Porušila jsem léčebný režim. Hrozí trest?

Byla jsem lékařem uznána práce neschopnou na dva týdny. Můj zaměstnavatel při kontrole po pěti dnech zjistil, že jsem nebyla doma, neboť jsem šla nakoupit. Chce mi za to zkrátit náhradu mzdy o polovinu. Má na to právo?

Od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 platí, že zaměstnavatel musí nemocným zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy, a to po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (od 1. ledna 2014 by se tato povinnost měla týkat zase jen prvních 14 pracovních dnů).

Současně dal zaměstnavatelům právo kontrolovat, zda zaměstnanci dodržují léčebný režim. Jde především o povinnost být v místě bydliště, které bylo nahlášeno lékaři, a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.

Informaci o tomto režimu v rozsahu, kterým je zaměstnavatel oprávněn svého zaměstnance kontrolovat, mu poskytuje ošetřující lékař.

Kontrolu dodržování léčebného režimu může provádět zaměstnavatel sám prostřednictvím svých zaměstnanců nebo s využitím okresní správy sociálního zabezpečení, jíž dá podnět ke kontrole, nebo dokonce za pomoci někoho, kdo v takových službách podniká.

V případě porušení povinnosti dodržovat režim práce neschopného zaměstnance je třeba vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením zjištěných skutečností. Ten musí být doručen zaměstnanci do vlastních rukou a dále okresní správě sociálního zabezpečení a též ošetřujícímu lékaři, kterého je možné požádat, aby porušení režimu i zhodnotil.

Proto si především zkontrolujte, zda jste byla nakoupit v době, kdy jste měla lékařem povolené vycházky.

Pokud jste byla nakupovat v době, kdy jste neměla vycházky povoleny, a měla tedy být doma, léčebný režim jste porušila.

Za to je vám skutečně možné náhradu mzdy snížit, nebo v případě velmi závažného či opakovaného porušení dokonce vůbec neposkytnout.

Konkrétní postihy a jejich podmínky bývají upraveny ve vnitřních předpisech, s nimiž musí být všichni zaměstnanci seznámeni. Pokud takto upraveny nejsou, rozhodne o nich zaměstnavatel.

Měl by brát v úvahu závažnost takového porušení a respektovat princip rovného zacházení a nediskriminace.

Kromě tohoto postihu má od 1. ledna 2012 zaměstnavatel právo pracovní poměr se zaměstnancem, který porušil léčebný režim, rozvázat výpovědí. Musí jít ale o zvlášť hrubé porušení. Co se tím myslí, však zákon nestanoví.

Pokud by ale pro totéž porušení léčebného režimu byla zaměstnanci dána výpověď, ke snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy již dojít nemůže, čímž se zabraňuje kumulaci postihů.

Přesto někteří považují možnost dát výpověď i za porušení léčebného režimu za problematickou, neboť je mimo rámec koncepce ostatních výpovědních důvodů podle současného zákoníku práce a neodůvodněně směšuje plnění pracovněprávních povinností a těch dle režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. Protože musí být porušení zvlášť hrubé, dá se očekávat, že k němu v praxi bude docházet jen zcela výjimečně.

invArena

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.