Zastupování osoby v každodenních záležitostech (omezení svéprávnosti aj.)

ilustrační foto: Photoxpress

Dotaz:

Mám matku, u níž postupně dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Mám obavu, že matka nebude časem moci samostatně zařizovat své každodenní záležitosti.

Existuje nějaká možnost, jak bych jí mohla zastupovat při vyřizování jejích každodenních záležitostí?

Odpověď:

Jednou z možností, jak můžete Vaši matku zastupovat, je zastoupení na základě smlouvy o zastoupení členem domácnosti. Tento druh zastoupení je upraven v zákoně 89/2012 Sb. občanském zákoníku. Členem domácnosti může být zastoupena osoba, která s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže samostatně zařizovat své každodenní záležitosti. Vaši matku byste mohla zas tupovat na základě smlouvy o zastoupení členem domácnosti, která bude uzavřena mezi Vámi a Vaší matkou. K tomu, aby smlouva byla účinná, je potřeba souhlas okresního soudu v místě bydliště zastupované osoby. Je nutné sepsat mezi Vámi a Vaší matkou smlouvu, ve které bude uvedeno, že se jedná o zastoupení Vaší matky na základě smlouvy o zastoupení členem domácnosti a že toto zastupování bude využíváno při vyřizování jejích každodenních záležitostí. Smlouva o zastoupení členem domácnosti se bude zasílat na soud, ke smlouvě bude nutné doložit zprávu o zdravotním stavu Vaší matky, ve které bude popsáno, z jakých příčin není schopna samostatně právně jednat a zařizovat své každodenní záležitosti.

Pokud By smlouvu již nemohla Vaše matka uzavřít, pak můžete dát na okresní soud v místě bydliště Vaší matky návrh na omezení její svéprávnosti.

admin

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.