Jak podat námitku?

ilustrační foto: PhotoRack

Dotaz: Jak postupovat při odvolání proti zamítnuti invalidního důchodu. Posudkovou komisi jsem žádala o prodloužení pracovní neschopnosti. Ta mi byla zamítnuta z důvodu dlouhodobé léčby a navrhla mi požádat o invalidní důchod, který mi pak byl zamítnut. Prosím o radu, jak postupovat.

Odpověď:
Ptáte na postup při podání odvolání. V praxi to funguje tak, že pokud nesouhlasíte s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o důchodu, můžete se proti němu odvolat písemným podáním námitek. V námitkách uvádíte, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí, toto tvrzení dokládáte vhodnými dokumenty, které ČSSZ v rámci řízení o námitkách ověřuje a případně k nim přihlédne. Námitky je nutné podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí.

Řízení o námitkách může dopadnout v neprospěch toho, kdo námitky podal, tzn. v neprospěch vás. Pokud s takovým rozhodnutím řízení nesouhlasíte, máte pak ještě možnost podat žalobu, a to u příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.