Jak poznat spolehlivou neziskovou organizaci

znak spolehlivosti

Má vůbec smysl podporovat neziskové organizace? Jak poznám, která je poctivá a kde naopak by ty peníze mohly padnout někam vniveč? O tom ČRo – Regina mluvil s Markem Šedivým z Asociace veřejně prospěšných organizací a s Petrou Mžourkovou ze společnosti Raná péče Eda.

ČRo – Regina

:
..začíná Třináctka plus. Budeme mluvit o tom, jestli má vůbec smysl podporovat neziskové organizace, protože mnozí z nás mají takové obavy, tak někam dám peníze, ale co s těmi penězi dále bude? Je to vůbec ta správná organizace? Nepoužije je na něco jiného, než na co bych já chtěl? Jak tedy vybrat tu správnou neziskovku?

:
Marku, vy jste začali udělovat značku spolehlivosti a podle toho se tedy má právě poznat, která ta neziskovka je ta správná a které tedy můžeme bez obav dát nějaký dar. Začnu úplně, jak taková, tímto, jak taková značka spolehlivosti vypadá?

Marek ŠEDIVÝ, ředitel Asociace veřejně prospěšných organizací:
No, ona je to značka spolehlivosti, ale taky je to označení spolehlivá veřejně prospěšná organizace, a to je právě ten název té značky a my ji máme hranatou, takže není to taková ta kulatá pečeť, ale je to hranatá značka, takže obdélníček, který je žlutý. Takový, když si možná vzpomenete, jak vypadá znak radioaktivity, černožlutý, tak podobná kombinace barev a žlutý obdélníček a v něm je napsáno Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a má to takový jako háček, odškrtávátko, Jako, když si odškrtnete, že je spolehlivá

:
A ty neziskovky si to dávají někam na webové stránky, aby lidé věděli

ŠEDIVÝ, :
Ano. My na to máme samozřejmě manuál, kde se všecko jako popíše, kde ta nezisková organizace to může používat, ale klasicky se to používá na materiálech, na webových stránkách, můžou to mít vlastně na prezentačních akcích, kdekoliv to potřebují použít.

:
A podle jakých kritérií organizace dostane tuto značku spolehlivosti?

Marek ŠEDIVÝ,:
obecně, máme asi 5 oblastí, které se v rámci té značky posuzují. Není to audit finanční. Ten audit finanční je vstupní podmínkou. Ta organizace musí fungovat 2 roky, musí mít alespoň 10 % od soukromých dárců. Tady možná chci říct, že ta značka má smysl pro organizace, které využívají peníze od soukromých dárců a od firem. To znamená, ne veřejné peníze z projektů, ale potřebují dokázat lidem, že se nemusí bát, aby tam ty peníze dali, protože často … My jsme to vlastně vytvořili proto, protože jsme, když jsme zašli třeba někdy do restaurace nebo když řeknu do hospody a tam sedí lidé, kteří řeknou – já bych jako dal neziskovce peníze, protože tím, že to je potřeba, ale nemám jistotu, že to …, aby to nějak nepoužili jinak nebo …, a tak dál.

:
Ano, to slyším také často a musím říct, že i já sama takto přemýšlím.

Marek ŠEDIVÝ, :
Takže tam jsme se snažili vlastně, aby ta organizace nezisková měla nějakou kontrolu nebo hodnocení zvenku nezávislé a mohla o sobě říct, zvenku se na nás podívali, máme značku.

:
To je jedno z těch kritérií. A další?

Marek ŠEDIVÝ, :
Takže ty kritéria jsou správa organizace, jak tam funguje správní rada, jak funguje ředitel, jak je to celé řízeno, jak fungují i jednotlivé procesy, teď nevím, jestli nejsem pro posluchače už moc odborný, ale to, jak je ta organizace řízena, se dá říct. Jak se tam právě shánějí peníze, jestli to je etické nebo, jak je všecko nastaveno, aby dárci dostali poděkování, aby dárci dostali doklad o tom, že peníze dali. Když něco dají, aby si to mohli třeba odečíst z daní a tak dál. Transparentnost té organizace, jak o sobě dává vědět vše navenek, jak prezentuje svoje dárce, všechny peníze, jak se použijou, takže těch oblastí je opravdu víc, public relations, tak, jak komunikuje navenek, co o sobě říká a především se hodnotí to, aby všecko, co dělá, tak, aby opravdu souviselo s tou činností, kterou o sobě říká, že dělá.

:
Značku spolehlivosti dostala i společnost Raná péče Eda. Prosím představte v krátkosti Ranou péči Eda? Co si pod tím můžeme představit?

Petra MŽOURKOVÁ, ředitelka, společnost Raná péče Eda:
Eda je jméno našeho panáčka, kterého máme v logu, a organizace poskytuje podporu a pomoc rodinám, kde se narodí nebo vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let věku, a to prostřednictvím terénních služeb. To znamená, že naši odborníci pracovníci jezdí za rodinami přímo k nim domů, a tam jim poskytují podporu v oblasti vývoje dítěte, ale i podporu rodiny, protože v momentě, kdy se vám narodí dítě s postižením, tak se rodiče ocitají v těžké životní situaci, kterou potřebují řešit.

:
Za co jste značku spolehlivosti dostali?

Petra MŽOURKOVÁ,
Tak já doufám, že za to, že jsme dostatečně spolehliví, ale my jsme, domnívám se, zdravá a progresivní neziskovka a chceme získat vyšší důvěryhodnost u dárců a především u soukromých dárců a firemních dárců, takže pracujeme tak, abychom opravdu byli transparentní a abychom byli veřejně prospěšní a spolehliví.

:
A znamená to tedy, že nás teďka třeba někdo poslouchá a řekne si – no, tak to je sympatická neziskovka ta Raná péče Eda, tak já bych jim třeba dal nějaký finanční příspěvek. Takhle to funguje? A tak vám zavolá a třeba si zjistí vaše číslo účtu a pošle vám nějaký příspěvek, takhle to funguje v praxi?

Petra MŽOURKOVÁ,
V praxi je to mnohem složitější. V našem týmu pracuje fundraiser, který vlastně získává finanční prostředky a máme různé kampaně od třeba DMS po nejrůznější akce společenské a veřejné, kde vlastně se snažíme získat dárce. Doufáme, že tím, že máme značku spolehlivosti, že to bude ještě lepší, že když si nás někde najdou, třeba na webových stránkách eda.cz, takže si o nás všechno přečtou a tím, že tam bude právě ten žlutý obdélníček, takže si řeknou – jo, dobrý, tak můžu to zkusit, přečtou si výroční zprávu, podívají se na naše obrázky, možná přijdou na návštěvu, všichni jsou srdečně vítáni a doufáme, že tak získáme dárce další.

Marek ŠEDIVÝ,
Já tady do toho skočím. I to, že někdo zavolá, tak nám se to, teda nám osobně úplně ne, ale vím, že kolegové v jiných neziskových tohle zažili, a dokonce to byly dary třeba ve výši 200 tisíc korun. Je to teda, není to každý den, to musím říct.

:
To je hezké, teď jsem málem zapomněla otázku, ale už jsem si vzpomněla. Ještě doplním po Markovi, ještě se vrátím k Petře. Petro, jak dlouho trval ten proces, než jste od Marka Šedivého dostali značku spolehlivosti?

Petra MŽOURKOVÁ,:
Tak byl to docela dlouhý proces. Nejdříve jsme se vlastně museli rozhodnout společně se správnou radou, jestli do toho procesu vstoupíme. A potom, co jsme se rozhodli, tak jsme se přihlásili a i přesto, že si myslím, že naše procesy u nás v organizaci jsou zdravé a fungují, tak jsme se na to připravovali a bylo to řádově několik, třeba 5 pracovních dní, které jsme tomu jako tým věnovali, abychom všechny podklady vlastně pro to hodnocení dodali správně a včas.

:
Marku, můžete nám říct webové stránky, na kterých získáme informace o značce spolehlivosti a i třeba ty organizace, kterým už jste tu značku dali?

Marek ŠEDIVÝ, :
Držitelé jsou vlastně hned na tom, držitelé jsou hned první okénko, které tam je, to je samozřejmě to nejdůležitější. Je jich teďko 12 už máme a ty stránky jsou www.znackaspolehlivosti.cz. Takže je to vlastně celkem jednoduché. Já jenom k tomu chci říct, tu značku neuděluju já, Štěpánka to tak uvedla, ale tam máme nezávislou radu 10 odborníků a opravdu jako organizace na to my nemáme vliv. Ta rada je ti, kteří …, máme hodnotitele, kteří připraví hodnocení, ale pak až rada rozhoduje, jestli ta organizace opravdu si tu značku zaslouží. Takže je to rada.

A mě by teď zajímalo, Petro Mžourková, vždyť pro vás to je ale velký závazek, že jste tu značku dostali. Vy teď musíte udržet kvalitu, anebo jít ještě výš.

Petra MŽOURKOVÁ,:
Toho jsme si samozřejmě vědomi. Čeká nás práce řekla bych standardní, kterou děláme po celá léta, nicméně se budeme zaměřovat na to, abysme byli transparentní, aby naše výroční zpráva podávala informace, které opravdu má a abychom byli čím dál tím více důvěryhodnější pro naše dárce.

:
A kde se na vás mohou přijít případní dárci podívat?

Petra MŽOURKOVÁ,
Tak jelikož my jsme velmi často v terénu, tak první příležitost, která bude, je u příležitosti 25letého výročí profesionální služby Raná péče. Bude to ve Stromovce u Šlechtovy restaurace 31. května v neděli již od 11 hodin. Tam vlastně budeme oslavovat Dnem pro Ranou péči a celý ten den se ponese mottem Máš odvahu přijít a rodiče i děti si tam budou moct vyzkoušet různé aktivity, jak to je mít třeba postižení nebo jaké to je nevidět, chodit s bílou hůlkou a tak.

:
Tak ještě jednou 31. května ve Stromovce u Šlechtovky, tam se to bude odehrávat. A když by se chtěl někdo podívat na webové stránky, tak jaké má najít?

Petra MŽOURKOVÁ,:
Podívejte se na www.roksedou.com.

:
Tam bude program?

MŽOURKOVÁ:
Ano, tam budou všechny informace.

:
A ještě se vrátím k Marku Šedivému a k té značce neziskovky, značce spolehlivosti pro neziskovky. Marku, já jsem trošku zamířila do zahraničí a například jsem zjistila, že ve většině států neziskovky za značku platí, nehradí si ji jen ve Španělsku, tam na ni přispívají firemní dárci. Jak tomu mám rozumět? Jak je to tedy u nás?

Marek ŠEDIVÝ,:
No, tak u nás je to, my prakticky začínáme. Vy jste říkala, že těch organizací je 12. My jsme 3 roky pracovali vlastně na tom tu značku zpracovat pro Českou republiku, ověřit to pilotními ověřeními, což je právě i to, že Eda je vlastně, Eda raná péče je organizace, která v tom pilotu byla, takže to bylo v rámci evropského projektu z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. A teď nám to v červnu končí a vlastně značka půjde na otevřený trh, takže s tím se samozřejmě, s tím se pojí i náklady na tu značku, protože doteďka to bylo v rámci projektu. Teď to máme naplánováno tak, že část si bude platit nezisková organizace a část se budeme snažit najít u dárců, kterým se tenhle projekt bude líbit, aby to neziskovky měly co nejlevnější, řeknu to, jak to je. Španělé to mají naplánováno tak, že mají fond, který tvoří firmy, a ty firmy prakticky neziskovkám toto hodnocení platí.

:
To je lepší, ne?

Marek ŠEDIVÝ,:
To je lepší, ale zase na druhou stranu v České republice se nám ověřilo to, že je lepší, když je ta spoluúčast. Češi si zvyknou, že když je to zadarmo, tak tomu nedávají takovou hodnotu, takže my chceme, aby ty organizace opravdu vnímaly i tu hodnotu. Petra vlastně o tom mluvila, v každé té zprávě ta neziskovka dostane při tom hodnocení doporučení, na čem by měla ty další 3 roky pracovat, a tím se i dostávám k tomu, že u nás ta frekvence hodnocení je každoroční, ale jednou za 3 roky je to hloubkové hodnocení, a pak se 2 roky hodnotí vždycky jenom ty základní věci, jestli se splňují ty základní kritéria a pak třetí rok jde zase znova do hloubkového hodnocení. Jestli vás zajímají finance, myslím, že posluchače určitě budou, tak my to naplánováno tak, že ta značka stojí, to první hodnocení 17 tisíc, jinak ta hodnota té značky něco kolem 40 až 50 tisíc, takže tam doufáme, že seženeme dostatek finanční podpory od třeba firem, kterým se to bude líbit a který budou chtít pomoct.

:
A já zůstanu v tom zahraničí. Teď například ve Švýcarsku, tam se to hodnocení pro potvrzení označení obnovuje každých 5 let. Jak je to u nás?

Marek ŠEDIVÝ, :
My to máme po těch 3 letech, to znamená, my tu frekvenci máme častější. Mimochodem Švýcarsko bylo první zemí, kde jsme se byli podívat, a my jsme se dokonce dostali a povedlo se nám dostat do asociace, která sdružuje 15 zemí po celém světě, kde jsou sdruženy organizace, které takové hodnocení dělají i v zahraničí. Takže Česká republika prostřednictvím nás je tam taky zastoupena a my jsme za to byli velmi rádi. Ono to není úplně jednoduché se do takovéhle asociace dostat a právě tu značku máme tak jako směrovanou tak, že ta asociace zadává určité mantinely, které splňujeme, a pak pro Českou republiku se tvořila značka speciálně pro nás, protože každá ta země má jiné podmínky, proto jsou i ty ceny jiné. Třeba Německo, tam se platí ta značka, tam si ji platí neziskovky celou, tam nikdo nepřispívá a ta cena je od 1200 euro až do 5000 euro za to hodnocení.

Díky moc. Na shledanou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.