Hledají práci pro lidi se zdravotním postižením i z vyloučených lokalit

Občanské sdružení Koníček v Českých Budějovicích pomáhá lidem najít práci. Od roku 2011 má rozběhlé dva evropské projekty, které se zaměřují na zaměstnávání. Jeden se snaží najít práci lidem se zdravotním postižením a druhý se zabývá poradenskými programy pro Romy a obyvatele vyloučených lokalit.

Projekt s názvem Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace v Českých Budějovicích zahrnuje například aktivity jako odborné sociální poradenství, motivační kurz, Job Club, kurz finanční gramotnosti, dlouhodobý monitoring vyloučených lokalit a další aktivity. Cílovou skupinu tvoří příslušníci sociálně vyloučených romských komunit.

„Chodíme do terénu tady v Českých Budějovicích do vyloučených lokalit, které jsou typické právě tím, že se tam vyskytuje záškoláctví, kriminalita a je zde hodně nízkopříjmových rodin. Jsou to místa jako například ubytovna Trival v Okružní ulici, Vrbenská, Pekárenská a Wolfova ulice na Máji, kam chodíme pravidelně na schůzky s vytipovanými uživateli,“ představila část projektu sociální pracovnice Veronika Záleská. Upřesnila, že v současné době je v projektu registrovaných 211 uživatelů. Z toho 50 dochází pravidelně na schůzky, 15 je zaměstnaných a přibližně 20 klientů má brigádu.

„Uživatele nám posílá úřad práce. Vytipují nám lidi, kteří pomoc potřebují nejvíce. Potom se k nám uživatelé objednají nebo mohou přijít v pondělí a ve středu bez objednání,“ zdůraznila Záleská s tím, že na místě sepíší společně s klienty dotazník, kde vyplní, jestli jsou zaměstnaní, popřípadě co už všechno pro to udělali. Také zjistí, jaké mají vzdělání, a domluví se na plánu spolupráce. Klienti se naučí i například odesílat e-mail, napsat správně životopis či jak správně telefonovat nebo vystupovat při pracovním pohovoru.

,,Největší problém našich klientů je totiž to, že neovládají počítače, jsou nízko kvalifikovaní, nemají praxi a neznají jazyky. Většina uživatelů je demotivovaných shánět práci, stává se to, že místo už je obsazené, i když do telefonu jim sdělí, že je volné,“ popsala situaci.

Zamýšlela se i nad tím, proč nemají účastníci často žádnou motivaci. „Dokončí základní školu, ale někdy se stává, že jim rodiče, bohužel, nedávají podněty k tomu, aby šli pracovat. V 15 letech jsou někteří doma a nic nedělají, ale jiní se snaží najít si brigádu například v McDonaldu,“ poukázala na snaživé klienty. I vyučení uživatelé mají v dnešní době problém sehnat práci.

Motivaci se proto Záleská snaží probudit u dětí, které navštěvují základní školu, při spolupráci s nízkoprahovými zařízeními, kde pořádá přednášky.
Občanské sdružení Koníček mimo jiné spolupracuje s komunitním centrem Romů KoCeRo, o.p.s. v Českém Krumlově a Mesada, o.s. v Písku. V Českých Budějovicích je to úřad práce a tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

„Také funguje spolupráce s romským protidrogovým koordinátorem Davidem Kostohryzem z magistrátu města, který nám nakontaktovává klienty nebo nás vyšle do nějaké lokality, kde se snažíme jim pomoci nalézt práci,“ zmínila Zuzana Svobodová, druhá sociální pracovnice, a doplnila, že jsou také klinickým pracovištěm Jihočeské univerzity a spolupracují i s vazební věznicí.

Projekt s názvem Terénní, poradenské a motivační programy sociální integrace v Českých Budějovicích potrvá až do 30. dubna 2013. Registrace je možná přímo v kanceláři o. s. Koníček (Zlatá stoka 14).

Druhý projekt s názvem Podpora na trhu práce je realizován od roku 2011 a uživatelé se mohou přihlásit kdykoliv během roku. Projekt potrvá do října 2013. Patří sem lidé se zdravotním postižením, kteří mají invalidní důchod nebo změnu pracovní schopnosti. Stejně jako u předchozího projektu klienti docházejí na pracovní schůzky.

Oba projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
Největší rozdíl v projektech vidí sociální pracovnice ve zpětné vazbě. „Negativní je pro nás to, že když někdo z romské rodiny sežene práci, tak nás nekontaktuje a my nemáme zpětnou vazbu. Zato handicapovaní jsou vděční a přijdou i na setkání, kde se podělí již s registrovanými, ale nezaměstnanými o své zkušenosti,“ shodly se sociální pracovnice.

Mladá fronta DNES

Jitka Davidová

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.