Chci pracovat i v důchodu

Brzy budu mít nárok na starobní důchod. V naší firmě ale po dosažení důchodového věku propouští. Až se mi to stane, mám právo žádat o podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce, nebo budu muset na práci zapomenout a jít do důchodu? Rád bych ještě pracoval…

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce nezná výpovědní důvod spočívající v dosažení důchodového věku zaměstnance. I kdybyste požádal po splnění podmínek na přiznání starobního důchodu o jeho vyplácení, není sama tato skutečnost důvodem, aby bylo cokoliv měněno na vašem pracovněprávním vztahu vyplývajícím z pracovní smlouvy.

Výpověď, kterou by vám zaměstnavatel dal v rozporu s výslovně stanovenými výpovědními důvody § 52 zákoníku práce, byste mohl napadnout pro její neplatnost u soudu.

Jestliže by vám však zaměstnavatel dal výpověď z důvodů v zákoně uvedených, např. pro nadbytečnosti zaměstnance, případně snížení stavu zaměstnanců, nemůže jít o účelové se zbavení jednoho potenciálního důchodce, ale o trvalou změnu v organizační struktuře zaměstnavatele, kterou by v případném sporu o neplatnost takové výpovědi musel zaměstnavatel doložit a zdůvodnit.

Na účelové „seškrtání“ pracovních míst a po propuštění nepohodlných zaměstnanců jejich opětovné „obnovení“ by soud reagoval ve váš prospěch.

Při řádně podané výpovědi a skončení pracovního poměru z tohoto důvodu byste pak bez ohledu na to, zda splňujete nárok na přiznání starobního důchodu nebo ne, měl být, pokud splníte podmínky zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., zařazen úřadem práce do evidence uchazečů o zaměstnání.

Uplatníte tak právo na zabezpečení zaměstnání.

Pokud byste splnil podmínky tohoto zákona, které však nejsou vázány na důchodový věk uchazeče, na vyplácení podpory v nezaměstnanosti, byla by vám ve stanoveném rozsahu podpora vyplácena. Jedině v případě, že by vám byl již poskytován starobní důchod, pak by vám po tuto dobu podpora v nezaměstnanosti v zákonné výši nenáležela.

Pokud byste si chtěl po dosažení věku potřebného pro přiznání starobního důchodu jeho výši zvýšit, je třeba splnit podmínku zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která zní:

výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.