MPSV dostalo od ÚOHS pokutu 300 tisíc kč za zadávání veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ministerstvu práce a sociálních věcí pokutu 300 tisíc Kč za zadávání veřejné zakázky, které realizovalo předchozí vedení resortu ve prospěch společnosti GORDIC formou jednacího řízení bez uveřejnění, tedy bez jakékoli soutěže.

Jednalo se o veřejnou zakázku na implementaci a podporu subsystému Ekonomika informačního systému GINIS pro správní ekonomiku MPSV v hodnotě přesahující 77mil korun s DPH. ÚOHS konstatoval, že pro tento mimořádný způsob zadávání, který zcela omezil jakoukoli hospodářskou soutěž, nebyly splněny zákonné podmínky.

Bývalé vedení MPSV uzavřelo smlouvy se společností GORDIC na konci roku 2013. „Okolnosti, za kterých byly obě smlouvy uzavřeny, jsme však považovali za velmi podezřelé, proto jsme, kromě jiného, podali rovněž podnět k ÚOHS na prošetření této veřejné zakázky,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. ÚOHS pak pochybnosti nového vedení Ministerstva potvrdil.

ÚOHS přihlédl k tomu, že použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) se společností GORDIC mělo být předchozím omlouváno vedením resortu údajnou krajně naléhavou potřebou zadavatele, když kromě jiného mělo být ohroženo řádné a včasné sestavení účetní závěrky pro rok 2013. K uzavření smlouvy došlo 12. 12. 2013. Avšak již 9. 12. 2013, tedy o pouhé tři dny dříve, zadavatel ohrožení účetní závěrky za rok 2013 vyřešil uzavřením smlouvy na obdobný předmět plnění s jinou společností. Zadavatel tak při uzavírání smlouvy se společností GORDIC nemohl mít krajně naléhavou potřebu jejího uzavření, protože jeho potřeba již byla uspokojena jiným způsobem. Fakticky tak již neexistovala a zadání veřejné zakázky společnosti GORDIC tak bylo nejen nezákonné, ale i zbytečné.

V této souvislosti je pak třeba rovněž připomenout nestandardní okolnosti stanovení ceny za práce na této veřejné zakázce, o kterých již Ministerstvo práce a sociálních věcí dříve informovalo. Ceny prací byly neobvykle vysoké, například za aktualizaci dokumentace požadoval GORDIC téměř 15 tisíc Kč bez DPH za jeden člověkoden práce, přičemž obvyklá cena na českém trhu je zhruba poloviční. Nadto dílo společnosti GORDIC, které mělo být předáno do konce února 2014, bylo plně provozuschopné až na konci července 2014. Namísto plánovaných necelých tří měsíců tak bylo dílo prováděno téměř sedm měsíců, což značně ztížilo výkon běžných agend MPSV.

MPSV hrozila pokuta za nedodržení zákonných postupů dle rozhodnutí ÚOHS až do výše 20 milionů Kč. Aktivní spoluprací MPSV s ÚOHS se podařilo sankci minimalizovat na částku 300 tisíc Kč. Rozhodnutí ÚOHS není pravomocné. Ministerstvo se podrobně seznámí s jeho odůvodněním a pečlivě zváží další právní kroky.

Petr Habáň
tiskový mluvčí MPSV

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.