Pobírám ID 3. stupně. Mám nárok na nějaké slevy?

ilustrační foto: Flickr.com

Dotaz: Mám invalidní důchod 3. stupně na astma a těžkou plicní ventilaci. chci se zeptat : Mám nárok na nějaké slevy (třeba v dopravě a jinde) a můžu si zažádat o průkaz ZTP ?

ilustrační foto: Flickr.com

Odpověď:
Ano. Máte nárok na slevy v dopravě a to stejné, jaké mají senioři, kteří už pobírají starobní důchod. Jednotlivé slevy se však mohou lišit a u některých soukromých dopravců nemusí být žádné. Pro uplatnění slevy je dobré u sebe stále mít potvrzení o tom, že pobíráte ID, nemělo by být více než tři měsíce staré.

Existují i další slevy, které mohou důchodci uplatnit. Jedná se především o vstupné na kulturní akce, veletrhy apod. Většinu takových akcí pořádají soukromé subjekty, je proto vždy dobré se o případných slevách informovat.

O průkaz ZTP si požádat můžete. Není však jisté, zda Vám bude na základě uvedených zdravotních potíží přiznán. Pro získání průkazu ZTP je totiž nutno mít alespoň jednu z následujících zdravotních indikací:

2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení (průkaz ZTP) pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Jiří Marek
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.