Euroklíče jsou k dispozici zdravotně postiženým

Od srpna 2013 mohou občané se zdravotním postižením získat v Hranicích zdarma Euroklíč. V ČR je již osazeno speciálním WC téměř 500 míst např. na nádražích, čerpacích stanicích, v nákupních centrech, úřadech apod.

Držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé s Crohnovou chorobou je mohou získat  nejen na úřadu práce a odboru školství a sociálních věcí MěÚ Hranice v budově na Purgešově ulici 1399, ale také v přízemí zámku v prostorách bývalého Café baru.

V současné době se zde nachází pracoviště Hranické rozvojové agentury, turistické informační centrum a také pracoviště distributorky Euroklíčů, která je přítomna v pondělí a v pátek v době od 8 do 12 hodin a ve středu od 12.30 do 16.30.

Hranická rozvojová agentura, Město Hranice a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR uzavřely smlouvu o spolupráci v rámci projektu „S Euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji“ – reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00291, který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Tento projekt je financován z OP LZZ a je zaměřen na vzdělávání osob se zdravotním postižením a následné tréninkové zaměstnání.

Nač je Euroklíč?

Zajišťuje osobám se zdravotním postižením rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem.

V ČR je již osazeno téměř 500 míst např. na nádražích, čerpacích stanicích, v nákupních centrech, úřadech apod. Prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí čistotu hygienických zařízení a zamezí jejich zneužívání a znečisťování nežádoucími osobami. Rodiče dětí do 3 let si mohou prostřednictvím Sítě mateřských center Euroklíč dlouhodobě zapůjčit.

V Hranicích je Eurozámkem osazeno WC v nově zrekonstruovaném parku a další čtyři místa budou osazena.

Co je třeba předložit?

– Občanský průkaz – Platný průkaz TP, ZTP, ZTP/P – U stomiků, diabetiků, onkologických pacientů a osob trpících Crohnovou chorobou bude do evidenční karty Euroklíče uvedeno čestné prohlášení žadatele.

Hranický týden

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.