Jak se chovat k nevidomým?

Pracovníci olomouckého Tyflocentra vyráží do škol. Učí děti, jak se mají správně chovat k nevidomým a slabozrakým, případně jak jim pomoci. Podle odborníků mají lidé stále velké mezery v tom, jak zrakově handicapovaným porozumět. Tyflocentrum Olomouc tak chce začít právě u těch nejmenších.

Česká televize – reportáž

Dan Žatecký je slabozraký. Když nemá brýle, potřebuje bílou hůl. Tento muž ho oslovil dřív, než došel k přechodu pro chodce.

Dan ŽATECKÝ, zrakově postižený, zaměstnanec Tyflocentra Olomouc
Já bych za normálních okolností viděl, ale dneska jsem si rozbil brýle, takže jsem naprosto teda… Jo, dobře. Přiskočí k vám někdo zezadu, bafne vás, chytne, jo, vy se leknete, nebo vás táhne někam, kam vy vůbec nechcete, neptá se.

redaktor
Jak se správně chovat ke zrakově postiženým, učí lidi Tyflocentrum Olomouc. Teď se zaměřilo na děti. Například na Základní škole Za mlýnem v Přerově.

Dan ŽATECKÝ, zrakově postižený, zaměstnanec Tyflocentra Olomouc
Tak, co ta hůl dělá teď?

dítě
Upozornila mě, že přede mnou něco je.

Dan ŽATECKÝ, zrakově postižený, zaměstnanec Tyflocentra Olomouc
Přesně tak, výborně.

Martina COUFALOVÁ, pracovní poradce, Tyflocentrum Olomouc
Převážně je to formou akce, ne teorie, ale aby si vyzkoušeli chůzi s bílou holí, aby si zkusili orientaci při obědě na talíři, aby si zkusili jaké hry, jaké možnosti jsou.

dítě
To je ocet.

osoba
Ocet, perfektní.

Marek VRLÁK, redaktor
Olomoucké Tyflocentrum postupně oslovuje školy v Olomouckém kraji a některé se dokonce hlásí samy. Například tady na Základní škole Za mlýnem v Přerově se do projektu zapojily už všechny třídy.

Božena PŘIDALOVÁ, ředitelka ZŠ Za Mlýnem v Přerově
Spolupráce s Tyflocentrem Olomouc je velmi užitečná, protože žáci se naučí poznávat život slabozrakých a nevidomých. V praxi poznají kompenzační pomůcky.

redaktor
Škola projekt vítá také z pohledu inkluze, kdy se spolu učí žít zdravé děti s handicapovanými.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.