Cestující získali další výhody

Od března tohoto roku již platí nová pravidla v dálkové autobusové dopravě po celé Evropské unii, včetně Česka. Byla posílena i práva cestujících se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí.

Nová pravidla Evropské unie podporuji zejména nároky zdravotně postižených na informace a asistenční služby tak, jak byly dojednány v dohodovacím řízení.

Cestující se zdravotním postižením budou mít podle nařízení například nárok na bezplatný doprovod, pokud nebude dopravce schopen zajistit odpovídající asistenci.

Jestliže dojde během cesty ke ztrátě či poškození invalidního vozíku či jiného pomocného vybavení, cestující má rovněž právo na odpovídající odškodnění.

Dopravci na dálkových linkách už také nemohou odmítnout rezervaci dopravy či nástup do autobusu osobám z důvodu zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti.

„Odmítnutí je přípustné pouze tehdy, pokud konstrukce vozidla nebo infrastruktura autobusových terminálů neumožňuje fyzicky výstup nebo nástup do autobusu, nebo pokud by nebyly dodrženy nástupem a výstupem požadavky na bezpečnost,“ potvrdil prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Roman Škrabánek.

Posílena byla i práva jež se týkají všech pasažérů autobusové dopravy s nejméně 250 kilometrovou trasou.

V případě zrušení spoje nebo jeho zpoždění o více než 2 hodiny budou mít cestující možnost si zvolit buď mezi přesměrováním na jiný spoj bez dodatečných nákladů nebo vrácením ceny jízdenky s případnou bezplatnou přepravou do místa odjezdu. Pokud tuto volbu dopravce cestujícím nenabídne, budou mít vedle vrácení ceny jízdného navíc nárok  na dodatečné odškodnění ve výši 50 % ceny jízdného.

„Musí být pasažérům nabídnuta možnost rozhodnout se mezí možností odstoupit od přepravy nebo pokračováním v cestě při nejbližší příležitosti. Pokud tato možnost není dopravcem nabídnuta, pak mají cestující právo na náhradu škody ve výši 50 procent z ceny jízdného,“ vysvětlil Škrabánek.

Pokud má dálkový autobus zpoždění hodinu a půl, cestující má nárok na občerstvení.

Nově navíc dopravce zodpovídá za zavazadla, když je někdo ukradne nebo se poškodí, cestující může dostat až  1800 eur (zhruba 45.000 korun) a v případě příručního zavazadla do výše 1300 eur (33.000 korun).

Kdyby při nehodě dálkového autobusu došlo ke smrtelné nehodě (nebo zranění), odškodnění může vyšplhat až do výše 220.000 eur (a dokonce ještě výš – pokud tak stanoví vnitrostátní předpisy).
invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.