Slunce svítí všem

Je tomu právě 25 let, co ve Stochově byla založena první speciální škola pro postižené děti v našem regionu. Od té doby se k ní připojily další mateřské a základní školy; v Unhošti pak vznikla i střední praktická škola.

Od samého začátku je v čele tohoto projektu jako ředitelka PaedDr. Blanka Dvořáková.

„Když si vzpomínám na začátky v roce 1991, bylo to tristní. Setkávali jsme se tehdy s rodiči mentálně postižených dětí, kteří měli velký problém: V regionu neexistovala speciální škola pro žáky s handicapem a jejich děti tak měly velmi ztížený přístup ke vzdělání,“ říká na úvod našeho setkání paní Dvořáková. Rodiče to tehdy řešili různě: Někteří se snažili děti vzdělávat sami, jiní je posílali do škol, které však byly daleko od jejich bydliště. „Napadlo mě založit speciální školu, kde bychom se o postižené děti mohli komplexně postarat,“ vzpomíná Blanka Dvořáková. Jako vystudovaná speciální pedagožka měla k této problematice velmi blízko. Na začátku díky Výboru Dobré vůle získali budovu ve Stochově, která byla přestavěna na základní školu. Hodně přitom pomáhali samotní rodiče, na otevření přijela i paní Olga Havlová.
– Pokračování na straně 3

Slunce svítí všem

– Dokončení ze strany 1
Začínali tehdy s 26 dětmi. Postupně přibývaly mateřské a základní školy s pobočkami ve Stochově, Horním Bezděkově, Kyšicích a v Nouzově. „Dnes máme 125 dětí, většinou z Kladenska, Prahyzápad a z Berounska,“ uvádí paní ředitelka. Unikátnost těchto zařízení tkví v tom, že se zde nescházejí jen žáci s mentálními poruchami, ale i děti neslyšící, nevidomé či jinak tělesně postižené. Všichni si prý náramně rozumějí. „Je to dané samozřejmě tím, že dnes máme specializované pedagogy (těch je zhruba 30) a hlavně: Ve třídě je málo žáků (čtyři až devět), takže se jim můžeme individuálně věnovat,“ říká paní Dvořáková.
Mateřská škola sídlí v budovách v Kyšicích a v Horním Bezděkově, základní škola pak v budovách ve Stochově a v Unhošti, přípravný stupeň základní školy je v Kyšicích. Při zařazování žáků do tříd přihlíží škola především k psychickým a osobnostním zvláštnostem dětí a snaží se naplňovat jeden ze svých stěžejních cílů, integraci žáků s různým stupněm a druhem postižení. Žáci jsou klasifikováni širším slovním hodnocením. Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Střední škola sídlí v budově v Unhošti. Výuka je zaměřena na zvládnutí péče o domácnost a k vytvoření dovedností a návyků potřebných k vykonávání jednoduchých zaměstnání. „Díky takto širokému záběru jsme unikátní v republice v tom, že se staráme o postižené děti zhruba od jednoho roku až po střední školu,“ zdůrazňuje paní Dvořáková. A s pýchou připomíná, že řada jejich žáků později vystudovala gymnázium a někteří i vysokou školu. Kromě škol zmiňuje také centrum Slunce všem, které v Unhošti, Stochově a v Nouzově nabízí speciální služby pro seniory. V Unhošti na autobusovém nádraží pak najdeme i kavárnu s pekárnou, kde pracují zdravotně postižení lidé.

Nadační fond Slunce pro všechny

V roce 2002 byl založen Nadační fond Slunce pro všechny se sídlem v Kyšicích za účelem podpory dětí a dospělých se speciálními potřebami a podpory všech škol. Hlavním programem nadačního fondu je shánění finančních prostředků (například pořádáním benefičních koncertů v Praze a ve Stochově, aukcí výtvarných prací apod.). Nejbližší akce se bude konat 26. dubna ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, výtěžek z připravovaného koncertu půjde na aktivity Nadačního fondu. Například z loňského koncertu se opravily střechy na školách v Unhošti a v Nouzově.

Řád slunce

Lidí, jako je Blanka Dvořáková, si velmi vážím. Jejich práce je mimořádně záslužná; vždyť bez nich by se řada postižených ocitla na úplném kraji společnosti. A – jak se ukázalo při nedávném hlasování čtenářů novin ve Středočeském kraji – nejsem v úctě k těmto klidem sám: Paní Dvořáková získala 10. března letošního roku mezi 219 osobnostmi kraje Řád slunce. Ostatně, když něco děláte srdcem, není se co divit!

Michal Korol
Náš region

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.