MPSV nechce přezkoumat rozhodnutí. Fokusu nezbývá než se soudit

ilustrační foto: PhotoRack

MPSV zamítlo podnět Fokusu Praha z roku 2014 k přezkoumání rozhodnutí, kterým nebyl přiznán Fokusu příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě ve výši 2,3 miliony korun.

ilustrační foto: PhotoRack

Důvodem je odpuštěný formální dluh u VZP ve výši 2 203 Kč.

Přitom už v roce 2014 v reakci na zamítnutí příspěvku pro Fokus Praha ministryně Michaela Marksová reagovala v médiích slovy: „ je absurdní, abychom je de facto takhle zničili. Jestli je to na mém rozhodnutí, tak samozřejmě rozhodnutí Úřadu práce zvrátím. Úředníci, kteří věc posuzují, se bojí kontrol, musí se pohybovat v mezích zákona. Na druhou stranu, často jsem s nimi kvůli tomu v polemice. Sice dodržíme zákon, ale měli bychom nad tím také přemýšlet, abychom pak kvůli doslovnému dodržování zákona neničili organizace a lidi, kde to nemá smysl“, varovala v roce 2014 v médiích Marksová. ( http://www.lidovky.cz/marksova-je-absurdni-aby-stat-kvuli-byrokracii-znicil-firmu-pro-handicapovane-1yd-/zpravy-domov.aspx?c=A140528_160023_ln_domov_ogo)

Přesto z jejího úřadu přišlo po více než roce zamítavé stanovisko, které bylo odůvodněné tím, že jen rozpor s právním předpisem může být jediným důvodem pro změnu zrušení pravomocných rozhodnutí.

„Je smutné, že se po roce a půl ukazuje, že strach úředníků přemýšlet zvítězil nad odhodláním paní ministryně netrestat nepřiměřeně organizaci, která dlouhodobě naplňuje cíle, které jsou jednoznačně v souladu se zájmy státu i MPSV,“ komentuje Pavel Novák, generální ředitel Fokusu Praha.

tisková zpráva Fokus Praha

celá zpráva je níže:

Fokus Praha nedostane 2,3 miliony kvůli 2 203 Kč

Praha, 29. ledna 2016: MPSV 13. ledna 2016 zamítlo podnět Fokusu Praha z roku 2014 k přezkoumání rozhodnutí, kterým nebyl přiznán Fokusu příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě ve výši 2,3 miliony korun. Důvodem je odpuštěný formální dluh u VZP ve výši 2 203 Kč.

Přitom už v roce 2014 v reakci na zamítnutí příspěvku pro Fokus Praha ministryně Michaela Marksová reagovala v médiích slovy: „ je absurdní, abychom je de facto takhle zničili. Jestli je to na mém rozhodnutí, tak samozřejmě rozhodnutí Úřadu práce zvrátím. Úředníci, kteří věc posuzují, se bojí kontrol, musí se pohybovat v mezích zákona. Na druhou stranu, často jsem s nimi kvůli tomu v polemice. Sice dodržíme zákon, ale měli bychom nad tím také přemýšlet, abychom pak kvůli doslovnému dodržování zákona neničili organizace a lidi, kde to nemá smysl“, varovala v roce 2014 v médiích Marksová. ( http://www.lidovky.cz/marksova-je-absurdni-aby-stat-kvuli-byrokracii-znicil-firmu-pro-handicapovane-1yd-/zpravy-domov.aspx?c=A140528_160023_ln_domov_ogo)

Přesto z jejího úřadu přišlo po více než roce zamítavé stanovisko, které bylo odůvodněné tím, že jen rozpor s právním předpisem může být jediným důvodem pro změnu zrušení pravomocných rozhodnutí.

„Je smutné, že se po roce a půl ukazuje, že strach úředníků přemýšlet zvítězil nad odhodláním paní ministryně netrestat nepřiměřeně organizaci, která dlouhodobě naplňuje cíle, které jsou jednoznačně v souladu se zájmy státu i MPSV,“ komentuje Pavel Novák, generální ředitel Fokusu Praha.

Jak vznikl problém s 2 203 Kč?

Příběh začíná v říjnu 2011, kdy zaměstnanec se znevýhodněním požádal o překvalifikování z invalidního na starobního důchodce. Česká správa sociálního zabezpečení vyhověla žádosti , a to se zpětnou platností v délce 22 měsíců. A tak vznikl Fokusu bez jakéhokoliv jeho přičinění nedoplatek, který uhradil okamžitě po obdržení rozhodnutí. Při následné kontrole z VZP bylo vyměřeno zákonem stanovené penále – za zpožděné platby – ve výši 2 203 Kč. Protože Fokus zpoždění platby nikterak nezavinil (vzniklo díky retroaktivnímu rozhodnutí ČSSZ), požádal o prominutí penále a VZP skutečně penále prominula. Nicméně mezitím posuzoval Úřad práce Fokus kvůli pravidelné žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a shledal, že Fokus Praha dluží formálně VZP 2 203 Kč a z tohoto důvodu (právní předpis) vyplacení 2,3 milionu v roce 2014 zamítl.

Co to znamená pro Fokus Praha?

Fokus Praha samozřejmě již vyplatil ve druhém čtvrtletí 2013 svým zaměstnancům peníze, tak jak s tím počítali. Ostatně příspěvek se přiznává vždy zpětně. Výpadek financování Fokus řeší dlouhodobou půjčkou – měsíční náklady půjčky ve výši 2,3 mil Kč činily v roce 2014 měsíčně 6 300 Kč. Přesnou sumu „příslušenství“ je samozřejmě obtížné stanovit. „Nejde jen o to, že asi nelze nacenit například bezesnou noc či pocit frustrace, ale i o „vedlejší účinky“ – díky propadům v cash flow máme horší obraz u zaměstnanců, dodavatelů i donátorů,“ říká výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Votava.

Fokusu Praha dnes zbývá ještě soudní cesta. Žalobu k Městskému soudu Fokus Praha podal již v roce 2014. Zatím ale jednání neproběhlo. Výsledek je nejistý. Stejnou dobu leží podnět na úřadu ombudsmana.

O Fokusu Praha

Fokus Praha již 25 let podporuje lidi se zkušeností s vážným duševním onemocněním. Poskytuje sociální i zdravotní služby, nabízí komunitní bydlení, pomáhám s nalezením a udržením si práce, vytváří pracovní místa ve vlastních sociálních firmách, vzdělává odborníky o nejnovějších trendech v recovery (zotavení), pořádá osvětové a vzdělávací programy pro středoškoláky Blázníš? No a!, besedy nejen o duševním zdraví pro širokou veřejnost – Studio 27 a mnoho dalšího – www.fokus-praha.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.