Úřad práce pomáhá dětem z dětských domovů

ilustrační foto: sevenbates sxc.hu

Na pět desítek dětí a mladistvých v Olomouckém kraji se učí v rámci projektu Sdružení D „Kluby na cestě“, jak fungovat v běžném životě poté, co opustí brány dětského domova. Nyní už i za pomoci Úřadu práce ČR (ÚP ČR), který se stal partnerem programu.

Podstatou projektu, který spolufinancuje OP Rozvoj lidských zdrojů, je prevence a maximální snížení pravděpodobnosti rizikového chování. Jeho účastníci se učí, jak zvládat zátěžové situace. V rámci her a tréninků si posilují sebevědomí, sebedůvěru, rozvíjí své komunikační i praktické dovednosti. A na základě vstupu Úřadu práce ČR do projektu, jakožto partnera, se nově dozvídají na besedách v informačním a poradenském středisku Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci také důležité informace o trhu práce.
„Díky našemu zapojení do programu můžeme dětem vysvětlit, jak to na pracovním trhu vlastně chodí, o jaké obory mají v současné době zaměstnavatelé největší zájem, podle čeho by si měly budoucí profese vybírat, co je třeba pro jejich výkon umět, jak by měl například vypadat profesní životopis nebo co mohou čekat u přijímacího pohovoru. Jsem přesvědčená, že tyto vědomosti jsou pro jejich budoucí život velmi důležité,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
„Někdy se setkávám s názorem, že Úřad práce ČR učí žáky a studenty, jak se stát nezaměstnanými – například jim vysvětluje, kdo se může stát uchazečem o zaměstnání nebo jak se žádá o podporu v nezaměstnanosti. Opak je pravdou – mnohem více času věnujeme tomu, jak zvýšit jejich šanci na získání zaměstnání“, doplňuje Jolana Palinková z Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci, která dětem praktické informace přednáší.
Samotní účastníci projektu hodnotí, podle Sdružení D, návštěvu i besedu na ÚP ČR, velmi pozitivně. „Spolupráce s Úřadem práce ČR byla příjemná a prospěšná. Mile nás překvapil velmi vstřícný přístup jeho zaměstnanců k žádosti o zapojení do našeho projektu. Děti si z besedy odnesly spoustu důležitých a užitečných informací, které využijí po odchodu z dětského domova,“ hodnotí zástupce Sdružení D Jan Němeček.
„Doufám, že si zapamatují ÚP ČR jako místo, kde mohou žádat o pomoc. A to nejen při hledání práce, ale i při plánování vlastní pracovní kariéry,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.

Více k projektu je na: http://www.sdruzenid.cz/courses/view/40.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

ilustrační foto: sevenbates sxc.hu

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.