Ministerští úředníci v ostravských ubytovnách

ilustrační foto: Piers Brown Flickr.com

Pět tisíc lidí žije v sociálních ubytovnách jen v Ostravě. A celkem se problém sociálního vyloučení týká ještě dalších 5 tisíc lidí.  I kvůli tomu přicestovala do Ostravy náměstkyně ministra pro lidská práva Kateřina Valachová. Zjišťovala, jak se daří začleňovat do společnosti lidi na jejím okraji.

ČT 1 – reportáž

Dodělal jen základní vzdělání, s rodiči žije Denis Stojka 23 let v ghettu ve Vítkovicích. Najít práci se mu dlouhodobě nedaří.

Denis STOJKA, :
Je to špatné, protože se dívají na to, že jsem cikán a málokterý to tak jako, že dělá rozdíly. Uvažuji, že bych jel do Anglie, tady odsud jako z Česka, prý to tam je lepší. Lepší finance jako a takhle a práce prý tam je dost.

Jen v této sociálně vyloučené lokalitě žije více než 300 lidí, vesměs jde o rodiny s několika malými dětmi.

Libor HRUŠKA, sociolog:
V sociálně vyloučených lokalitách je to kolem 11 tisíc obyvatel, na ubytovnách žije
kolem 5500 obyvatel, z toho 2500 obyvatel pobírá doplatek na bydlení.
Stejného majitele přitom nedávno štěnice donutily zavřít ubytovnu v sousedním domě. Její bývalá obyvatelka vypráví, jak musela z hodiny na hodinu odejít, ani si nemohla sbalit věci. Štěnice totiž nebyly jediný problém. Neplatil daně.

bývalá obyvatelka ubytovny na Chopinově ulici /natočeno 25. 4. 2014/:
Tak neodváděl daně. A měl …, a prostě sociálky a tady odmítala …Proplácet ty příspěvky.Protože toto nebylo ani jako ubytovna, ale to bylo jako, to měl být jako obydlený byt.
Žádost o novou ubytovnu už obvod zamítl. I ve Vítkovicích se snaží sociálně vyloučené umisťovat raději do bytů.

Pavel DIABAL, starosta městského obvodu Vítkovice /ČSSD/:
My přidělujeme byty na dobu 12 měsíců, na jeden rok. A potom jsme říkali, budeme prostě tvrdí: nechováte se vzorně, nechcete platit, máte dluhy nebo něco, bohužel neprodloužíme nájemní smlouvu.

Kateřina VALACHOVÁ, náměstkyně ministra pro lidská práva:
Tak je to takový stísněnější, ale určitě lepší, než před tím v nějaké hnusné ubytovně.
Kateřina Valachová viděla zblízka to, o čem stále dokola diskutují v Poslanecké sněmovně i na vládě. Kromě zdařilých příkladů sociální inkluze viděla i ty, kde se to nepodařilo.
Paní náměstkyně, tak funguje sociální inkluze na Ostravsku, jaké jsou vaše pocity z návštěvy místních ubytoven?

Kateřina VALACHOVÁ
Tak jednak chci říct, že má návštěva nekončí, pokračuje ještě zítra. A je první návštěvou, kterou ministr Dienstbier hodlá na území Ostravy a Moravskoslezského kraje učinit. Další plánovaná návštěva je návštěva Javornicka na konci, na konci června. A další na konci července znovu Ostravy a Bohumínska. Takže rozhodně to nebude jenom taková krátká návštěva z Prahy a vrácení se do úřadu vlády, ale naopak opakované návštěvy s cílem slyšet vedení samospráv Ostravy a také samozřejmě slyšet občany, co je trápí a jak potřebují podpořit z hlediska změn zákonů nebo změn praxe kompetence různých úřadů. A co se týče toho, co si odnáším, tak jednak si odnáším obrovské množství informací, domnívám se, že Ostrava je v tomto dopředu, že ví přesně, co její občany trápí, ví trendy, které musí řešit, jako je například zvyšování se nákladů na bydlení v ubytovnách, kdy celých 40 procent doplatku na bydlení, které jsou vypláceny na území Ostravy, právě směřuje do těchto ubytoven, ví, že čelí obrovskému problému stárnutí populace, kdy čím dál tím více seniorů se propadá do těchto ubytovacích zařízení a stejně tak Ostrava dobře ví, že čím dál tím více jsou ohroženy rodiny s dětmi, a to jak ty úplné, nebo i ty neúplné. Jsem velmi překvapena, že vedení Ostravy věnovalo už nyní vysokou míru pozornosti zmapování stávající situace, získání analytických podkladů a skoro bych řekla, že Ostrava je v tomto dopředu i před samotnou exekutivou, takže velmi ráda budu tyto informace tlumočit nejenom ministrovi Dienstbierovi, ale samozřejmě prostřednictvím nějaké rámcové informace i panu premiérovi.

Tak vy jste říkala, Ostrava to ví, teď to víte vy, bude to vědět pan ministr Dienstbier. No, a co potom, jak tedy ty problémy vyřešit?

Kateřina VALACHOVÁ,
Co se týká vlastně popisu problému, které lidé v Ostravě řeší, to znamená, například je to velmi silný problém zajištění bydlení, všech těch cílových skupin, o kterých jsem mluvila, to znamená, senioři, rodiny s dětmi, zdravotně postižení, ale i samozřejmě Romové, tak toto je už nějakým způsobem zohledněno v legislativním plánu prací vlády, kdy paní ministryně práce a sociálních věcí má předložit nyní v červnu vládě novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, v tuto chvíli probíhají finální práce na paragrafovým zněním. A ministr Dienstbier doporučuje, aby byl zaveden minimální standard ubytovacích zařízení na všech ubytovacích zařízeních na území a by byly posíleny kompetence hygienických stanic, aby hygienici zkrátka mohli kontrolovat ubytovací zařízení a mohli sjednat nápravu, mohli přijít na neohlášenou kontrolu, mohli zajistit užívání důstojných ubytoven už nyní, nikoliv, jak je tomu doposud, neboť nejsou žádné užívací standardy v ubytovacích zařízeních.

Ano. Ono to taky existuje velké množství projektů, které se snaží pomoci té sociální inkluzi, ale, řekněme, většinou jsou neúspěšné, stojí stovky tisíc, nejsou potom tedy zbytečné, co s tím, jak tady toto vyřešit, tyto projekty.

Kateřina VALACHOVÁ,
Já bych si dovolila s vámi nesouhlasit, protože jak včera, tak dnes jsem v Ostravě potkala naopak řadu lidí nabytých energií, kteří mají úspěchy, umí i v tom stávajícím legislativním prostředí, které bezpochyby není to nejlepší, najít řešení, najít sociální pomoc pro konkrétního člověka, který tu sociální pomoc potřebuje, a co se týká úspěšnosti projektu, bezpochyby máte pravdu, že například projekty na bydlení jsou v zásadě pilotními projekty. A máte pravdu v tom, že bydlení, stálé bydlení, pomoc získá v podstatě jenom desítky, řádově desítky rodin. To je samozřejmě málo, nicméně v tuto chvíli se chystá i nové programovací období v čerpání evropských strukturálních fondů a vláda počítá s tím, že velmi masivně podpoří obce v rámci jejich práce zlepšit bytové, bytové podmínky a zajištění bydlení jejich občanů formou vysoké dotace až 200 procent na rekonstrukce těchto, těchto obytných domů.

, děkuji, že jste si udělala čas na Události v regionech.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.