Chybí peníze na asistenty pro postižené žáky

Výrazně přibývá postižených žáků zařazených do běžných základních a středních škol. Nejčastěji se jedná o děti s poruchami učení a tělesným postižením. Jen málo škol je ale bezbariérových, chybí i peníze na asistenty pedagoga.

Uvádí to zpráva České školní inspekce o tzv. inkluzivním vzdělávání.

Inspektoři také upozornili, že je často problém podchytit žáky ze sociálně slabého prostředí, kteří, ač zdraví, speciální podporu také potřebují.

Zatímco v roce 2007 navštěvovalo běžné základní školy 47 procent postižených dětí a zbytek byl integrován ve speciálních třídách a školách, v minulém školním roce se vzdělávalo se zdravými dětmi už přes 56 % žáků s postižením. Ještě vyšší je tento nárůst na středních školách, kde se počet postižených v běžných školách zvýšil v letech 2007 až 2012 z 24 na 40 %.

Žáci s postižením mají často individuální vzdělávací plán, což ale klade větší nároky na učitele. Školy také často žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízely doučování a konzultace. U žáků sociálně znevýhodněných školy zase braly ohled na finanční možnosti rodiny při plánování školních akcí. Rodičům například nabízely splátkové kalendáře při placení výletů, děti z chudých rodin také často nemusejí platit za družinu nebo jim škola sežene zdarma učebnice a pomůcky.

Právě žáci se sociálním znevýhodněním často propadávají systémem podpory. Evidovalo je pouze 16,5 % škol navštívených inspekcí, podle ředitelů ale reálně tyto děti chodily na asi 60 % škol.

»Existenci překážek pro realizaci inkluze ve školách konstatovalo 69,5 % ředitelů,« uvedla inspekce. Hlavní překážky jsou podle ředitelů materiální a architektonické. Bezbariérových je totiž necelých 23 % základních škol. Ředitelé také upozorňovali, že nemají dost peněz na zajištění odborníků pro děti se speciálními potřebami a na podpůrná opatření.

Asistenta pro zdravotně postižené žáky mělo 42 % navštívených základních škol, speciálního pedagoga 16 %; školní psycholog byl v devíti procentech škol. Tyto odborníky přitom školy často platí z grantů a v rámci jednorázových projektů.

Haló noviny

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.