Fakultní nemocnice Bulovka otevírá nové Rehabilitační centrum Toušeň

RHB Flickr.com

Fakultní nemocnice Bulovka otevírá 1. září 2023 nové Rehabilitační centrum Toušeň, komplexní zařízení, které spojuje veškerou péči týkající se rehabilitace pacienta. V areálu Slatinných lázní Toušeň, které Bulovka provozuje již od roku 2006, bude Rehabilitační centrum Toušeň (dále RCT) zastřešovat lůžkovou rehabilitační péči, nově vzniklou akutní ambulantní rehabilitační péči a také lázeňské služby. 

„Neexistuje rehabilitační péče, která by v Rehabilitačním centru Toušeň chyběla. Lůžková rehabilitační péče zde primárně cílí na pohybový aparát, ale rozšiřujeme ji o rehabilitaci pro onkologické pacienty. Zcela nová je akutní ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, která zahrnuje jak rehabilitaci, tak ergoterapii. Velkou výhodu představuje i lázeňská péče, která má v Toušeni velmi dlouhou tradici a je také součástí rehabilitace. To vše dohromady vytváří komplex unikátního rehabilitačního centra,“ vysvětluje Mgr. Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka. 

AKUTNÍ AMBULANCE REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY

„V rámci Rehabilitačního centra Toušeň otevřeme 1. října tři nové ambulance – akutní ambulanci rehabilitační a fyzikální medicíny, rehabilitaci a ergoterapii. Reagujeme tak na vysokou poptávku po ambulantní rehabilitační péči ve Středočeském kraji. Vzhledem k naší široké specializaci bude smysluplným doplněním Rehabilitačního centra Toušeň. Současně využijeme kvalitní lékařský tým, včetně pomocného personálu, masérů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů z oddělení Lůžkové rehabilitační péče v areálu Slatinných lázní Toušeň,“ dodává MUDr. Ivo Kramařík, primář Rehabilitačního centra Toušeň.

LŮŽKOVÁ REHABILITAČNÍ PÉČE

Moderně vybavené oddělení Lůžkové rehabilitační péče s celkovou kapacitou 19 lůžek bylo v areálu lázní zřízeno již v loňském roce. Pobyty na tomto oddělení jsou určeny pacientům s nemocemi pohybového aparátu, po úrazech a operacích s použitím umělých kloubních náhrad. Hlavním cílem péče je pozitivně ovlivnit celkový stav pacienta a usnadnit jeho návrat do běžného života.

SLATINNÉ LÁZNĚ TOUŠEŇ

Významnou restrukturalizací prošly v nedávné době i Slatinné lázně Toušeň. Lázně jsou součástí Fakultní nemocnice Bulovka a logicky též významným partnerem v péči o pacienty Ortopedické kliniky FNB, 1. LF UK a IPVZ. V Rehabilitačním centru Toušeň mohou ortopedičtí pacienti samozřejmě využít i širokou škálu služeb, které poskytuje lázeňský provoz, a to vše ve velmi příjemném prostředí s kolonádou a lázeňským parkem.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.