Proč příspěvek na bydlení pobírají i pracující lidé?

ilustrační foto: Ginny Austin / sxc.hu

Mám starobní důchod 5. 650 Kč. Náklady na bydlení mám 5. 450 Kč. Příspěvek na bydlení je 3.115 Kč. Když řeknu, že jsem důchodce, pracovnice úřadu řekne, že to jí nezajímá. Je divné, že někdo bere příspěvek na bydlení a pracuje a já žádný jiný příjem nemám. Proč ten, kdo pracuje, ještě pobírá příspěvek na bydlení?
„Bydlím v nájmu. Za 3.000 kč žít měsíčně je teda strašné,“ doplnila tazatelka k dotazu…

U příspěvku na bydlení nezáleží na tom, zda pracujete, či máte příjmy ze starobních nebo invalidních důchodů, popřípadě z jiných sociálních dávek. Je nutné si uvědomit, že Váš starobní důchod slouží jako náhrada platu ze zaměstnání. To, že jsou důchody velice nízké je všeobecně známý fakt, který by byl ale na úplně jiný článek. Ostatně platy ze zaměstnání dnes mnohdy nebývají o moc vyšší a v případě, že rodina s takto nízkými platy musí živit ještě děti, může se často dostat i do horších finančních situací.

Tím se vysvětluje to, proč příspěvek na bydlení je určen všem občanům.

Kdo může na příspěvek dosáhnout?

Příspěvek na bydlení může získat každý český občan, kterému nestačí příjmy všech lidí trvale bydlících v jednom čísle popisném, na 30%, v Praze na 35% výdajů na bydlení.

V roce 2012 stát podle dostupných údajů přispěl 163 tisícům rodin či jednotlivcům, celkem pak vyplatil 5,7 miliardy korun.

Zažádat si o příspěvek je možné na Úřadu práce ČR, podle trvalého bydliště. Dávku mohou lidé pobírat po dobu 84 měsíců. Příjmy všech lidí z jednoho čísla popisného se dokládají vždy za předchozí čtvrtletí.

Jiří Marek
invArena

ilustrační foto: Ginny Austin scx.hu

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.