Nevidomý ředitel školy

I se zrakovým postižením můžete zastávat vysoký a prestižní pracovní post. Důkazem toho je nevidomý Ladislav Muroň, jenž už dlouhá léta pracuje jako ředitel Základní umělecké školy ve Frýdku­ ­Místku, která letos slaví pětasedmdesáté výročí svého založení.

„Člověk, který přijde o zrak, najednou spadne do určitého životního traumatu, které musí nějakým způsobem zvládnout. Najdou se i takoví, pro které není problém vystudovat vysokou školu. Velkým pomocníkem je i moderní technika. Pomáhá mi nejen počítač, ale i chytrý mobil s různými aplikacemi, který umí mluvit,“ uvedl ředitel Ladislav Muroň s tím, že nevidomí samozřejmě uvítají jakoukoli pomoc.

„Je určitě pěkné, když takzvaně zdravý člověk pomůže slepci při přecházení silnice. Jsou lidé, kteří se jako nevidomí narodí, další o zrak třeba přijdou následkem nemoci nebo úrazu. Je těžké porovnat, jaká situace je pro takového jedince horší. Důležitá je podpora rodiny a různých organizací,“ pokračoval Ladislav Muroň, který se zmínil také o písmu pro nevidomé.

„Braillovo písmo využívá šesti teček, pomocí nichž se dá napsat prakticky cokoli. Možná to bude pro některé novinka, jenže dokáže vyjádřit i noty, zlomky a matematické vzorce,“ prozradil Ladislav Muroň, který potvrdil, že nevidomí lidé mají citlivější ostatní smysly.

„To zcela určitě. Protože jsme odkázáni především na sluch, hmat a čich, jsou vytrénovanější. Jelikož jsem do pětadvaceti let viděl ještě poměrně slušně, dovedu si stále představit všechny barvy. Proto si sám dokážu sladit oblečení. Ten, kdo se už slepý narodil, tomá horší,“ porovnával Ladislav Muroň.

Noviny Region Frýdecko-Místecko

MARTIN ŠRUBAŘ
http://www.vlp.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.