Jak zbavit sestru svéprávnosti?

ilustrační foto Ambro FreeDigitalPhotos

DOTAZ: Jak je to s přiznáním ID na psychické problémy u osoby trpícími bludy a iracionálním jednáním? Má  sestra mi tvrdí, že jí byl po 3 měsících po podání žádosti o ID,  přiznán ID 3.stupně na psychické problémy, aniž by podstoupila nějakou léčbu či hospitalizaci. Již 5 let je evidována na Úřadě práce  a živí ji mamka. Do práce se nehrne, protože má problém pracovat a snést se s druhými lidmi. Máme nějaký společný majetek a já se bojím, abych o něj kvůli jejím přeludům jednou nepřišla. Je možné zjistit, jak na tom má sestra po psychické stránce opravdu je, zda-li jí byl skutečně přiznán ID a jestli je či není sobě i druhým nebezpečná, popřípadě jestli je možné takového člověka zbavit svéprávnosti?

Odpověď:

U lidí, kteří mívají psychické problémy, jež popisujete, bývá diagnostikována schizofrenie. Ta je skutečně jedním ze stavů, kde lze přiznat invaliditu 3. stupně. Takoví lidé ovšem jen těžce hledají práci.

Na dotaz, zda by musela podstoupit léčbu či hospitalizaci, je třeba odpovědět, že podle současné legislativy i u lidí, kteří jsou těžce psychicky nemocní, je léčba dobrovolná, nikdo je nemůže k léčbě násilím nutit. Jedinou výjimkou jsou stavy, kdy je nemocný prokazatelně nebezpečný sám sobě i ostatním lidem (spáchá pokus o sebevraždu, útočí na jiné s nebezpečným nástrojem apod.). Takto nebezpečné agresivní nemocné je již třeba hospitalizovat a zaléčit i proti jejich vůli. Ovšem jakmile pomine jejich agresivita díky léčbě a jsou propuštěni z ústavního ošetřování, jejich další léčba je opět pouze dobrovolná a další nedobrovolná hospitalizace je možná, až když opět vykazuje nebezpečné agresivní jednání.

Zjistit, jak na tom sestra skutečně je, nemůžete bez jejího výslovného souhlasu, neboť je třeba zachovávat lékařské tajemství. To znamená, že byste si musela od ní nechat podepsat, že jste určena osobou, jež má právo na jejím ošetřujícím lékaři požadovat informace o jejím zdravotním stavu. Toto byste mohla jako osoba blízká požadovat bez písemného souhlasu jen v případě, že by vaše sestra byla v tak těžkém stavu, že by nebyla schopna určit, komu tyto informace mohou být sdělovány a komu nikoli.

Vaše setra není povinna vám sdělovat, zda pobírá invalidní důchod či zda má přiznánu invaliditu. Pokud jste ovšem s ní v kontaktu, pak jistě sama vidíte, zda využívá některých výhod, které jsou určeny pro těžce invalidní osoby.

Na otázku k možnosti zbavení svéprávnosti lze uvést, že zbavit někoho zcela svéprávnostui nelze, je možné ji pouze omezit. O omezení svéprávnosti rozhoduje soud, kam je třeba podat návrh, ve kterém je nutné popsat s čím vším má potřebný člověk potíže a že bez omezení svéprávnosti by mu hrozilo nebezpečí. Je vhodné také přiložit lékařské zprávy či jiné důkazy. Soud pak ustanoví znalce a sám se rovněž pokusí zjistit názor osoby, které by měla být omezena svéprávnost. . Následně soud rozhodne a v případě omezení ustanoví opatrovníka. Omezit svéprávnost lze maximálně na 5 let.

redakce invArena.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.