Rodiny s postiženými dětmi si polepší

Rodiny s postiženými dětmi si od prvního prosince znovu mohou zkombinovat příspěvek na péči a rodičovskou. To nebylo 11 měsíců možné. Dnes ale vstupuje v platnost zákon, který to znovu umožňuje. Stačí si jen zažádat.


„Pokud některá rodina neobdržela příspěvek na péči kvůli pobírání rodičovské, je nezbytné o příspěvek požádat úřad práce na příslušném formuláři. Obdobně je tomu i opačně,“ říká předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, Václav Krása.

Souběh dávek se týká rodin, které mají děti do čtyř let. Výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc Kč za 48 měsíců, pokud z něho rodina zatím nic nečerpala. K tomu tedy dále rodina může pobírat příspěvek na péči ve výši, která odpovídá postižení dítěte.

Peníze navíc ale dostanou i rodiny, které pečují o těžce handicapované dítě od čtyř do sedmi let. Pokud je stupeň postižení tři nebo čtyři, dostanou příspěvek na péči vyšší o dva tisíce korun, chudší rodiny budou mít možnost pobírat zvýšený příspěvek až do dospělosti dítěte.


Lépe se budou mít také někteří lidé v ústavech, či domovech důchodců, ti si totiž mohou zažádat o příspěvek na mobilitu, úřady budou ale posuzovat to, jak často daný člověk musí cestovat.


Poslední změnou, která od prvního prosince začíná platit, je možnost získat přídavek na zvláštní pomůcku schodolez, schodišťovou plošinu nebo stropní zvedací systém. Lidé si mohli od začátku roku tyto pomůcky zapůjčit, teď se však vše vrací spět, naštěstí je možné žádost o zapůjčení zrušit a požádat si znova o příspěvek.

„Bohužel jsou v zákoně dvě ustanovení, která jsou méně příznivá. Žádost je možné podat pouze v případě, že vlastník nemovitosti souhlasí s montáží zařízení. Příspěvek navíc může být poskytnut jen tehdy, jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezů. Je také potřeba na výzvu krajského úřadu práce nabídnout alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny,“ vysvětluje Václav Krása. A dodává, že zásadním problémem schodolezu je to, že je k němu potřeba vždy asistence druhé osoby a je nepoužitelný pro elektrický vozík.


Jiří Marek
invArena

(Visited 2 times, 1 visits today)

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.