5 000 Kč na dítě rodiče letos nedostanou  

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka oznámil, že mimořádná plošná pomoc, která byla v loňském roce vyplácena ve výši 5 000 Kč na dítě, letos nebude. Problematiku, kterou řešil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nejvíce, tak byla ta mimořádná jednorázová pomoc pro samoživitele, samoživitelky.

CNN Prima News

Ta pomoc nebude plošná, ale bude vyplácena vlastně těm rodinám, u kterých se zohlední ta jejich finanční a majetková situace. Podle jeho slov je tato dávka nenároková, nárok vzniká ve chvíli, kdy je osoba Úřadem práce uznána osobou v hmotné nouzi. Zmiňoval tu mimořádnou pomoc v loňském roce, tak to bylo přibližně 1 500 dávek za to druhé pololetí v objemu asi 3,7 miliardy korun. Pak také zmiňoval od 1. září, že poběží zase projekt Obědy do škol, toho využilo téměř 10 000 dětí a více než 1 200 školských zařízení. Také apeloval vlastně na téma slaďování pracovního a rodinného života, otázka vlastně kapacit pro děti, že chybí kapacity, apeloval na starosty na těch menších městech či obcích, že vlastně by měli zřizovat ty kapacity. Podle jeho slov je vyčleněno téměř devět miliard korun na rekonstrukce objektů nebo na nákupy nemovitostí. Také zmínil ještě podporu částečných úvazků, to bylo spuštěno 1. února, zmiňoval, že se do toho projektu nebo do té věci zapojilo téměř 65 000 lidí, 39 % z toho byly osoby nad 55 let a 38 % z toho byly osoby, které pečují o děti, které jsou mladší než 10 let. Poskytli také slevu 415 000 000 milionů korun od února, 73 % z toho byly ženy.

CNN Prima News

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.