Prachatice: Odstraňování komunikačních bariér

ilustrační foto: Photoxpress

Na Městském úřadu Prachatice proběhla schůzka s krajskou manažerkou Tichého světa, společnosti, která pomáhá osobám s postižením sluchu zapojit se do běžné společnosti.

Schůzky se zúčastnila vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslava Hauptmanová a Hanka Rabenhauptová, z odboru kanceláře starosty a krajský manažer společnosti Tichého světa Gabriela Kocmichová.

Vzhledem k tomu, že i Komunitní plán sociálních a doprovodných služeb našeho ORP Prachatice na další plánovací období se zabývá novými formami zprostředkování komunikace osob se smyslovým postižením. V příštím roce po proškolení, nákupu potřebných pomůcek bude zahájena tato prospěšná služba, přibližující úřad i těmto cílovým skupinám, lidem se sluchovým postižením, neslyšícím, stejně tak, jako již dnes službu nabízí Nemocnice, a. s. Prachatice.

Společnost Tichý svět nabízí pro osoby s postižením sluchu:

– Odborné sociální poradenství (sluchové postižení, příspěvky a pomoc v nouzi, speciální pomůcky, právní poradenství)

– Sociální rehabilitace (pracovní poradenství, pomoc zaměstnavatelům, bezpečnost a bezbariérovost pracovního prostředí pro osoby se sluchovým postižením)

– Tlumočnické služby (online nebo s doprovodem tlumočníka, tablety v nemocnicích, úřadech)

Gabriela Kocmichová představila službu, o kterou má i náš úřad zájem: „Naše online tlumočnická služba NONSTOP je poskytována 24 hodin denně. Zajišťuje bezbariérovou komunikaci v případě telefonování na tísňové linky, dále běžnou telefonickou komunikaci s lékařem, úřady, zaměstnavatelem nebo školou. Funguje také jako náhrada fyzicky přítomného tlumočníka na poradách a různých jednáních ať již u lékaře, na úřadě apod., kterých se účastní slyšící a neslyšící. Zajišťujeme také tlumočení hudby, písní či divadelních vystoupení do znakového jazyka, tlumočnické workshopy a semináře o znakovém jazyce, komunikaci neslyšících a tlumočení“.

Zkušební provoz online tlumočnické služby zahájil Tichý svět (dříve APPN) v říjnu 2008 a od 1. prosince 2010 funguje tato služba nonstop a zdarma. V roce 2013 se tímto způsobem uskutečnilo 25 249 tlumočených hovorů. Počet klientů využívajících online tlumočení se v loňském roce blížil osmi stovkám.

Tlumočení online využívá i společensky významný projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, v jehož rámci dojde k vybavení 76 okresních a 6 pražských nemocnic tablety (včetně té naší prachatické nemocnice), které umožní komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím online tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení.

Tichý svět (dříve Agentura pro neslyšící) realizuje mnoho významných projektů a uskutečňuje celou řadu společensky prospěšných aktivit. Neustále rozšiřuje i nabídku služeb: Tichou kavárnu, Tiché zprávy, Tichou pekárnu, anebo i Tichou linku.

Parlamentní Listy

1 komentář

  1. Škoda, že tablety asi nebudou moc využity. Ony by byly, kdyby byly pro všechny osoby s postižením sluchu. Pro ty, jež neslyší a komunikují česky je dosud na úřadech pouze „papír a tužka“. Čili měl by tam (v tabletech) být i program na přepis on-line (poskytuje http://www.transkript.cz) a klient by si vybral, jestli chce komunikovat ve znakovém jazyce, nebo česky. Nejvíc lidí s postižením sluchu jsou ti, kteří přicházejí o sluch věkem a těch bude něco potřebovat na úřadě nejvíc (z velmi špatně slyšících, či neslyšících klientů). Tichý svět však pravděpodobně nepovažuje lidi, co neslyší za neslyšící a neslyšící jsou pro ně pouze ti, kteří komunikují ve znakovém jazyce, přičemž na stavu sluchu nezáleží.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.