Jsem invalidní, ale nemám potřebnou dobu pojištění. Co mám dělat?

ilustrační foto: Irina Slutsky / Flickr

Dotaz:
Byl mi přiznán ID I. st., ale pro nesplnění podmínek doby pojištění mi byla výplata ID zamítnuta.
Proč mám být 2x trestaná, když dluh musím stejně uhradit. A nyní jsem bez financí. Můžete mi poradit co mám dělat, aby mi vznikl nárok na výplatu ID?
ilustrační foto: Irina Slutsky / Flickr
Odpověď:
Existuje několik způsobů, jak si můžete doplnit chybějící dobu pojištění, aby Vám mohl být vyplácen ID I. stupně.
Dá se jedině doporučit, abyste si i přes svůj handicap snažila najít zaměstnání, klidně na chráněném pracovním místě, je to pro Vás nezbytné i z toho důvodu, že pokud Vám byl přiznán pouze ID I. stupně, nebude za Vás stát platit důchodové pojištění, protože předpokládá, že Vám zdravotní stav dovoluje, abyste si našla alespoň nějaké zaměstnání. Pokud totiž nebudete mít v době, kdy budete mít nárok na odchod do starobního důchodu splněnou potřebnou dobu důchodového pojištění, nebude Vám vyplácen ani starobní důchod.
Další možností je, že se můžete přihlásit na Úřadě práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Sociální pojištění za Vás v takové situaci bude platit stát a to po dobu, kdy budete pobírat podporu v nezaměstnanosti a dále ještě po následující jeden rok respektive po 3 roky, pokud je Vám nad 55 let.
Ještě jednou možností, která ale asi pro Vás z důvodu nedostatku financí není reálná je, že se můžete přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, díky kterému si můžete dobrovolně platit důchodové pojištění. Minimální částka je pro rok 2016 stanovena na 1 891 Kč.

Jiří Marek
invarena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.