Ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2016 předány

Národní rada osob se zdravotním postižením předala 16. března 2017 v Hradci Králové ocenění Mosty. NRZP ČR ceny Mosty vyhlašuje od roku 2003. Cena má motivovat města, obce, podnikatele, ale i jednotlivce k novým dlouhodobým projektům ve prospěch osob se zdravotním postižením.

NRZP ČR oceňuje především dlouhodobé projekty, nikoliv jednorázové akce.
Z pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybírala 13. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorii letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.
Cenu MOSTY za rok 2016 v jednotlivých kategoriích převzali:
V I. kategorii instituce veřejné správy zvítězil Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Ve II. kategorii cena pro nestátní subjekt zvítězila akciová společnost Asekol a.s. za projekt Koruna za kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Ve III. kategorii osobnost hnutí osob se zdravotním postižením zvítězil profesor Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením.
Ve IV. kategorii zvláštní cena zvítězil pan Antonín Pokorný za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením.
NRZP ČR byla založena v roce 2000 a v současné době sdružuje 98 členských organizací a 4 přidružené organizace, které dohromady sdružují přibližně 300 tisíc lidí se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců.

V Praze dne 17. 3. 2017

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.