ČSSZ mi nechce přiznat ID. Co mám dělat?

ilustrační foto: PhotoRack.net

Dotaz: Po dlouhodobých zdravotních komplikacích jsem požádal o invalidní důchod, ale žádost mi byla Českou správou sociálního zabezpečení zamítnuta. Jakým způsobem se mohu proti tomuto rozhodnutí odvolat?

 

Odpověď:

Pokud vám nebyl po posouzení žádosti invalidní důchod přiznán, máte právo podat námitky.

Námitky proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení se podávají buď na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (oddělení námitkového řízení) dle místa bydliště nebo přímo na Českou správu sociálního zabezpečení (oddělení námitkového rozhodování) ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí.

Pokud byste neuspěl ani v rámci námitkového řízení, máte dále právo podat správní žalobu. Správní žaloba se podává ke krajskému soudu dle místa trvalého bydliště ve lhůtě do dvou měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení a je osvobozena od soudních poplatků.

ilustrační foto: PhotoRack.net

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.