Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci

Základní poslání naší školy (především výchova a vzdělání sluchově postižených dětí, také však dětí s kombinovaným, resp. duálním postižením, či narušenými komunikačními schopnostmi ve věku od tří let) je založeno na odborném, osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů k dětem.

Učitelé, asistenti a vychovatelé volí vždy takové metody, které jsou pro žáky nejvhodnější. Jedním ze stěžejních cílů všech pedagogů je odstranit komunikační bariéry mezi dětmi se sluchovým postižením a slyšícími dětmi.
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 je zařazena do sítě škol přímo řízených MŠMT.
Nejen kvalitní pedagogický personál a bohatá, stodvacetiletá tradice školy, ale i špičková úroveň vybavenosti tříd tvoří vysoký standard školy. Najdete tu prostorné a útulné třídy, počítačové učebny, učebny s interaktivními tabulemi, dílny, cvičnou kuchyni, dvě tělocvičny, keramickou dílnu a výtvarnou učebnu, divadelní sálek, bazén, saunu, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu a dětské hřiště. Žáci mají k dispozici školní kola a lyže.
Mateřská škola a základní škola přijímají děti a žáky se sluchovým postižením nebo s narušenou komunikační schopností, popř. děti a žáky s více vadami. V každé třídě mateřské školy působí speciální pedagog spolu s asistentem pedagoga, což pak s malým počtem dětí ve třídách umožňuje maximální individuální přístup. Povinná školní docházka v naší základní škole je desetiletá. Také v základní škole může být pro nízký počet žáků ve třídách (4 až 8) kromě speciálně pedagogických metod a pomůcek uplatňován v co nejširší míře individuální přístup.
Žáci se společně s pedagogy účastní mnoha vědomostních, kulturních a sportovních akcí, setkání, soutěží a závodů. Udržujeme velmi dobrou spolupráci se všemi školami pro sluchově postižené v ČR a na Slovensku. Na sportovních, uměleckých a vědomostních akcích se žáci vzájemně potkávají, navazují nová přátelství a mají možnost porovnat si vzájemně své schopnosti, což je pro děti velkým přínosem.
Střední stupeň vzdělávání zajišťuje Praktická škola dvouletá. Je určena především žákům s různým typem a stupněm zdravotního znevýhodnění, tedy nejen žákům s postižením sluchu, případně žákům se znevýhodněním sociálním. Obor studia: ruční práce a příprava pokrmů.
Výuka má dvě části – teoretickou a praktickou přípravu. Jejich společným cílem je příprava žáků na samostatný život a příprava na budoucí povolání. Absolventi mohou nacházet uplatnění jako pomocné síly v různých oblastech.
V rámci praktických činností žáci absolvují praktická cvičení v prostorách školy, žáci druhého ročníku potom praxi v běžných provozech. V rámci teoretického i praktického vyučování se žáci účastní pravidelných i mimořádných akcí a exkurzí. Mezi pravidelné akce patří především zimní škola v přírodě s lyžařských výcvikem, letní školy v přírodě a výlety. Dále vánoční výstava a společenské večery s výukou tance a společenského chování. Součástí naší školy je také školní jídelna a internát. Dny otevřených dveří:
20. 1. a 24. 2. 2015 Více informací a kontakty pro případné konkrétní dotazy o škole naleznete na webových stránkách www.sluch¬ol.cz.
Rozšířenou fotogalerii praktické školy naleznete na adrese: prakticka¬skola.rajce.idnes.cz.
V době mimo vyučování se o děti starají vychovatelé, kteří nabízejí dětem – kromě přípravy na vyučování – různé možnosti využití volného času ve školní družině, školním klubu a na internátu v kroužcích keramiky, košíkové, cyklistiky, plavání, stolního tenisu, kopané, florbalu a lyžování, ale také v divadelním, fotografickém a modelářském kroužku. Na internátu bydlí děti v příjemných 2 až 3 lůžkových pokojích. Celý areál školy je bezbariérový.
Součástí školy je i speciálně pedagogické centrum, které doplňuje komplexní péči o děti.
Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc. Studenti u nás absolvují náslechy a souvislé pedagogické praxe a realizují své diplomové práce pod vedením našich pedagogů.
Školní jídelna s kuchyní jsou neodmyslitelnými součástmi školy. Odbornost vedoucí stravování umožňuje reagovat na veškeré stravovací potřeby našich žáků.
Jedná se nejen o diety dětí, ale také o stravu podávanou pomocí sond. Pro rodiče je jistě nezanedbatelným přínosem trvalá přítomnost zdravotní sestry ve škole.

Přijďte se k nám podívat a ověřte si, že Vaše dítě bude v dobrých rukou a v příjemném prostředí.

http://www.olomoucky.denik.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.