.

6a
minimální funkční postižení,
bez hrubší poruchy funkce nebo malý neurologický nález, celková výkonnost a pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné poruchy chůze a snížení dosahu chůze, okohybné poruchy, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3
10%

6b
lehké funkční postižení,
celková výkonnost omezena, pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 500m), vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků (např. lehké parézy dvou končetin, lehké sfinkterové obtíže, okohybné poruchy), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, EDSS 4
25-35%

6c
středně těžké funkční postižení,
pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká porucha motoriky, chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m), výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu symptomatologie a funkčního postižení, některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6
50%

6d
těžké funkční postižení,
podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny
60%

6e
zvlášť těžké funkční postižení,
těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti popř. odkázanost na invalidní vozík, závažná afektivní nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než 7
70-80%

Jiří Marek
invArena

(Visited 34 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.