Bratr nevidí a i přesto mu byly sníženy nebo odebrány příspěvky. Proč?

Dotaz: bratr po úrazech oslepl. Nyní má i nádor mozku. Byl mu snížen příspěvek z 2000 Kč na 800 Kč na péči. Proč nemá nárok na příspěvek na OA, proč nemůže dostat vyšší příspěvek na péči?

Dotaz: bratr měl v roce 2005 úraz oka, roztrženou sítnici a oslepl. Před 35lety měl úraz druhého oka, na které oslepl a nežádal NIKDY o žádnou podporu, důchod. Nyní má krom slepoty i nádor, nezhoubný v hlavě a musí často jezdit do Brna na kontroly a vyšetření. Byl mu před 3 roky snížen příspěvek z 2000 Kč na 800 Kč na péči. Má vodícího psa, byl mu odebrán příspěvek na krmení a příspěvek na pohonné hmoty. Bere 10300 Kč plný invalidní důchod. Chtěla bych se zeptat, proč nemá nárok na příspěvek na OA, proč nemůže dostat vyšší příspěvek na péči, proč nemůže žít důstojně, když tolik roků poctivě pracoval, neviděl na jedno oko, nedostal od státu od 20 roků nic a nyní, kdy se o sebe nemůže postarat, protože NEVIDÍ, tak na nic nemá nárok a vše, co dostal, mu bylo směšně sníženo nebo úplně odebráno?

 

Odpověď:
Nejprve Vám odpovím na dotaz týkající se příspěvku na péči. Zde je velmi pravděpodobné, že Lékařská posudková služba a sociální pracovník pochybili.

Nevidomí lidé se totiž nejsnáze zařazují do tabulek, podle kterých je následně o příspěvku na péči rozhodováno. V běžné praxi by se neměly stávat případy, kdy by nevidomý člověk měl nižší příspěvek na péči než je II. stupeň – 4000 Kč.

V případě dalších zdravotních problémů je reálné, že by takový člověk mohl získat i III. stupeň – 8000 Kč.

Rozhodně Vám mohu doporučit, abyste si zažádali o zvýšení příspěvku na péči. To můžete udělat na své pobočce Úřadu práce.

Veškeré informace o příspěvku na péči a průběhu řízení o nároku se dovíte v našem článku:
Jak probíhá řízení o nároku na příspěvek na péči?

Příspěvek na krmení pro vodícího psa byl bohužel za éry pana ministra Drábka zrušen a zatím nebyl obnoven. Zde bohužel není možná žádná rada.

Příspěvek na pohonné hmoty byl od 1. 1. 2012 nahrazen příspěvkem na mobilitu.

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, na kterou má nárok osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014 (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. prosince 2015).

Nárok na příspěvek na mobilitu poskytovaný podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2013 zaniká nejpozději dnem 31. prosince 2015.

Dále je podmínkou, že se osoba v průběhu kalendářního měsíce opakovaně dopravuje nebo je dopravována. To doloží čestným prohlášením.

Z uvedeného vyplývá, že na příspěvek na mobilitu určitě Váš bratr nárok má. Pokud je tedy držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, což by u nevidomého člověka mělo být samozřejmostí.

Píšete také o příspěvku na osobní automobil. Na ten v současné době lidé, kteří nevidí nemají nárok. Je určen pouze těžce tělesně nebo mentálně postiženým lidem a i ti se mnohdy dostávají do situací, kdy jim příspěvek na auto není přiznán.

Nejlépe uděláte, když spolus bratrem zajdete na příslušný Úřad práce, zažádáte si o zvýšení příspěvku na péči a o příspěvek na mobilitu a případně se přímo pracovníků úřadu zeptáte na všechny dotazy, které se konkrétně týkají Vašeho bratra, měli by Vám být schopni poradit.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.