Jaký je postup pro získání průkazu ZTP?

OTÁZKA: Chtěl bych požádat o průkazku ZTP. Nechci žádat o další příspěvky – příspěvek na péči ani na mobilitu, jen o tento průkaz. Jak probíhá řízení úřadu práce?

Probíhá také sociální šetření v domácnosti nebo se to týká jen příspěvku na péči a mobilitu?

O průkaz ZTP se od 1. 1. 2014 žádá samostatně, už tak neplatí to, co trápilo spoustu handicapovaných po celé předchozí dva roky. Platilo to, že když člověk nedostal příspěvek na péči, nezískal ani průkaz OZP, což mělo za následek, že velké množství lidí s lehčím handicapem o průkaz OZP přišlo, přitom ho chtěli třeba pouze k tomu, aby mohli mít nárok na parkovací průkaz, či slevu na dopravu.

Při samotném posuzování neprobíhá ani sociální šetření. Průkaz OZP totiž už není vázaný na sociální podmínky žadatele a deset základních životních potřeb, na základě kterých se ještě stále posuzuje příspěvek na péči, nýbrž se posuzuje čistě na základě zdravotního stavu.

Samotné řízení zahájíte tak, že vyplníte žádost o přiznání průkazu OZP, ten naleznete zde:

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Pokud budete mít nějaké potíže s formulářem, obraťte se na svou pobočku Úřadu práce ČR, kde s Vámi celý formulář osobně vyplní a zodpoví Vám vaše dotazy.

Lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení si následně vyžádá u Vašich ošetřujících lékařů všechny podklady nutné ke správnému posouzení Vašeho zdravotního stavu. Nejspíše Vám přijde výzva k návštěvě svého lékaře, aby zdravotní diagnóza byla co nejaktuálnější.

Po té, co LZS obdrží všechny lékařské zprávy, bude se Vašemu případu věnovat a po rozhodnutí Vám od ÚP přijde na Vaši adresu vyrozumění.

Pro přehled ještě přikládáme zdravotní stavy, které jsou rozhodující při přiznání průkazu OZP, můžete si tak udělat přehled o tom, zda vůbec na průkaz ZTP nárok máte:

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení (průkaz TP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
c) podstatné omezení funkce dolní končetiny,
d) středně těžké omezení funkce dvou končetin,
e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se ztuhnutím dvou úseků páteře,
h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,
k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin a podstatným snížením dosahu chůze.

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP/P) nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna,
d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60, 1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“.

Jiří Marek
invArena

62 komentářů

 1. Již 12 let jsem v plném invalidním důchodu 3.stupně s trvalou platností. Žádala jsem o průkaz OZP, ale byl mi zamítnut. Jsem po těžkém zánětu mozku, trpím částečnou ztrátou paměti, mám velmi omezený smysl pro orientaci, ztratila jsem čich a o více jak 3 dioptrie se mi zhoršil zrak. Nikoho to nezajímá, co mám tedy dělat? Zkuste poradt, děkuji Dana.

 2. Zvolili jsme si vladu lidu a todle je odměna . Platit socialní poplatky ano a pak nejlepe chcípnout a nic nechtít je to pěkně k blití. Tak vyberem pár cizincu a těm se tu provede drahá operace přip transplantace a kdo to zaplatí no správně my všichni.

  • ano, bohužel, a tyto drahé operace se dělají arabským muslimům, kteří těm bezvěrcům za to nejsou vděční, vždyť je to jejich povinnost, sloužit těm se správnou vírou

 3. Dobrý den mám potíže od operace vým.kolenního kloubu pravé nohy od 2009/10.Při každeroční kontrolách od 1/2010 – 12/2012
  v roce 2012 mi byla navržená reoperace na kterou budu vyzván telegramem.Do roku 2014 se nic nedělo,tak jsem se nechal objednat FK,kde jsem se dostavil a bylo mi řečeno dr.Walderou,že se reoperace nebude konat.O vyšetření jsem dostal písemné vyjádření a zarazilo mne,že uvedený lekář napsal,že jsem ho napadl a řekl mi ať si najdu jiného ortopéda a nebo ať se objednám na Bulovce.Ze vším souhlasil primář dr. Cichy.Žádál jsem o ZTP (TP mám)a byl jsem přítomen u komise na FK kde mi bylo řečeno,že jsem středně těžce postižen a byl mi dán dotaz,proč jsem se nechal operovat to bylo 2015/9.
  Stěžoval jsem si na LK-Praha a chtěl jsem radu,co si mám počít zmými problémy.Bylo mi písemně odpovězeno,že to je opožděné a a zamíta se.Dozvěděl jsem,že byla odpověď zaslána prim. Cichému,který je předseda LK pro Ostravu.Nýní mám jště větší potíže při chůzi a i s pateři a chodím o dvou FH jinak to nejde.Věřím,že mi poradite,co dělat a jak se zbavit potíží,když takový odborní dr.Cichy,který prošel celou evropou a nyní si i s dr. Walderou neví rady.Nechci žádné výhody kromně průkazu ZTP.
  Děkuji a přeji pěkný den a doufám,že mi odborně poradite.
  Piwowarski Pavel

  • Dobrý den mám po operaci pravého kolene,ale nedostavilo se zlepšení dostal průkaz TP,ale zapoměl jsem si ho vyměnit.Nyní mám po operaci,byl mi odebrán moč.měchýř a prostata(2019/3).A mám dataz,zda bych mohl dostat průkaz ZTP.
   Přejí pěkný den a děkuji za odpověď.

   • Vždy si podávate žádost na pracovní úřad. Při případném schválení je to buď na dobu omezenou s přezkumem, nebo na 10 let bez přezkumu a pak je třeba dát další žádost.

 4. Prosím Vás ráda bych věděla zda mám nárok na průkaz ZTP., jsem po operaci páteře /1999/,nyní mám výrůstky a bolest levé nohy. K tom mám artrozu levého kyčle, diabetes a neuropatii. neujdu ani 50 – 60 metrů aniž by se mi nedělalo špatně. V dubnu 2017 jsem si zažádala o průkaz ZTP, ale přiznaly mi pouze TP s výhodou na místo k sezení v autobuse na který ani nedojdu, ihned jsem podala odvolání ale do dnešmího dne což je již půl roku se nic neděje. Neudělala jsem chybu, když jsem si o to nežádala dokud jsem měla invalidní důchod, nyní již mám starobní.? Děkuji.

  • Prosím Vás ráda bych věděla zda mám nárok na průkaz ZTP., jsem po operaci páteře /1999/,nyní mám výrůstky a bolest levé nohy. K tom mám artrozu levého kyčle, diabetes a neuropatii. neujdu ani 50 – 60 metrů aniž by se mi nedělalo špatně. V dubnu 2017 jsem si zažádala o průkaz ZTP, ale přiznaly mi pouze TP s výhodou na místo k sezení v autobuse na který ani nedojdu, ihned jsem podala odvolání ale do dnešmího dne což je již půl roku se nic neděje. Neudělala jsem chybu, když jsem si o to nežádala dokud jsem měla invalidní důchod, nyní již mám starobní.? Děkuji.Moje zkušenost je taková:Mám sestru je jí 60 let.Má ID 3.Je ochrnutá na polovičku těla pravé strany je vozíčkař.Dali Jí prukaz TP.6e nemá nárok na prukazku ZTP a to ještě musím za ní vče vyřizovat na úřadech.Poněvač ví co chce říci ale mozek to nějak nepustí.
   A co říci k vašemu příspěvku:
   Je zaražející jak se k tak postiženým chová stát.Někdo bere drogy a o něj se stát stará,druhý si vědomě tničí zdraví svojí blbostí a dostane vše viz jeden požárník vime o koho jde.Ano prúkatku Tp davají z oblibou nestojí to stát nic.
   Ale ztp už jo jsou tam nějaké výhody a finance.Oni to nezohlednují je to nezajímá.Pokud nejste na vozíčku invalidním a to ani vozičkaři nemají zajičtěný prukaz ZTP.Nakonec chci to zhrnout.Nejradějí stat pracuj a bud zdráv a při síle do 100let a nechtěj po nás nic ani důchod.Jen v pořádku plat co máš a mi ti nedáme nic

 5. Dobrý den. Dostala jsem plný invalidní důchod skrz špatnou páteř a s tím i spojené psychické problémy. Chtěla bych se zeptat zda bych měla nárok na kartičku ZTP ? Nejde mi o žádné příspěvky jen o to, aby mohl dotyčný co mě někam veze zaparkovat na místě vyznačeném pro invalidy.
  Děkuji za odpověď.

 6. Dobry den, mam 19ti leteho mladsiho bratra, do 18to let sme pobirali prispevek, v den jeho 18tin nam prisel dopis ze muj bratr je zdravi, pritom ma stredni mentalni a lehke pohybove postizeni, je drobnej a inteligenci max na 10ti lete dite, mame na neco vubec narok? Dekuji

 7. Dobrý den mám dotaz: Mám Chronovu chorobu a dvacetosm roků jsem po operaci a trpím průjmy. Chtěl bych se zeptat když všechny WC jsou převážně uzamknuté na nějakou průkazku. Nedávno se mi přihodilo že jsme byli s manželkou nakoupit v Okresnim městě v řetězci Lídl. Já vyběhl ven a už mi exkrementy tekli do nohavic tak jsem venku stáhl kalhoty a na volném prostranstvý před panelovým domem jsem dokonal potřebu. Mělo to na mě těžký psychycký dopad a to jsem se převlékal na parkovišti do čistých slipů. Moc děkuji za odpověď Práza Jaroslav

 8. Dobry den . Chci se zeptat jestli mam narok na prukaz . Ja mel dopravni nehodu na motorce pani me nedala prednost a krvaceni do bricha neresim ale to ze jsem chtel hlavou posunut auto to jo . Tak poskozeny mozek krvaceni do mozku dostal bych na to prikaz

 9. Znám paní co jí zjistili neurologické onemocnění nohou(chápu že je to nemoc která se může zhoršovat)ale paní lítá po městě, jezdí na kole docela i dálky, běhá s vnoučaty….. a má invalidní důchod, zatím ne celý ale už o něj žádá. Připadá mě to nefér když vidím lidi co jsou na tom opravdu špatně a důchod jim nedali.

  • Bohužel, jak si to kdo zařídí… Malíř pokojů z Nové Včelnice, má ZTP ale na štaflích je opravdu velmi čilý.

  • To je normalni zalezi kde mate trvale bydliště.Někde vam priznaji Ztp a někde ne. Se stejnou diagnozou.zalezi na jakeho lékaře narazíte.nebo musíte s ním být v rodině.

 10. Dobrý den,
  chci se zeptat ,maminka má obstrukční poruchu plic chopen 3.stupen,astma.Sama bez pomoci neujde ani 10m bez opěry a pomoci.Je jí 70let.Má nárok na ZTP? Časté pobyty v nemocnici Děkuji za odpověd.

 11. Řeknu to naposledy at vam je cokoliv nedostanete ztp ztp a ztp/p dostávají lidé který jsou hluchý slepý nebo bez nohou a potřebují 2 osobu pomoct ale např když jste s hulkou nebo tak minesterstvo na náš kašle mužete poděkovat ODS ministerstev a dalším.

  • Tak tahle paní o které jsem psala tak chodí bez hůlky, opravdu na pohled je úplně zdravá, jen si stěžuje na bolest v nohách. Do práce chodit nechce… prostě zdravých člověk který má navíc spoustu výhod s kartičku ZTP (levnou dopravu, přednost na úřadech, parkuje si kde chce…) Znám spoustu lidí co jsou na tom opravdu o hodně hůř a důchod nedostali.

 12. Mám dotaz.Jsem v plném invalidním důchodu 3 stupně ze 70%.Chtěl bych průkaz ZTP kvůli slevě na jízdné.k důchodu si nesmím ani přividělat.Měl bych na průkaz ZTP nárok nebo né? Děkuji za odpověď.

 13. prosim o pomoc jsem ceska obcanka jsme v eu celorocne pobyvam v irske republice kde mi byl prizsnan invalidni duchod 4 krat rocne jezdim do cr, na mesic takze bych rada se dostala ke kerte prukazu postizenych nemocnych, jak mam prosim postupovat velice by mi to pomohlo, nevim kde se zeptat a pozadat si o katru, moc dekuji za odpoved a budu verit v uspech me zadosti dekuji LEXOVA YVETA

 14. Dobrý den. Mám nárok na nějaký průkaz, když mám epilepsii, se záchvaty do bezvědomí? Nález na EEG mám. Děkuji Iveta V.

 15. Dobrý den !
  Měla bych dotaz jestli mám nárok na ztp když mám levou nohu moc nepohybnou a pravou ruku též chodím pouze o dvou fb mám i psychycké problémy nosím sluchátko na pravé ucho úplně hluchá na levé slyším jen na 60% kolapsové stavy takže musím pouze s doprovodem také vyřez plotýnek a vyrustky na páteři do roku 2014 jsem kartu měla a už po druhé mi ji zamítly dávají mě Zt kterou nepotřebuji mám doprovod platím si auto nebo když jedu autobusem s doprovodem tak jezdi prázdný a jinak si sama nic nevyřizuji jsem odkázaná doma i tak venku na další osoby
  Diagnostický závěr…

  Chronický verteborgení algický syndrom polytopní levostraný
  lumboischiadický syndrom s iritačně zánikovou sympotologií distribuce kořene 6-7
  Migrenosní cefalea 4 do měsíce
  Autoimunitní onemocnění systémové
  Systemový lupus erytematodes rev b/c
  psychyatriké problémy při zavážném onemocnění
  Primární plicníhyper tenze atd……Děkuji za odpověď

 16. Dobrý den !
  Měla bych dotaz jestli mám nárok na ztp když mám levou nohu moc nepohybnou a pravou ruku též chodím pouze o dvou fb mám i psychycké problémy nosím sluchátko na pravé ucho úplně hluchá na levé slyším jen na 60% kolapsové stavy takže musím pouze s doprovodem také vyřez plotýnek a vyrustky na páteři do roku 2014 jsem kartu měla a už po druhé mi ji zamítly dávají mě Zt kterou nepotřebuji mám doprovod platím si auto nebo když jedu autobusem s doprovodem tak jezdi prázdný a jinak si sama nic nevyřizuji jsem odkázaná doma i tak venku na další osoby
  Diagnostický závěr…

  Chronický verteborgení algický syndrom polytopní levostraný
  lumboischiadický syndrom s iritačně zánikovou sympotologií distribuce kořene 6-7
  Migrenosní cefalea 4 do měsíce
  Autoimunitní onemocnění systémové
  Systemový lupus erytematodes rev b/c
  psychyatriké problémy při zavážném onemocnění
  Primární plicníhyper tenze atd……Děkuji za odpověď

 17. je už velmi špatně nastaven samotný systém všech dávek pro osoby postižené…o všechno musíte chodit žádat na úřad, jako by tyto věci nemohli ihned žádat praktičtí lékaři na základě doložených zpráv od odborných lékařů…něco jako se žádalo o lázně…mezičlánek ÚP je nepružný a často tam zanáší své nějaké vlivy, které jsou pro člověka ponižující a hlavně se bavíte s člověkem nekompetentním, který vašemu zdravotnímu stavu nerozumí a nijak vám nepomůže – spíš naopak…starší osoby, přestárlí občané, staré osoby se špatnou dostupností na úřad do města např. z vesnic si nikdy o nic, s takový systémem, nemohou požádat…je to nehorázné…a ponižující…

 18. Trpím Parkinsonovou chorobou problém mám s chůzí.Musím používat francouzké hole i při chůzi po bytě.Nejsem schopný ujít cca více jak 30m a musím odpočívat.Protože bydlím sám v rodinném domku a bez francouzských holí si nemohu jít ani nakoupit tak jsem nucen koupit el.invalidní vozík.Nemoc se projevuje hlavně v pravé noze na kterou nemohu stoupnout.levá noha je na tom o malinko lépe.Velmi brzo pociťuji únavu a nejsem schopný nést nákup a musím poádat (i cizí) osoby o pomoc.V březnu letošního roku jsem utrpěl srdeční infarkt a od té doby mám problém s dýcháním i při sebemenší námmaze.Jiří Prosím o odpověď.

 19. jakej hadr? zijes v kapitalismu nebo lepe receno v v pseudokapitalismu balkanskeho typu a tim padem nekdo ma nake vyhod y a nekdo nema,to j cely

 20. Asi jste nikdo nepochopil, že průkazy ztp dnes dávají pouze z protekce ? Ze opravdu nemocní lidé prostě nemají nárok a žádné odvolání vám nepomůže? My žádali třikrát a po každé s odvoláním až na ministerstvo a kam to vedlo? No přece nikam! Tak se lidí Probuďte! Žijeme přece v České Republice – Kocourkov hadr

 21. Martina pokud máš 2 stupen jako já tak ti dají tp zadny ZTP a ozp ti dají určitě a tp je uplně k ničemu tp je prukaz něco jako bys neměla nic jako bys byla zdraví člověk

  • Tak to je bohuzel pravda, pane Josefe. Mam ID 2.st kvuli RS.Chodim s hulkou, doma se pohybuji bez ni, ale po atace ji potrebuji i doma. Na ZTP nemam udajne narok, neb prece jen chodim. Je to strasne. Do toho epilepsii, cukaj mi ruce a padam k zemi. Ale proste a jednoduse narok nemam. Sila, kamaradka ma RS, chodi bez hulky, je na tom mnohem lepe nez ja. Ma protekci, tudiz PID, plus ZTP. Tak kde to jsme??? :(

   • Jsme v Cechach a kdyz se o svoje prava neumite poprat tak dopadnete tak jak jste dopadl! Mam take RS, plny ID a ZTP, ktere mi chteli vzit! Odvolala jsem se a… svete div se, ZTP mi opet bylo priznano! Bojovat a nedat se, to je oc tu bezi!

 22. Dobrý den,mám přiznaný inval.důchod 2.stupně již 10.let.diagnosa rakovina štítné žlázy.,je mi 50.let.Prosím mohu požádat o ZTP či OZP ?Děkuji

 23. Michaela pokud je na berlích nemá narok pokud je na vozíku snad dostanete ztp/p ale dost lidem co jsou na berlích mají problémi s nohami já zažil ze dostávají tp který je k ničemu

 24. Dobrý den, moje babička má artrózu obou kolenních a kyčelních kloubů, měla by nárok na průkaz ZTP? Děkuji za odpověď.

 25. ondřej tak to ti dají stejně TP prukaz pokud jsi postiženej ted se normalní lidé ti nedají dost lidem z bez nohy s onemocněním dávájí hlavně tp které nemá vyhody a je na nic a ZTP leda ze by sis uřízl nohu a prisel hodne o rozum nebo o zrak ci sluch o 80 %

 26. Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli mám nárok na ZTP. Mám genetické onemocnění, cistickou fibrózu, která postihuje trávení a dýchací systém. Děkuji za odpověď, Ondřej

 27. ZTP průkaz získáte pouze když jsi uříznete nohu jinak at jste 80 % hluchý nedají vam nic jen tp ted hodně lidí co znam prisli o ZTP průkaz dostaly jen TP průkaz

 28. Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na ZTP po infarktu měla jsem ho sice před 9 lety, kdy mě lékař chtěl zažádat o In. důchod a můj kardiolog tam napsal že jsem naprosto zdravá. Nyní jsem prodělala veškerá vyšetření kde zjistili že při zátěži srdce pracuje asi na 50%a v klidu na 60%. je mě 52let tak se jen chci zeptat jestli mám vůbec o průkaz zažádat. Děkuji Zdenka Šromovská

 29. Dobrý den, chtěla bych vědět, zda mám nárok na průkaz ZTP, dostala jsem III. st.invalidity s následujícími diagnozami:
  Úzkostně depresivní porucha, chron.astma bronchiale II.-III.st. VAS LS a C páteře, EEHL et EEHM I.dx., Pedes transverzoplani, osteoartroza rukou, rhir¨zatroza bilat. hallux rigidus I.dx.Sy KT bilat. Coxartroza bilat,gonartrzoza I.-II.st, hypertenze, stressová inkontinence. Prosím o vyjádření a zprávu, v případě, že na průkaz ZTP mám nárok, kam se obrátit a co k tomu vše potřebuji. Děkuji Aubrechtová

 30. Dobrý den,
  mám nárok na průkazku ZTP?Mám důchod 1 st.na oboustrannou luxací a plastiku kyčelních kloubů s artrózou 2.stupně a budu muset výhledově na oboustranou výměnu kloubů,fibromyalgii kdy se mi už špatně chodí,mám problémy s domácími pracemi(krájení,míchání i psaní)a nemůžu už ani řídit osobní auto(nemám jistotu v pohybech rukou a nohou)

 31. Rád by jsem věděl,jestli mám nárok na průkaz ZTP z těžkou poruchou dýchacích cest,jsem po lobektomií plic,teď z diagnozou chronický zánět průdušek, CHOPN III.st.

 32. MÁME NÁROK NA PRŮKAZ ZTP NEBO ZTP.MÁME SCHIZOAAFEKTIVNÍ PSYCHOZU KDY ZÁROVEN JE LECHCE MENTÁLNĚ DEFEKTNÍ S TĚŽKOU PORUCHOU OSOBNOSTI TOTO ONEMOCNĚNÍ JE TRV ALÉ POVAHY BEZ NADĚJE NA PODSTATNÉ ZLEPŠENÍ.DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

 33. Za poslední rok žádám již po třetí o průkaz ZTP. Poprvé mi byl vydán v únoru 2015 s platností od září 2014 a byl platný pouze čtyřicet dni. Asi měsíc nebo dva mi trvalo zmobilizovat někoho kdo mne vezme na úřad práce pro potřebné tiskopisy a byl mi vydán druhý průkaz ZTP tentokrát s platností asi na půl roku tedy do ledna 2016. Nyní asi čtrnáct měsíců po první žádosti o průkaz ZTP žádám po už po třetí o průkaz ZTP.
  Je zvláštní že člověk který je bez pomoci druhého neschopný pohybu je takto byrokraticky hoňěn třikrát do roko běhat na úřad práce a to jen pro průkaz invalidity. Kolikrát sem musel na úřad práce kvůli příspěvkům na péči, příspěvkům na mobilitu nebudu rozvádět. A to jsem musel být na invalidním vozíku tři roky než mi vůbec pracovnice úřadu řekli že mám na tyto příspěvky nárok

 34. Za poslední rok žádám již po třetí o průkaz ZTP. Poprvé mi byl vydán v únoru 2015 s platností od září 2014 a byl platný pouze čtyřicet dni. Asi měsíc nebo dva mi trvalo zmobilizovat někoho kdo mne vezme na úřad práce pro potřebné tiskopisy a asinebudu nebo tři měsíce mi byl vydán druhý průkaz ZTP tentokrát s platností asi na půl roku tedy do ledna 2016. Nyní asi čtrnáct měsíců po první žádosti o průkaz ZTP žádám po už po třetí o průkaz ZTP.
  Je zvláštní že člověk který je bez pomoci druhého neschopný pohybu je takto byrokraticky hoňěn třikrát do roko běhat na úřad práce a to jen pro průkaz invalidity. Kolikrát sem musel na úřad práce kvůli příspěvkům na péči, příspěvkům na mobilitu nebudu rozvádět. A to jsem musel být na invalidním vozíku tři roky než mi vůbec pracovnice úřadu řekli že mám na tyto příspěvky nárok

 35. Dobrý den,
  chtěla jsem se optat, zda mám možnost získat OZZ – pokud mám degenerativní myopii – stav po oboustranné skleroplastice,
  visus VOP 5/50 s vlastní korekcí -10 D a -1 D cyl.
  VOL 5/5 s vlastní korekcí – 6,5 D a -2 D cyl.

  jako dítěti mi bylo ZPS přiznáno při hledání vhodné školy.
  Děkuji

 36. Dobrý den, požádala jsem si o průkazku ZTP, mám oboustrannou ztrátu sluchu 70procent. Prosím, mám naději na kladné vyřízení a jaký stupeň?
  Děkuji

 37. Dobrý den,manželka pobírá částečný invalidní důchod na roztroušenou sklerozu,jezdí do RS centra do Brna,obě dolní končetiny-pravá noha je více postižena,levá horní končetina je také zasažena,rozostřené oči dle počasí,bolest nohou a zad také dle aktuálního počasí,ztráta rovnováhy/celková stabilita při chůzi je nejistá/zatím chodí bez berlí s moji pomoci.Tak jsem se chtěl orientačně zeptat jestli má nárok na průkazku ZTP,alespoň na slevu na dopravní prostředky a toho panáčka do vozidla.Děkuji za odpověd.Kunc

  • Pane Josefe, mam take RS, chodim s hulkou vebku, po atace i doma. Mam 2.stupen ID, k tomu epilepsii, astma, depresivni syndrom. Na ZTP narok nemam. Takze pochybuji, ale zkusit to muzete. Zalezi, jake tam mate posudkare. :(

 38. Dobrý den,mám dotaz.Mám středně těžkou obstrukci plic a astma,nuerologické nálezy změn na páteři,vysoký tlak.Mám nárok na průkaz ZTP?Děkuji za odpověď

 39. chtěla jsem se zeptat jsem invalida když na leve ucho neslyšim 100 procent na prave 75 procent mam take rozednu plúc a prodělala jsem mrtvičku s menšimi nasledky jako nejde mi psat pravou rukou jsem nezorientovana a bez manžela nemužu jit nakoupit protože špatně mluvim neni mi někdy rozumět ale neni to vždy mam ještě altrozu regmatismus mnohe operace po kterych mam nasledkyna břiše jichmam 5 krku 2hlasivky vše mi zamitli prukazku ztp ani žadne penize mi nedaji protože se doma mužu orientovat če jsem schopna všeho aleto neni pravda zapominam že vařim dělam mnpho chyb ktere by normalni člověk neděla

 40. Chtěla jsem se zeptat. Jsem invalida 2. stupně /50%/ pro žilní nedostatečnost dolních končetin s bércovými vředy. Můžu žádat o průkaz ZTP, nebo je to nedostačující diagnóza. Děkuji za Vaší odpověď.

  • Průkaz ZTP se podává zvlášť, už to není co to bývalo. Vztahuje se na body, které najdete na internetu. Mám dceru na vozíku a přesto na ZTP nárok nemáme

 41. vyškov na moravě 68201 u brna puškinova 490/2 ale mam smlouvu na statni byt jen na dva roky proč? všecho jsme vybudovali mi dělnici a ovladaji to politici ktere mi volime to nedava logiku

 42. Potřeboval bych průkazku ZTP ,ale mám trvalé bydliště v České Lípě ,ale bydlím v Praze.Musím požádat o průkaz na svém trvalém bydlišti,nebo tam kde bydlím.

 43. Dobrý večer,prosím jak dlouho se má čekat na nový průkaz.Moje matka vlastní průkaz ZTP/P a byla si před čtrnácti dny požádat o nový s novou fotkou.Dále matka musela doložit,že se dopravuje často k lékaři ohledně pozastaveného příspěvku na mobilitu,když se přestěhovala v únoru 2015 do domova seviorů a také to trvá už 14 dnů.Dle zvláštního zřetele má na to prý nárok,neboť do sanitky se jí už špatně nastupuje s vel.bolestí kolen a pro těškou gonartozu altrozu- degeneraci kloubů.Hrozí jí vozík a do auta nevleze,tudíž si musí platit senior dopravu s vysunovacím sedákem.To jediné jí nepůsobí takové bolesti při nastupování a vystupování.Na úřadě to vědí a nemá na to finance. Zůstává jí jen kapesné 1200kč a to má na léky a mastě a drogérii.Proto se na Vás obracím s prosbou, jaká je zákonná čekací lhůta.Matka má už zase moc obědnávek a čeká na ty peníze.Já jsem na nemocenské a zatím bez jakých koliv prostředků, abych mohla matce něco platit.Starala jsem se o ní tři roky o nemohoucí matku s rakovinou a jen za 800kč př.na péči, což mi nešlo ani k důchodu.Až po opakovaném odvolání jí na mé požádání pro matku přiznal ÚP na druhý stupeň hned po nástupu do domova seniorů. a s toho si to platit nemůže,neboť to odevzdává celé.Také nám bylo řečeno,že si to musí matka hradit sama i doprovot oni prý to nezajišťují.Jsem totiž sama povoláním pečovatelka a vím že si klient může toto vše hradit s příspěvku na péči.Ale v tomto domově to tak nefunguje. PŘEDEM DĚKUJI ZA BRZKOU ODPOVĚĎ S POZDRAVEM MARIE

 44. Dobrý večer, měl bych na Vás takovou menší prosbu, jsem nedoslýchavý, je mi 16 let a chodím na střední školu mezi slyšícíma, ale teď přejdu k věci, přibližně před rokem jsme s otcem zažádali o průkaz ztp, jelikož mi vypršela platnost předchozího, mám 86 % ztrátu dle Fowlera a průkazku mi zamítli i přes odvolání, plánujeme se odvolat znovu, jen bych chtěl poradit od Vás jakožto od odborníka, co bychom s otcem měli napsat do odvolávací zprávy, aby si komise uvědomila, že život s naslouchadly není tak lehký a že průkazku ztp bych právoplatně dostat měl. Předem děkuji za ochotu a odpověď.

 45. Příšel jsem o 6 článku levé ruky což odpovídá velmi špatné uchopové možnosti to je 1 bod k ZTP 2.Mám již delší čas (od roku 1986) velmi špatnou levou nohu po těžké zlomenině patní kosti problémy s chůzi do dnes a čím dál horší.Po operaci žil a cév v listopadu 2013 mám velký problém i s pravou nohou přesně s kolenem pravé nohy a od této operace musím používat (zatím jednu) francouzkou hůl bez ní se aninehnu. Bolestí,křeče a jiné časté problémy mě trápí skoro denně u obou obou končetin ( nohou). Dále mám téměř 83%hluchotu oboustranou. Od uvedené operace2013 problém s tlakem a přes časté upozornování se mnou nikdo nic nedělá. Mám až padající kolapsové stavy a můj obvodní lékař na vše odpovídá,že to dobrý nebo,že se to srovnáná,že je zbytečné stím něco dělat a ani jednou mě nezměřil ani tlak od uvedené operace. Je mě 62 let kvůli všem těmto zdravotním problémům a věku mě nikdo nikde nezaměstná. Žádost o ZTP řešíme neuspěšně již rok a dva měsíce a stále zamítavé stanovisko. Co sím mám dělat? Podat žaloby? nebo jak mě můžete celou věc vyřešit k zdárnému konci? Děkuji za pokud možno rychlou a kladnou odpověď. Třeba i na poštovní adresu: Jaroslav Hanuš Nádražní čp.108-54901 Nové Město nad Metují. Ještě jednou moc děkuji. J.H.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.