Základní škola a Praktická škola Chotěboř se představuje

Jsme rozděleni na Základní školu speciální, Základní školu praktickou, Praktickou školu jednoletou a od září 2015 přibude Praktická škola dvouletá. Hlavním cílem činnosti naší školy je výchova a vzdělávání mentálně postižených žáků.

Chotěboř – Naše škola se nachází v klidném prostředí na okraji Chotěboře. Je umístěna v prostorné, moderní budově, kolem níž se rozprostírá zahrada s dřevinami, přírodní učebna a školní hřiště. Ke škole také patří internát a školní jídelna.

Naši pedagogové se snaží žákům ukázat, že učení není jenom povinnost, ale také zábava, dobrodružství a hlavně poznávání a hledání odpovědí. Využíváme nových metod práce při výuce. Jednou z nich je projektové vyučování, při kterém organizujeme pro žáky mnoho zajímavých aktivit v rámci výuky jednotlivých předmětů, ale i formou projektových dnů.

Škola má bezbariérový přístup a výtah pro imobilní žáky. Třídy jsou moderně vybaveny. Vkaždé třídě je umístěn počítač s internetovým připojením a interaktivní tabulí, žáci pracují s tablety a učitelé mají k dispozici nejnovější výukové materiály. Ve speciálních třídách mají žáci odpočinkový a hrací prostor. Pro žáky je také zřízena relaxační místnost Snoezelen. Pro výuku fyziky a chemie je určena odborná učebna. V podkroví školy se nachází počítačová učebna a výtvarný ateliér. V suterénu školy jsou pro potřeby pracovního vyučování k dispozici školní dílny, cvičná kuchyň, keramická dílna a pracovna pro výuku domácích prací.

Základní škola praktická

Je určena pro žáky, kteří se nemohou úspěšně vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se o žáky s lehkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Výuka je rozdělena standardním způsobem do devíti ročníků. Od šestého ročníku je povinným předmětem anglický jazyk. Absolventi ZŠ praktické nastupují do takových zaměstnání, kde vykonávají především fyzickou práci. Proto je již ve škole věnována značná pozornost právě předmětům, které rozvíjejí jejich manuální zručnost. Proti běžné ZŠ je značně navýšen počet hodin pracovního vyučování. Děti se zde učí pracovat s různými materiály, učí se základům šití, pletení, péči o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Základní škola speciální

Základní škola speciální je určena pro žáky se středním až těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Žáci se učí základům čtení, psaní a počtů, což jim usnadní orientaci v okolním prostředí. Jejich motorika, pohybové a pracovní dovednosti a estetické cítění se rozvíjí v předmětech člověk a společnost, člověk a příroda, dále pak ve smyslové, řečové, hudební, pracovní a tělesné výchově. Důraz je kladen na zvládnutí sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků, rozvoj komunikačních dovedností. Pedagog spolu s asistentem se věnují dětem individuálně s ohledem na jejich potřeby, což je umožněno malým počtem žáků ve třídách. Při výuce se využívají interaktivní tabule, tablety, speciální pomůcky, učebnice a nábytek.

Praktická škola

Je střední škola určená pro studenty, kteří ukončili základní vzdělávání v ZŠ speciální nebo v ZŠ praktické. Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se zde studenti učí předmětům odborným, jako jsou základy šití, pletení, péče o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Součástí školy je i internát, kde se nachází školní jídelna. Kolem budovy internátu se rozprostírá zahrada se školním pozemkem pro pěstitelské práce, hracími prvky, altánem a hřištěm na kopanou. V době mimo vyučování je podněcována u žáků rozmanitá zájmová činnost, volnočasové aktivity (výtvarné, hudební, pracovní, sportovní, přírodovědné), což vede ke smysluplnému využití volného času, k rozvoji kognitivních schopností a dovedností.

Mezi hlavní přednosti internátu patří rodinné prostředí, týdenní pobyt žáků (provoz od neděle 18.00 hod. do pátku 15.00 hod.), prostorná zahrada a hřiště, možnost sportovního vyžití – jízda na kole, míčové hry, stolní tenis, skluzavka, kolotoč, pískoviště, altán. Zájmová činnost se realizuje ve všech zájmových sférách žáků (formou pravidelných, příležitostných či spontánních aktivit a akcí). Příprava žáků na výuku probíhá formou individuálního přístupu (výsledkem zlepšení školních povinností). Máme malé výchovné skupiny, každá pod dohledem jedné vychovatelky a asistentky.

Pomocí nejmodernějších metod poskytujeme komplexní službu v oblastech individuální a skupinové terapie pro všechny žáky naší školy (canisterapie, muzikoterapie, dramaterapie, fyzioterapie, logopedie a bazální stimulace).

Máme pestré spektrum zájmových kroužků – sportovní hry, stolní tenis, vaření, hra na zobcovou flétnu, počítače, tradiční řemesla a další. Pokud byste chtěli vidět naši školu na vlastní oči, rádi vám ji osobně představíme. Podrobnější informace a fotografie najdete na www.zs¬chotebor.com.

O autorovi: Kolektiv pedagogů ZŠ a PŠ Chotěboř

Havlíčkobrodský deník

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.