Výstava „(Do) týká se to i Tebe“ přiblíží sociální služby v Českých Budějovicích

Každoročně se českobudějovický magistrát snaží lidem přiblížit problematiku sociálních služeb. Ta zahrnuje aktivity pro seniory, osoby se zdravotním postižením, děti i lidi v krizi či závislé.

ČESKÉ BUDĚJOVICE Netradiční expozicí ožije radniční výstavní síň v Českých Budějovicích. Výstava představí sociální služby v krajském městě. Vernisáž je dnes v 15.30 hodin a expozice potrvá do poloviny října. Její motto (Do)týká se to i Tebe má vyjádřit sociální problematiku.

„Každý z nás může někdy potřebovat pomoc v nějaké oblasti života. Zároveň všichni žijeme v nějaké komunitě, kde se se sociálními problémy v nejrůznější míře setkáváme. Proto je dobré vědět, jaké služby jsou v našem městě poskytovány a na jaké organizace se v případě potřeby obrátit,“ popsala Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování sociálních služeb.

Každoročně se magistrát snaží touto formou občanům přiblížit problematiku sociálních služeb. „Zahrnuje nejrůznější oblasti od služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory, děti a mládež až po činnosti pro osoby v krizi, závislé na návykových látkách nebo závislostí ohrožené,“ shrnula Kovárnová.

Dodala, že expozice má za cíl seznámit občany s těmito aktivitami zábavnou formou, samozřejmě nebude chybět ani umělecký rozměr. Návštěvníci si odnesou mimo jiné brožurku, kde se dočtou o všech organizacích poskytujících sociální služby.

Expozice je jednou z činností probíhajícího projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Tento projekt potrvá dva roky a jeho cílem je pravidelné oživování strategického dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice 2013-2018 a jeho zavádění do praxe. Projekt byl finančně podpořený z fondů EU, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

„Dokument se zaměřuje na zachování, rozvoj a inovaci sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby ocitající se v nejrůznějších krizových a náročných životních situacích či děti a mládež,“ sdělil náměstek pro školství a sociální věci Petr Podhola.

Projekt, který reaguje na potřeby občanů v sociální oblasti, má přinést každý rok Akční plán. Jeho součástí by měly být aktualizované údaje, aby bylo jasné, čeho se dosáhlo a co je třeba zlepšovat. Samozřejmostí je také každoroční vydání

Průvodce sociální oblastí města České Budějovice s aktuálními kontakty na poskytovatele jednotlivých služeb. Od projektu si slibují zlepšení spolupráce s městem i mezi sebou a vytvoření kvalitní sítě sociálních služeb, která bude efektivně reagovat na sociální problémy všech občanů města.

„Je třeba si uvědomit, že sociální služby postihují opravdu široké spektrum problémů, se kterými se člověk může ve svém životě potýkat. Rozvojový plán proto musí být vnímaný jako živý dokument, se kterým je třeba neustále pracovat, aby na tyto problémy reagoval a zároveň zaručil pružnou komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a také zadavateli, tedy zástupci města a politické reprezentace,“ uvedl Podhola.

Projekt zahrnuje pracovní skupiny, které jsou rozdělené podle cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, senioři, děti a mládež, poradenství, osoby v krizi a osoby závislé či ohrožené závislostí na návykových látkách. V poslední skupině se začala například řešit otázka vytvoření jednotné koncepce protidrogové politiky města.

„Skupina zaměřená na osoby v krizi se pro změnu aktivně zabývá vznikem krizového centra či alespoň krizových lůžek, které v Jihočeském kraji dosud chybí a jejich potřebnost přitom stoupá,“ dodala Kovárnová. Jako další popsala i skupinu zaměřenou na seniory. „Ta se například sešla s obyvateli domu s pečovatelskou službou v Tylově ulici a vyslechla si jejich návrhy na zlepšení služeb pro seniory zejména v nabídce volnočasových aktivit,“ přiblížila s tím, že i ostatní pracovní skupiny řeší aktuální problémy svých cílových skupin.

„Na konci srpna bylo setkání s uživateli služeb azylového domu a plánováno je i navštívení Střediska výchovné péče,“ dodala Kovárnová. Informace o projektu a strategickém dokumentu je možné získat na internetových stránkách Českých Budějovic http://rpss.c-budejovice. cz a na facebookovém profilu https://www.facebook. com/rpss.cb.

Obyvatelé se mohou zapojit například prostřednictvím minianket, které jsou na webu plánování rpss.c-budejovice.cz.

„Ankety se zaměřují na jednotlivé aktivity dokumentu a zjišťují potřebnost jednotlivých služeb, ale také třeba povědomí veřejnosti o sociálních službách,“ uvedla Kovárnová.

Jitka Davidová
Mladá fronta DNES

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.