Mám onkologické onemocnění a artrózu. Dostanu příspěvek na auto?

ilustrační foto: Flickr.com

DOTAZ: Chtěl bych se zeptat, zda má v mém případě cenu žádat o příspěvek na auto. Mám makroadenom 6x4x4cm veliký. Při pokusu o vyjmutí jsem ztratil zrak v levém oku. Vidění na pravé oko je trubicové. Vidím na 75 procent. Mám akromegalii, špatně se orientuji. K tomu artrozu 2. stupně ve všech kloubech, včetně páteře. K tomu další choroby, které mám kvůli nádoru. Mám důchod 3 stupně. Řídí manželka.
ilustrační foto: Flickr.com

 

Odpověď:

Ztráta jednoho oka není z hlediska posudkového lékaře obvykle hodnocena jako závažné snížení pracovního potenciálu a není ani důvodem k poskytnutí příspěvku na automobil. Pokles zorného pole na 75 procent také není vnímán jako příliš závažný. Máte však postižené pohybové ústrojí – artroza 2. stupně ve všech kloubech, včetně páteře, navíc patrně vlivem nádorového onemocnění máte akromegalii, zhoršenou orientaci a přidružená komplikující onemocnění, jež nebyla specifikována.

Podle předpisu má nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla osoba s následující charakteristikou:
„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“

Ve vašem případě je postižení dlouhodobého charakteru a záleží na jeho závažnosti a případně s jakými dalšími vadami je kombinováno. Páteř je nosným ústrojím a postižení obratlů je posudkovým lékařem hodnoceno společně s postižením ostatních kloubů. Artróza 2. stupně dle Kellgrena a Lawrence nebývá většinou hodnocena jako těžké postižení nosného nebo pohybového ústrojí, jedná se spíše o vadu středně těžkého stupně. Pokud je však spojena se závažnou poruchou funkce a klouby jsou poškozovány i v důsledku dalších přidružených chorob (akromegalie apod.), není již takové hodnocení jednoznačné a nelze vyloučit, že se posudkový lékař přikloní k hodnocení stavu jako k těžkému postižení.

Pravděpodobnost, že byste mohl mít nárok na příspěvek na automobil, není při orientačním vyhodnocení vámi uváděných informací příliš vysoká, nicméně nemusí být zcela zanedbatelná. Záleží na tom, jak podle předložené zdravotní dokumentace a lékařských zpráv specialisty závažnost postižení posoudí posudkový lékař.

O příspěvek je možné si zažádat na místně příslušné pobočce Úřadu práce, konečné rozhodnutí je vždy na Lékařské posudkové službě ČSSZ, která vydá své vyjádření úřadu práce na základě zdravotní dokumentace zaslané Vaším ošetřujícím lékařem.

Jan Činčura
redakce invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.