ČSSZ mi dosud nevyplatila nemocenskou. Co mám dělat?

DOTAZ: Již 11 měsíců čekám na vyplácení nemocenských dávek. Veškeré doklady jsem si vyběhala a dodala, protože mám laxního zaměstnavatele. Veškeré doklady jsem osobně odevzdala na ČSSZ, Trojská, Praha. Čekám dalších 30 dní a peníze nepřišly. Veškeré doklady jsem nechala nejprve zkontrolovat na přepážce, že jsou v pořádku, a poté jsem je odevzdala na podatelně. Prosím, můžete mi poradit? Opravdu už nevím, co dál.

ilustrační snímek

Odpověď:

Předpokládejme, že jste odevzdala na ČSSZ skutečně veškerou potřebnou dokumentaci (měl by ji předávat zaměstnavatel).

Z dotazu vyplývá, že jste po 11 měsících sama místo laxního zaměstnavatele předala veškerou potřebnou dokumentaci na ČSSZ a po předání čekáte dalších 30 dnů bez odezvy.

Zákon stanoví, že dávka nemocenského pojištění se vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady.

Ke zpoždění může dojít také tehdy, když například podle ČSSZ není některý z dokumentů správně vyplněn a proto požaduje jeho opravu či doplnění. Obvykle se v tomto případě obrací na zaměstnavatele, nikoli na pojištěnce. Proto o tomto zdržení nemusíte vědět.

Lze doporučit zjistit si telefon na oddělení nemocenského pojištění OSSZ příslušné dle adresy vašeho zaměstnavatele (ve vašem případě patrně ČSSZ, Trojská, Praha) a telefonicky si zjistit stav věcí. Pokud by odpověď na telefonát nebyla uspokojivá, předejte na ústředí ČSSZ písemnou urgenci a její příjem si nechte potvrdit (doporučený dopis nebo osobní předání na podatelně).

Ukáže-li se, že zavinění zdržení je na straně ČSSZ, můžete využít zákona o nesprávném úředním postupu a podat žádost o finanční zadostiučinění pro porušení zákona spojeném s nevyplacením nemocenské dávky. Tuto žádost můžete podat již ode dne, kdy se dozvíte, že za nečinnost úřadu spojenou s nevyplácením dávky v zákonné lhůtě je odpovědna ČSSZ. Již tato skutečnost může akcelerovat řízení o vyplacení dávky.

redakce invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.