Pracovní poměr a výpověď

Dotaz:

Chci se zeptat, pokud bych nastoupil jako starobní důchodce do zaměstnání, jaký druh pracovní smlouvy je pro mě výhodnější, pokud jde o výpověď? V jaké lhůtě ji mohu dát já a v jaké lhůtě mě může vysypat zaměstnavatel? Nechci se nikde trápit, jsem již starý. Zároveň ale nechci dát zaměstnavateli snadnou možnost, aby mě mohl vysypat, kdy se mu to bude hodit.

Odpověď:

Právní předpisy žádným způsobem neomezují příjemce starobního důchodu ve výkonu zaměstnání. Záleží pouze na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na jaký druh pracovní smlouvy bude zaměstnanec pro zaměstnavatele práci vykonávat.

Pokud jde o dohodu o provedení práce, je možné na základě této dohody pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně. Pracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce a jeho měsíční příjem nepřesáhne částku 10000 Kč, neodvádí se z tohoto příjmu zdravotní ani sociální pojištění. Po skončení zdaňovacího období je možné na finančním úřadě podat daňové přiznání a požádat tak o vrácení daně z příjmu fyzických osob, kterou Vám zaměstnavatel z Vašeho příjmu bude v průběhu kalendářního roku strhávat.

Zaměstnání na základě dohody o provedení práce může být ukončeno výpovědí či dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výpověď může v patnáctidenní lhůtě podat jak zaměstnanec tak zaměstnavatel. Důvod výpovědi nemusí ani jedna smluvní strana uvádět.

Pokud jde o hlavní pracovní poměr, který je sjednán na dobu neurčitou, může podat výpověď zaměstnanec bez udání důvodu. K ukončení pracovního poměru však dojde až po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby, která začíná plynout první následující den po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Podá-li zaměstnanec výpověď z hlavního pracovního poměru např. 5. září, k ukončení pracovního poměru dojde 30. listopadu. Hlavní pracovní poměr může být též ukončen dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohody a výpovědi z pracovních smluv musí mít písemnou formu.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze v zákonem stanovených důvodů, zejména z důvodu nadbytečnosti zaměstnance, reorganizace zaměstnavatele, ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance a podobně. V některých případech má zaměstnanec právo i na odstupné.

Pro vás jako příjemce starobního důchodu bude výhodné pracovat na základě dohody o provedení práce, pokud budete pracovat na pár hodin týdně. Pokud Váš měsíční příjem nepřesáhne částku 10000 Kč, nebudete z výdělku hradit sociální ani zdravotní pojištění. Druh pracovní smlouvy bude nutné prokonzultovat před nástupem do zaměstnání s Vaším případným zaměstnavatelem.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.