Kdy můžete získat příspěvek na péči?

Příspěvek na péči může získat ten, kdo má sníženou schopnost postarat se sám o sebe a nedokáže se např. obléci, umýt nebo učesat, postarat se o svou domácnost, pokud jde o úklid, nádobí či prádlo. Nedokáže komunikovat na úřadech, hospodařit s penězi a účastnit se zájmových aktivit.

 

Výše příspěvku, o nějž se žádá prostřednictvím úřadu práce, se liší podle míry postižení. Podle zákona mají na příspěvek na péči nárok lidé, kteří jsou kvůli „dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby“. Míra nesoběstačnosti se určuje ve čtyřech stupních, od nichž se odvíjí výše měsíčního příspěvku od osmi set do 12 tisíc korun měsíčně.

O příspěvek na péči si musí zažádat sám postižený nebo dlouhodobě nemocný, případně jeho soudem stanovený opatrovník. Pro získání příspěvku na péči je nutné vyplnit příslušný formulář. Poté seniora doma navštíví sociální pracovník, který na místě posoudí a vyhodnotí situaci žadatele. Dále je nutné do formuláře uvést jméno ošetřujícího, většinou praktického lékaře posuzované osoby.

Lékařská posudková služba vypracuje na základě nálezů praktického i odborných lékařů posudek o zdravotním stavu žadatele. Je rovněž potřeba předložit Oznámení o poskytovateli pomoci. V něm se uvádí, zda jste si pro péči zvolili osobu blízkou, jednu z organizací zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo kombinaci obojího.

Rozhodnutí obvykle trvá dva až tři měsíce, pokud žadatel peníze získá, dostane je i zpětně ode dne podání žádosti.

Mladá fronta Dnes

http://www.idnes.cz/

 

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.